Deadline: 06/08/2023

Deloitte Việt Nam Tuyển Thực Tập Sinh Cho Chương Trình Deloitte Passport 2023

Deloitte là một cái tên cũng không còn quá xa lạ với bất cứ ai quan tâm đến lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán – Tài chính. Deloitte được mọi người biết đến là một trong bốn công ty cùng với EY, KPMG và PwC cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn lớn nhất thế giới. Deloitte Việt Nam có tiền thân là công ty kiểm toán Việt Nam VACO thành lập ngày 13 tháng 5 1991. Đây cũng là công ty kiểm toán độc lập đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Deloitte Passport  là một hành trình toàn diện dành cho sinh viên năm thứ 2 đến năm thứ 4 với cơ hội trải nghiệm thực tế với Deloitte trong khi theo đuổi bằng cấp của bạn. Mỗi sinh viên thành công được chọn để tham gia chương trình sẽ được cấp một “Hộ chiếu” với các mốc quan trọng để bạn đăng ký, bằng cách hoàn thành các khóa đào tạo chuyên sâu và thực tập phù hợp. Sau khi kết thúc toàn bộ hành trình, bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Deloitte Việt Nam.

✈️ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM 2 VÀ NĂM 3

Đối với sinh viên năm 2 và năm 3 có thể tham gia nhiều hơn 1 “chuyến bay”. Có 2 chuyến bay trong một năm bao gồm đào tạo và cố vấn chuyên sâu. Trong suốt hành trình, bạn có thể bị luân chuyển giữa các vị trí khác.

Yêu cầu:

 • Sinh viên năm thứ 2 hoặc thứ 3 có kiến ​​thức cơ bản về kế toán, kiểm toán, kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, luật, ngoại thương hoặc CNTT
 • Trình độ tiếng Anh xuất sắc, cả nói và viết
 • Hành vi đạo đức tốt
 • Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc cá nhân mạnh mẽ
 • Nhiệt tình và khả năng đảm nhận trách nhiệm cao
 • Cam kết cao để thành công và tiếp tục học hỏi

1.Vị trí Kiểm toán và Đảm bảo:

 • Các vị trí công việc:
  • Hỗ trợ nhóm Kiểm toán: Được chỉ định thực hiện các cam kết kiểm toán và hỗ trợ nhóm kiểm toán để:
   • Chuẩn bị các công việc hành chính trước khi đi tham gia thực địa như tập hợp hồ sơ kiểm toán, in tài liệu, sắp xếp mọi hậu cần cho công việc thực địa
   • Lập chứng từ, kiểm tra bằng chứng kiểm toán trong quá trình thực địa
   • Tiến hành nghiên cứu, hợp nhất hoặc phân tích dữ liệu
   • Thực hiện các công việc khác do trưởng đoàn kiểm toán giao trong quá trình đi thực tế
  • Hỗ trợ kiểm tra báo cáo kiểm toán/hỗ trợ đoàn kiểm toán:
   • Xem xét, đọc các đề xuất, báo cáo kiểm toán, kiểm toán các sản phẩm bàn giao khi được phân công
   • Dịch tài liệu (đề xuất, báo cáo kiểm toán, các sản phẩm khác)
   • Xử lý việc phân phát thư xác nhận theo yêu cầu của đoàn kiểm toán
   • Các nhiệm vụ hỗ trợ khác được phân công bởi các nhóm kiểm toán/nhóm hỗ trợ
  • Công việc văn phòng:
   • Giao tiếp với các bộ phận khác nhau trong Công ty để xử lý các công việc quản trị cho các nhóm kiểm toán/nhóm EA
   • Tiến hành các công việc văn phòng khác nhau như chuẩn bị các báo cáo/đề xuất kiểm toán

 • Cách thức đăng ký:
  • Tại Thành phố Hồ Chí Minh: đăng ký TẠI ĐÂY

2. Vị trí Thuế và Pháp lý:

 • Nội dung công việc: Thực tập sinh sẽ được chỉ định để hỗ trợ các nhiệm vụ chuyên môn bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Thực hiện các nghiên cứu về thuế và các vấn đề liên quan đến kinh doanh
  • Hỗ trợ chuẩn bị tờ khai thuế và các công việc tuân thủ thuế khác cho khách hàng
  • Hỗ trợ chuyên gia tư vấn thuế thực hiện rà soát thuế và kiểm tra sức khỏe thuế đối với các vấn đề về thuế của khách hàng
  • Tham gia thực địa tại cơ sở của Khách hàng
  • Hỗ trợ các công việc hành chính liên quan đến công việc: dịch thuật, nộp hồ sơ, v.v.

 • Cách thức đăng ký:

✈️ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM 4

Đối với sinh viên năm thứ 4 tại trường đại học, vào năm 2023, các bạn sẽ được tham gia  Chuyến bay #BTL  (Breaking The Limit Flight), chặng cuối cùng của hành trình. Đồng nghĩa với việc bạn sẽ được miễn trừ các chặng bay khác của chương trình. Bạn sẽ được đào tạo chuyên sâu và thực tập toàn thời gian về Dịch vụ Kiểm toán & Đảm bảo, Thuế & Pháp lý, Tư vấn Rủi ro hoặc Tư vấn Tài chính tại Deloitte Việt Nam.

