Deadline: 31/12/2021

[Canada] Học Bổng Toàn Phần Và Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Simon Fraser 2021

📌 DEADLINE: 31/12/2021

📌 MÔ TẢ

 • Cấp độ khóa học: Bậc Cử nhân
 • Số lượng học bổng: Không xác định
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả các quốc gia
 • Học bổng được trao tại Canada

📌 ĐIỀU KIỆN

 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Tất cả các chương trình đại học do Đại học Simon Fraser cung cấp
 • Để đủ điều kiện, các ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
  • Ứng viên phải là sinh viên quốc tế
  • Ứng viên có nguyện vọng phải đăng ký vào chương trình cấp bằng đại học của trường

📌 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ 

 • Làm thế nào để đăng ký: Để được ghi danh vào chương trình học, những người có nguyện vọng phải tham gia vào chương trình cấp bằng đại học tại trường
 • Các tài liệu hỗ trợ: Nộp một bảng điểm bao gồm điểm của tất cả các môn học đã hoàn thành và điểm tổng kết của học kỳ đầu tiên của Năm học cuối cấp
 • Yêu cầu nhập học: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu nhập học của trường đại học
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Tất cả các ứng viên, bất kể quốc gia xuất xứ hoặc tình trạng công dân, sẽ được yêu cầu chứng minh năng lực về ngôn ngữ tiếng Anh trước khi nhập học

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT: https://bitly.com.vn/aw90fo


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews