Chương Trình Học Bổng Phát Triển Nguồn Nhân Lực Cho Việt Nam (JDS) 2020

Hạn cuối: 25 tháng 12 năm 2020
HỌC BỔNG JDS 2020 DÀNH CHO CÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VIỆT NAM CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG
(Please scroll down for English)
Chương trình Học bổng Phát triển Nguồn Nhân lực cho Việt Nam (JDS) 2020 đã chính thức được khởi động, hướng đến đối tượng là cán bộ, công chức viên chức Việt Nam, những người được kỳ vọng sẽ đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.
  • JDS là chương trình học bổng toàn phần, gồm học phí, vé máy bay khứ hồi, sinh hoạt phí và các khoản trợ cấp khác.
  • Trong khuôn khổ Chương trình giai đoạn 2018-2021, học bổng JDS 2020 cung cấp khóa học Thạc sĩ hai (02) năm bằng tiếng Anh trong nhiều lĩnh vực bao gồm Kinh tế, Giao thông/Phát triển Đô thị, Năng lượng, Nông nghiệp, Môi trường, Hệ thống Luật pháp và Hành chính công tại các trường Đại học hàng đầu của Nhật Bản.
  • Thời hạn nộp hồ sơ chương trình học bổng JDS 2020 là 17:00 ngày 25 tháng 12 năm 2020.
Lịch hội thảo giới thiệu học bổng JDS 2020 sẽ được đăng tải trên website của chương trình JDS.
Thông tin về Khung Chương trình học bổng JDS 2018-2021 và các thông tin liên quan được đính kèm theo đây.
Để đảm bảo tính chính xác của ngôn từ kỹ thuật, khung Chương trình sẽ được giữ nguyên bản tiếng Anh.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Văn phòng Dự án JDS tại Việt Nam hoặc tra cứu website chính thức của Chương trình.
Văn phòng Dự án JDS tại Việt Nam
Tầng 3, Tòa nhà Việt-Nhật (VJCC), Trường Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 024-3934-7711/7712; Email: jds.vietnam@jice.org
Giờ làm việc: 8:30 – 12:00/ 13:30 – 17:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu
———————————————–
JDS APPLICATION IN 2020 OPEN FOR VIETNAMESE YOUNG GOVERNMENT OFFICIALS
The application of the Project for Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant Aid (JDS) 2020 has been officially launched. JDS application in 2020 is open for Vietnamese young and highly capable government officials who are expected to contribute to the socio-economic development of Viet Nam.
JDS program provides full scholarship including tuition fee, flight tickets, monthly scholarship and the other allowances.
Within the new framework of 2018 – 2021, JDS 2020 provides two-year master’s courses in various study fields including Economics, Urban Development/Transport, Energy, Agriculture, Environment, Legal System, and Public Administration at Japanese universities.
The application deadline is 5:00 PM, December 25th, 2020.
JDS Framework in Viet Nam for 2018-2021 is attached as reference.
Schedule of JDS Information Sessions will be updated on website of JDS.
For further information, please contact the JDS Project Office in Viet Nam or visit JDS official website.
JDS Project Office in Viet Nam
3rd Floor, VJCC, Foreign Trade University, 91 Chua Lang, Dong Da, Hanoi, Viet Nam
TEL 024-3934-7711 / 7712 Email jds.vietnam@jice.org
Office Hour: 8:30 – 12:00 / 13:30-17:00, Monday to Friday
JDS Official Website: https://jds-scholarship.org/country/vietnam/

You may also like...