Cách Viết Thư Xin Việc Ngành An Ninh Mạng

Hầu hết mọi hoạt động kinh doanh đều liên quan đến một số loại hệ thống máy tính, cho dù đó chỉ là một vài máy tính xách tay cho tiệm bánh địa phương hay một mạng lưới máy chủ và thiết bị quy mô lớn cho một công ty công nghệ toàn cầu. Các nhà phân tích an ninh mạng giúp các công ty bảo mật dữ liệu của chính họ và thông tin nhạy cảm của khách hàng bằng cách giảm các mối đe dọa kỹ thuật số. Trong thư xin việc cho vị trí an ninh mạng, bạn có thể cho các nhà tuyển dụng tiềm năng thấy chính xác cách các kỹ năng của bạn có thể giúp các hệ thống cụ thể của họ được an toàn.

Nhà phân tích an ninh mạng là một chuyên gia công nghệ thông tin, người chuyên duy trì bảo mật và giảm nguy cơ bị đe dọa kỹ thuật số. Họ giúp một tổ chức bảo vệ dữ liệu và thiết bị của mình bằng cách phân tích tính bảo mật của mạng và thiết bị, phản ứng nhanh với các vi phạm để ngăn chặn thiệt hại cũng như phát triển và đào tạo những người khác về các phương pháp bảo mật tốt để ngăn chặn vi phạm.

Cybersecurity | Hitachi Energy

💥Có gì trong thư xin việc của nhà phân tích an ninh mạng?

Thư xin việc là cơ hội để bạn cho người quản lý tuyển dụng thấy mối liên hệ giữa sơ yếu lý lịch của bạn và mô tả công việc của họ. Bạn có thể bao gồm nhiều chi tiết hơn sơ yếu lý lịch của mình, vì vậy đó là một nơi tốt để giải thích các nhiệm vụ cụ thể bạn đã làm mà công việc mới sẽ yêu cầu. Bất cứ điều gì bạn chọn để nhấn mạnh, thư xin việc về an ninh mạng luôn bao gồm thông tin liên hệ của bạn, thông tin liên hệ của người nhận, kinh nghiệm có liên quan của bạn và những gì bạn có thể mang lại cho vị trí này.

💥8 bước để viết thư xin việc cho nhà phân tích an ninh mạng

Dưới đây là các bước để viết thư xin việc nhà phân tích an ninh mạng cho riêng bạn:

1. Xem xét mô tả công việc

Đọc lại mô tả công việc trước khi bắt đầu thư xin việc của bạn. Kiểm tra các từ khóa, kỹ năng, chứng chỉ và kinh nghiệm mà công việc yêu cầu. Đưa những điều này vào thư xin việc và sơ yếu lý lịch của bạn có thể giúp đơn ứng tuyển của bạn thu hút sự chú ý của người quản lý tuyển dụng. Từ khóa cũng có thể giúp đơn ứng tuyển của bạn vượt qua bất kỳ quy trình sàng lọc tự động nào trong phần mềm hệ thống theo dõi ứng viên.

2. Định dạng tài liệu

Để giữ cho thư xin việc của bạn chuyên nghiệp và dễ đọc, hãy chọn lề trong khoảng từ 3/4″ đến 1″. Bạn có thể khớp phông chữ và cỡ chữ của mình với sơ yếu lý lịch, nhưng hãy đảm bảo rằng đó là phông chữ dễ đọc như Times New Roman. Thư xin việc được định dạng truyền thống là thư thương mại, vì vậy bạn có thể bắt đầu bằng cách đặt địa chỉ của mình ở trên cùng bên trái, tiếp theo là ngày, sau đó là tên và địa chỉ của người quản lý tuyển dụng, nhà tuyển dụng hoặc người đăng tuyển dụng từ công ty.

3. Soạn đoạn mở đầu ấn tượng

Sử dụng một lời chào chuyên nghiệp. Để nói với người nhận bằng chức danh tương ứng của họ, hãy thực hiện một số nghiên cứu để xem họ có chuyên nghiệp hay không bởi Bà, Ông hoặc Tiến sĩ. Bao gồm tiêu đề vị trí ứng tuyển và nơi bạn thấy nó, sau đó thêm một hoặc hai câu về bản thân bạn. Giống như một mục tiêu chuyên môn hoặc bản tóm tắt ở đầu sơ yếu lý lịch của bạn, phần mở đầu thư xin việc giúp bạn có cơ hội giới thiệu bản thân và khía cạnh quan trọng nhất trong các kỹ năng hoặc kinh nghiệm của bạn.