Yêu cầu:

 • Sinh viên năm 4 có kiến ​​thức cơ bản về kế toán, kiểm toán, kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, luật, ngoại thương hoặc CNTT
 • Trình độ tiếng Anh xuất sắc, cả nói và viết
 • Hành vi đạo đức tốt
 • Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc cá nhân mạnh mẽ
 • Nhiệt tình và khả năng đảm nhận trách nhiệm cao
 • Cam kết cao để thành công và tiếp tục học hỏi
 • Trình độ chuyên môn được ưu tiên

1. Vị trí Kiểm toán và Đảm bảo:

 • Các vị trí công việc:
  • Kiểm toán thực địa: Được chỉ định cho các nhóm tham gia Kiểm toán khác nhau và hỗ trợ nhóm kiểm toán để:
   • Chuẩn bị các công việc hành chính trước khi đi thực địa như tập hợp hồ sơ kiểm toán, in tài liệu, sắp xếp mọi hậu cần cho công việc thực địa
   • Hỗ trợ chứng từ, kiểm tra bằng chứng kiểm toán trong quá trình thực địa
   • Thực hiện công việc kiểm toán theo phương pháp Kiểm toán Deloitte
   • Tiến hành nghiên cứu, hợp nhất hoặc phân tích dữ liệu
   • Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng nhóm kiểm toán giao trong quá trình đi thực tế tại địa điểm của khách hàng
  • Công việc văn phòng:
   • Trao đổi với các phòng ban trong Công ty để giải quyết các công việc cho đoàn kiểm toán
   • Tiến hành các công việc văn phòng khác nhau để chuẩn bị cho các báo cáo/đề xuất kiểm toán.
   • Xem xét, đọc các đề xuất, báo cáo kiểm toán, kiểm toán các sản phẩm bàn giao khi được phân công
   • Dịch tài liệu (đề xuất, báo cáo kiểm toán, các sản phẩm khác)
   • Xử lý việc phân phát thư xác nhận theo yêu cầu của đoàn kiểm toán
   • Các nhiệm vụ khác được phân công bởi các nhóm kiểm toán

 • Cách thức đăng ký:

2. Vị trí Tư vấn Thuế:

 • Nội dung công việc: Thực tập sinh sẽ được chỉ định để hỗ trợ các nhiệm vụ chuyên môn bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Thực hiện các nghiên cứu về thuế và các vấn đề liên quan đến kinh doanh
  • Hỗ trợ chuẩn bị tờ khai thuế và các công việc tuân thủ thuế khác cho khách hàng
  • Hỗ trợ chuyên gia tư vấn thuế thực hiện rà soát thuế và kiểm tra sức khỏe thuế đối với các vấn đề về thuế của khách hàng
  • Tham gia thực địa tại cơ sở của Khách hàng
  • Hỗ trợ các công việc hành chính liên quan đến công việc: dịch thuật, nộp hồ sơ, v.v.
 • Cách thức đăng ký:

3. Vị trí Dịch vụ Kế toán:

 • Nội dung công việc: Người đương nhiệm thực hiện chức năng báo cáo và giao dịch không thể thiếu trong Giải pháp Quy trình Kinh doanh của Deloitte (“BPS”). Thực tập sinh sẽ được chỉ định hỗ trợ các nhân viên chuyên nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công việc liên quan đến Khách hàng và không liên quan đến Khách hàng. Vai trò này sẽ có cơ hội học hỏi và thực hành:
  • Tất cả các khía cạnh của kế toán từ Khoản phải thu, Khoản phải trả, Ghi hàng tồn kho, Quản lý tiền mặt, Tài sản cố định, Đối chiếu tài khoản hàng tháng, Phân tích tín dụng,
  • Tất cả các khía cạnh của Biên chế , vấn đề tuân thủ/quản trị nhân sự
  • Tất cả các khía cạnh của quy trình Thuế, Vận hành & Quản lý  và các dự án đặc biệt khác khi cần.

 • Cách thức đăng ký: Tại thành phố Hồ Chí Minh đăng ký TẠI ĐÂY

4. Vị trí Dịch vụ Tư vấn Pháp lý:

 • Nội dung công việc: Thực tập sinh sẽ được chỉ định hỗ trợ các nhân viên chuyên nghiệp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Khách hàng và không phải Khách hàng trong các hoạt động pháp lý và quy định bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Nghiên cứu các nhiệm vụ được giao và các vấn đề liên quan
  • Hỗ trợ các tài liệu, báo cáo chuẩn bị công việc cho khách hàng
  • Tham gia thực địa tại cơ sở của Khách hàng
  • Hỗ trợ các công việc hành chính liên quan đến công việc: dịch thuật, nộp hồ sơ, v.v.
 • Cách thức đăng ký: tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký TẠI ĐÂY

✈️HỒ SƠ ỨNG TUYỂN BAO GỒM

 • Sơ yếu lý lịch cập nhật nhất
 • Một ảnh chân dung mới nhất (4×6 cm)
 • Một bảng điểm học tập mới nhất

✈️THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguồn: https://ivolunteer.vn/deloitte-viet-nam-tuyen-thuc-tap-sinh-cho-chuong-trinh-deloitte-passport-2023-s21284.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=136979

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER