Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Tài Chính Cấp Độ Đầu Vào

Nếu bạn quan tâm đến sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính, viết một sơ yếu lý lịch đầu vào là bước quan trọng đầu tiên. Khi bạn mới tham gia vào ngành này, việc nhấn mạnh nền tảng giáo dục của bạn và các kỹ năng liên quan có thể cho các nhà quản lý tuyển dụng biết rằng bạn đã sẵn sàng cho vai trò này. Cho dù bạn vừa tốt nghiệp, bắt đầu một sự nghiệp khác hay đang chuyển sang một loại công việc tài chính mới, biết cách tạo một bản sơ yếu lý lịch tài chính hiệu quả có thể khiến bạn trở nên khác biệt so với các ứng viên khác. Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp mẫu và sơ yếu lý lịch mẫu để giúp bạn tạo sơ yếu lý lịch tài chính cấp đầu vào và chỉ cho bạn những gì cần đưa vào và cách viết nó.

💥Những gì cần đưa vào trong sơ yếu lý lịch tài chính cấp đầu vào của bạn

Bạn có thể đảm bảo sơ yếu lý lịch của mình nêu bật tất cả các tiêu chuẩn của bạn bằng cách bao gồm các phần sau:

 1. Một bản tóm tắt chuyên nghiệp
 2. Kỹ năng của bạn
 3. Nền tảng giáo dục của bạn
 4. Thông tin đăng nhập có liên quan của bạn
 5. Kinh nghiệm làm việc của bạn
💥Các kỹ năng cần đưa vào sơ yếu lý lịch tài chính cấp đầu vào của bạn

Cân nhắc đưa một số kỹ năng sau vào sơ yếu lý lịch của bạn:

 • Hệ thống báo cáo tài chính
 • Mô hình dữ liệu
 • Kỹ năng toán học
 • Giao Tiếp
 • Giải quyết vấn đề
 • Quản lý dự án
 • Phân tích tài chính
 • Quen thuộc với nhiều loại tiền tệ
 • Cách viết sơ yếu lý lịch tài chính cấp đầu vào

Để tạo một sơ yếu lý lịch tài chính cho một vị trí cấp đầu vào, bạn có thể làm theo các bước dưới đây:

1. Đưa vào thông tin cá nhân của bạn

Để giúp người quản lý tuyển dụng dễ dàng liên hệ với bạn để phỏng vấn, hãy thêm thông tin cá nhân của bạn vào đầu sơ yếu lý lịch của bạn. Phần này thường bao gồm những điều sau:

 • Tên và số điện thoại của bạn
 • Địa chỉ của bạn
 • Địa chỉ email chuyên nghiệp của bạn
 • Hồ sơ mạng chuyên nghiệp của bạn, nếu bạn cho rằng nhà tuyển dụng tiềm năng của mình sẽ thấy nó có liên quan.

2. Viết một bản tóm tắt lý lịch

Còn được gọi là sơ yếu lý lịch, bản tóm tắt sơ yếu lý lịch là một đoạn văn hoặc danh sách ngắn ở đầu sơ yếu lý lịch tài chính của bạn cung cấp thông tin chi tiết về các kỹ năng của bạn, có thể chứng minh bạn phù hợp với vai trò như thế nào. Cân nhắc điều chỉnh đoạn này cho từng đơn xin việc để đảm bảo sơ yếu lý lịch của bạn nhắm đến các kỹ năng và trình độ cụ thể mà nhà tuyển dụng tìm kiếm. Tóm tắt sơ yếu lý lịch thường bao gồm:

 • Thành tích, bao gồm các số liệu để đo lường mức độ thành công và phát triển
 • Các kỹ năng mềm, đặc biệt là cách chúng phản ánh các giá trị của công ty
 • Kỹ năng kỹ thuật, đặc biệt là khả năng có thể chuyển giao mà bạn đã học được trong các ngành khác
 • Kinh nghiệm, chẳng hạn như bao nhiêu năm bạn đã làm việc trong ngành hoặc quen thuộc với công nghệ chuyên ngành

3. Thêm vào phần kỹ năng

Bạn có thể kiểm tra danh sách công việc để đảm bảo bạn bao gồm bất kỳ bằng cấp nào bạn có mà công ty cần. Ngoài ra, hãy cân nhắc đề cập đến các kỹ năng tài chính quan trọng, chẳng hạn như:

 • Trình độ công nghệ
 • Kỹ năng phần mềm
 • Phân tích tài chính
 • Phân tích dữ liệu
 • Biểu đồ
 • Báo cáo cơ sở dữ liệu
 • Quan hệ khách hàng
 • Tạo và bảo trì tài liệu
 • Khả năng quản lý dòng tiền

4. Lưu ý trình độ học vấn và giấy chứng nhận

Trong phần này của sơ yếu lý lịch tài chính cấp đầu vào, bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết về:

 • Bằng cấp, chẳng hạn như bằng cao đẳng hoặc bằng cử nhân
 • Các chương trình đào tạo, chẳng hạn như những chương trình do một tổ chức chuyên nghiệp cung cấp
 • Chứng chỉ, chẳng hạn như Kế toán viên Công chứng (CPA)
 • Các môn học liên quan bạn đã học khi theo đuổi chương trình học của mình, chẳng hạn như kinh tế học vĩ mô

5. Chi tiết kinh nghiệm có liên quan của bạn

Trong phần này, hãy liệt kê bất kỳ kinh nghiệm hoặc công việc nào trong ngành tài chính với các kỹ năng có thể chuyển nhượng rõ ràng. Thêm ba đến năm điểm cho mỗi vị trí để thể hiện những gì bạn chịu trách nhiệm và để làm nổi bật những thành tích có thể đo lường của bạn trong ngành. Dữ liệu theo hướng số có thể cho biết mức độ ảnh hưởng của bạn đối với những nơi làm việc trước đây của mình, điều này có thể làm cho sơ yếu lý lịch của bạn trở nên đáng nhớ hơn đối với những người quản lý tuyển dụng.

Ví dụ: nếu nhà tuyển dụng mục tiêu của bạn muốn một người có kỹ năng lập kế hoạch tài chính, bạn có thể chứng minh rằng bạn phù hợp với vị trí bằng cách đề cập rằng bạn đã tạo ngân sách dài hạn cho công ty trước đây để giảm chi phí 5.000 đô la mỗi năm.

💥Mẹo để tạo một sơ yếu lý lịch tài chính cấp đầu vào

Để tăng tác động của hồ sơ tài chính của bạn, bạn có thể làm theo các mẹo sau:

1. Xem xét định dạng của bạn: Để đảm bảo một sơ yếu lý lịch dễ đọc, hãy chọn một phông chữ đơn giản và sử dụng kích thước phù hợp. Ví dụ: nếu bạn sử dụng kích thước phông chữ lớn hơn cho tiêu đề  hãy đảm bảo rằng mọi tiêu đề đều có cùng kích thước.

2. Giới hạn độ dài: Để thu hút sự chú ý của người quản lý tuyển dụng, hãy cố gắng giới hạn bản sơ yếu lý lịch tài chính cấp đầu vào của bạn trong một trang. Bạn có thể chia sẻ chi tiết hơn về các vị trí trước đây trong một cuộc phỏng vấn.

3. Làm cho nó trở nên mạnh mẽ: Trong phần kinh nghiệm làm việc của bạn, hãy cân nhắc bắt đầu mỗi gạch đầu dòng bằng một động từ hành động mạnh mẽ như “dẫn đầu”, “ngân sách” hoặc “cộng tác” để thể hiện kỹ năng của bạn và tỏ ra tự tin. Để có tác động tối đa, hãy cố gắng sử dụng một từ khác nhau cho mỗi dấu đầu dòng.

💥Mẫu sơ yếu lý lịch tài chính cấp đầu vào

Đây là một mẫu mà bạn có thể sử dụng khi tạo sơ yếu lý lịch của riêng mình:

[Tên của bạn] [Vị trí của bạn] [Số điện thoại của bạn] [Địa chỉ email chuyên nghiệp của bạn]

[Mọi thông tin liên hệ có liên quan khác]

Sơ yếu lý lịch

[Thêm bản tóm tắt sơ yếu lý lịch của bạn dưới dạng một đoạn văn hoặc danh sách có dấu đầu dòng]

Kỹ năng

[Thêm danh sách có dấu đầu dòng các kỹ năng của bạn, bao gồm kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng mềm và kỹ năng có thể chuyển nhượng]

Giáo dục

[Học viện] [Bằng cấp]

[Ngày tốt nghiệp]

Các môn học đáng chú ý:

[Danh sách được đánh dấu đầu dòng về các khóa học đáng chú ý mà bạn đã tham gia khi theo đuổi bằng cấp của mình]

Chứng chỉ

[Nếu bạn có chứng chỉ tài chính, hãy đưa chúng vào danh sách có dấu đầu dòng tại đây. Đặt tên cho chủ đề, nhà cung cấp và ngày bạn hoàn thành nó.]

Kinh nghiệm làm việc

[Nhà tuyển dụng hiện tại, chức danh công việc của bạn]

[Ngày làm việc]

[Danh sách có dấu đầu dòng sử dụng các từ khóa từ mô tả công việc làm nổi bật các kỹ năng và kết quả có thể đo lường]

[Nhà tuyển dụng trước đây, chức danh công việc của bạn]

[Ngày làm việc]

[Danh sách có dấu đầu dòng sử dụng các từ khóa từ mô tả công việc làm nổi bật các kỹ năng và kết quả có thể đo lường]

💥Ví dụ về sơ yếu lý lịch tài chính cấp đầu vào

Dưới đây là một ví dụ về sơ yếu lý lịch tài chính cấp đầu vào:

Aditi PatelNashville, TN222-333-4444aditipatel@email.com

www.networking.com/aditipatel

Sơ yếu lý lịch

Chuyên gia tài chính chi tiết, kỹ lưỡng và mới tốt nghiệp đã sẵn sàng cho vị trí nhà phân tích tài chính cấp độ đầu vào, đòi hỏi kinh nghiệm chuyên sâu với các mô hình tài chính doanh nghiệp, phân tích dữ liệu và dự báo tài chính. Có một năm kinh nghiệm trong thực tập chuyên gia phân tích tài chính đối mặt với khách hàng tại một công ty nổi tiếng. Đã hỗ trợ nhà phân tích tài chính giám sát với 30 khách hàng doanh nghiệp, báo cáo nhận được 97% sự hài lòng của khách hàng.

Kỹ năng

 • Thông thạo QuickBooks
 • Báo cáo tài chính PrevisionEPM
 • Biểu đồ
 • Báo cáo cơ sở dữ liệu
 • Mô hình tài chính
 • Quan hệ khách hàng
 • Giải quyết vấn đề
 • Sự chú ý đến chi tiết

Giáo dục

Đại học Financialville Cử nhân Khoa học Tài chính

Tháng 5 năm 2021

Các môn học đáng chú ý:

 • Kinh tế vĩ mô
 • Kinh tế vi mô
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế hoạch tài chính

Kinh nghiệm làm việc

Công ty tài chính hàng đầu, chuyên viên phân tích tài chính thực tập

Tháng 6 năm 2020 – Hiện tại

 • Phối hợp với các thành viên giám sát của nhóm tài chính để tạo dự báo tài chính cho 30 khách hàng
 • Nghiên cứu các xu hướng kinh tế vĩ mô để đưa ra lời khuyên chính xác cho khách hàng, dẫn đến ba lượt giới thiệu khách hàng
 • Phân tích xu hướng hoạt động của thị trường để xác định rủi ro tiềm ẩn và đưa ra khuyến nghị cho hơn 100 khách hàng ngắn hạn với tỷ lệ hài lòng 99%

Retail Mart, Giám đốc phòng chống tổn thất

Tháng 11 năm 2017 – tháng 5 năm 2020

 • Giảm tổn thất tài sản 25% trong ba năm bằng cách duy trì cơ sở dữ liệu gồm các hạng mục thu nhỏ để xác định các sản phẩm có rủi ro tài chính cao hơn
 • Liên hệ với bộ phận mua hàng để chia sẻ lời khuyên về tích lũy tài sản dựa trên xu hướng thu hẹp, giúp cửa hàng tiết kiệm được tới 3.000 đô la mỗi tháng
 • Phân tích hàng tồn kho để đánh giá sản phẩm nào giảm giá chậm, dẫn đến việc thu mua tài sản hiệu quả hơn

Xin lưu ý rằng không có công ty nào được đề cập trong bài viết này có liên kết với Indeed.

________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Huỳnh Thanh Ngân
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Huỳnh Thanh Ngân – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=73065

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network