4. Mô tả kinh nghiệm của bạn

Trong đoạn thứ hai, hãy mô tả kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn. Bao gồm vị trí hiện tại của bạn và mô tả trách nhiệm và thành tích của bạn. Hãy chính xác ở đây, bao gồm các lĩnh vực cụ thể bạn đã làm việc, bất kỳ chứng chỉ an ninh mạng nào bạn có thể có, hệ điều hành bạn quen thuộc và bất kỳ tiện ích nào bạn đã sử dụng. Nếu bạn là sinh viên mới tốt nghiệp, bạn có thể mô tả các dự án hoặc môn học bạn đã thực hiện trong các lĩnh vực áp dụng cho công việc. Đây là một nơi tốt để bao gồm các từ khóa từ tin tuyển dụng.

5. Giải thích cách bạn phù hợp với vị trí này

Trong đoạn thứ ba, hãy kết nối trải nghiệm của bạn với cách tin rằng mình có thể giúp ích cho công ty. Bên cạnh việc mô tả các hệ thống hoặc kỹ thuật cụ thể, bạn cũng có thể bao gồm cách các kỹ năng mềm của bạn có thể giúp bạn thực hiện tốt công việc. Ví dụ: nếu vị trí đề cập đến việc lập báo cáo hoặc đào tạo về bảo mật cho nhân viên, bạn có thể đề cập đến kỹ năng giao tiếp của mình. Bạn cũng có thể đề cập đến bất kỳ kỹ năng nào bạn có mà bạn tin rằng công ty có thể hưởng lợi từ những kỹ năng nằm ngoài mô tả vị trí, chẳng hạn như kinh nghiệm với việc định cấu hình bộ lưu trữ dữ liệu an toàn bổ sung hoặc tích hợp thiết bị di động mới nếu công ty đang tích cực mở rộng.

6. Kết thúc một cách lịch sự

Trong phần kết luận, hãy cố gắng để lại cho người đọc ấn tượng tốt về sự chuyên nghiệp của bạn. Cảm ơn họ vì đã dành thời gian và ghi chú những gì bạn đã đính kèm để họ có thể dễ dàng hiểu bất kỳ tệp đính kèm email hoặc tài liệu đã tải lên nào. Sử dụng cách kết thúc chuyên nghiệp như “chân thành” hoặc “kính trọng”.

7. Đọc lại thư xin việc

Kiểm tra ngữ pháp, chính tả, dấu câu và số liệu chính xác trước khi bạn gửi thư. Một bức thư rõ ràng có thể cho nhà tuyển dụng thấy bạn chú ý đến từng chi tiết, điều này rất quan trọng đối với các nhà phân tích an ninh mạng. Đặc biệt nếu bạn đang gửi nhiều đơn ứng tuyển, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng tên, công ty và địa chỉ ở đầu và trong suốt bức thư là chính xác cho đơn ứng tuyển này.

8. Đặt tiêu đề tài liệu và email một cách chính xác

Nếu nộp hồ sơ kỹ thuật số, hãy đặt tiêu đề cho thư xin việc và các tệp sơ yếu lý lịch để người quản lý tuyển dụng có thể dễ dàng phân biệt đâu là hồ sơ. Bạn cũng có thể đưa tên của mình vào tên tệp để dễ theo dõi trong các hệ thống ứng tuyển. Một số danh sách việc làm yêu cầu một dòng chủ đề cụ thể bao gồm chức danh công việc cho các đơn ứng tuyển được gửi qua email, vì vậy hãy kiểm tra loại hướng dẫn này để đảm bảo họ cân nhắc đơn của bạn.

💥Mẫu

Đây là một mẫu mà bạn có thể sử dụng để sắp xếp thư xin việc về an ninh mạng của riêng mình:

[Tên của bạn]

[Địa chỉ của bạn]

[Số điện thoại của bạn]

[Địa chỉ email của bạn]

[Liên kết đến danh mục đầu tư, trang web hoặc phương tiện truyền thông xã hội chuyên nghiệp]

[Ngày tháng]

[Tên nhà tuyển dụng]

[Địa chỉ gửi thư của nhà tuyển dụng]

Kính gửi [Người nhận]!

[Đoạn mở đầu bao gồm tên của bạn, vị trí bạn đang ứng tuyển và nơi công việc đã được đăng. Câu thứ hai của bạn có thể mô tả ngắn gọn về bạn và liệt kê kinh nghiệm hoặc kỹ năng phù hợp nhất của bạn.]

[Đoạn thứ hai mô tả vị trí công việc hiện tại của bạn và trách nhiệm của bạn ở vị trí đó. Bạn có thể mô tả cụ thể những gì bạn làm và giải thích kết quả bạn đã thấy, sử dụng số hoặc danh từ cụ thể nếu có thể.]

[Đoạn thứ ba giải thích nền tảng và kinh nghiệm chuyên môn của bạn phù hợp với vị trí như thế nào, sử dụng các từ khóa từ mô tả công việc. Bao gồm bất kỳ thông tin nào về những gì bạn có thể mang lại cho công ty.]

[Kết luận bao gồm cảm ơn người đọc đã xem xét. Đề cập đến bất kỳ tài liệu nào bạn gửi cùng với thư xin việc của mình. Bạn cũng có thể bao gồm một câu cuối cùng về lý do tại sao bạn hào hứng với vị trí này.]

Trân trọng,

[Chữ ký nếu bản cứng]

[Tên của bạn]

💥Ví dụ

Đây là một ví dụ về thư xin việc về an ninh mạng:

Amelia Brantome

6844 East Broadway, Springfield

48276937-394-0277

abrantome@email.com

Professionalsocial.com/amelia_brantome

Ngày 24 tháng 3 năm 2021 *

Tiến sĩ Willa Pratchett

SpaceY Corporation

123 Rocket Rd., Commerce City, OK 38524

Thưa Tiến sĩ Pratchett,

Tôi viết thư để bày tỏ sự quan tâm của tôi đối với vị trí nhà phân tích an ninh mạng của SpaceY Corporation như được đăng trên spacejobs.com. Tôi là một chuyên gia an ninh mạng giàu kinh nghiệm với năm năm kinh nghiệm bảo vệ thông tin quan trọng và bảo mật các mạng di động và lớn.

Ở vị trí hiện tại của tôi với Late Techtonics, tôi làm việc chặt chẽ với cả nhóm an ninh mạng và bộ phận Nghiên cứu và Phát triển để bảo mật thông tin độc quyền, áp dụng kiến ​​thức sâu rộng về mạng và phần mềm độc hại. Với tư cách là Trưởng nhóm bảo mật thiết bị của nhóm R&D, tôi đã ban hành một kế hoạch bảo mật đám mây nghiêm ngặt để củng cố máy tính xách tay, thiết bị lưu trữ khối di động và điện thoại trên mạng Wi-Fi trên toàn cầu. Tôi ưu tiên giao tiếp và cộng tác trong nhóm của chúng tôi, điều này cho phép chúng tôi phản ứng kịp thời với các mối đe dọa và ngăn chặn một số nỗ lực hack của đối thủ cạnh tranh. Luôn được đào tạo về các rủi ro bảo mật mới nhất là rất quan trọng đối với tôi và tôi có các chứng chỉ về đạo đức tin tặc được chứng nhận và Nhà phân tích bảo mật của Hội đồng điện tử.

Tôi tin rằng sự nghiệp của tôi tập trung vào việc đảm bảo các nghiên cứu độc quyền trong quá trình di chuyển đã giúp tôi chuẩn bị để giúp nhóm của bạn bảo vệ các nghiên cứu quan trọng mà SpaceY đang thực hiện. Tôi có thể mang lại nhiều năm kinh nghiệm gỡ lỗi và hỗ trợ công tác khi SpaceY phát triển cơ sở mới của mình ở Houston và có kinh nghiệm xây dựng các giao thức an ninh mạng mới cho máy chủ và thiết bị cá nhân. Tôi cảm thấy tự tin rằng mình có thể cung cấp mối tương quan trong nhật ký sự kiện bảo mật và biên dịch các báo cáo hiệu suất khi tôi thực hiện các tác vụ đó thường xuyên ở vị trí hiện tại của mình.

Tôi đã theo dõi dự án SpaceY kể từ khi bắt đầu vào năm 2008 và rất vui khi có cơ hội đóng góp vào sứ mệnh đầy cảm hứng và đội ngũ sáng tạo của bạn. Vui lòng xem bản lý lịch của tôi đã được đính kèm. Cảm ơn bạn đã dành thời gian và sự quan tâm của bạn!

Trân trọng,

Amelia Brantome

____________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

  • Theo: indeed
  • Người dịch: Hà Phương Anh
  • Khi chia sẻ cần trích dẫn nguồn là “Người dịch: Hà Phương Anh – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=71756

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network