Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Kỹ Sư Dự Toán Chi Phí Trong 10 Bước

Các kỹ sư dự toán chi phí sử dụng các kỹ năng thu thập và phân tích dữ liệu và kiến ​​thức quản lý dự án để chuẩn bị các ước tính chính xác, toàn diện cho các dự án và dịch vụ. Theo đuổi sự nghiệp trong ngành kỹ thuật chi phí đòi hỏi phải hoàn thành khóa đào tạo, được đào tạo chính quy và phát triển các kỹ năng. Chuẩn bị một bản sơ yếu lý lịch tốt có thể giúp bạn chứng tỏ khả năng của mình với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về những gì một kỹ sư dự toán chi phí làm, phác thảo cách viết một sơ yếu lý lịch kỹ sư ước tính chi phí và cung cấp một mẫu sơ yếu lý lịch và ví dụ để bạn xem xét.

Kỹ sư dự toán chi phí làm những gì?

Một kỹ sư ước tính chi phí chuẩn bị dự toán chi phí cho các dự án kỹ thuật. Họ thu thập và phân tích chi phí cho tất cả các yêu cầu kỹ thuật của dự án, bao gồm thiết bị, lao động, nguyên liệu và dụng cụ. Họ thường làm việc với các kỹ sư, quản lý dự án và chuyên gia mua sắm khác.

Các kỹ sư ước tính chi phí có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của các ước tính của họ và xác định những điểm không chắc chắn tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến chi phí dự án. Điều quan trọng là họ phải xem xét những bất ổn tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến chi phí của dự án. Họ có thể tăng dự toán để đảm bảo ngân sách bao gồm đủ để trang trải tất cả các chi phí một cách thích hợp và họ thường cập nhật ước tính chi phí dựa trên những thay đổi đối với phạm vi dự án hoặc thông tin mới mà họ tìm thấy.

Cách viết sơ yếu lý lịch kỹ sư ước tính chi phí

Dưới đây là các bước cần làm để biết cách viết sơ yếu lý lịch kỹ sư ước tính chi phí:

1. Đọc tin tuyển dụng

Trước khi bạn bắt đầu viết sơ yếu lý lịch của mình, hãy xem lại bài đăng về vị trí cụ thể mà bạn đang theo đuổi. Xác nhận rằng trình độ của bạn phù hợp với vị trí và xác minh sự quan tâm của bạn đối với công việc. Khi bạn xem lại bài đăng, hãy tìm kiếm các kỹ năng cụ thể mà vị trí yêu cầu mà bạn có hoặc các nhiệm vụ mà nó liệt kê mà bạn có kinh nghiệm hoàn thành. Hãy ghi chú những điều này để bạn có thể dễ dàng kết hợp chúng vào sơ yếu lý lịch của mình.

2. Nghiên cứu công ty

Xem xét nghiên cứu công ty. Xem lại trang web của công ty và tìm kiếm thông tin về mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn và lịch sử của công ty. Tìm cách sắp xếp nội dung sơ yếu lý lịch của bạn với bản sắc của công ty. Tương tự, hãy tìm hiểu thêm về các dịch vụ của công ty và công việc trước đây để tìm ra mối liên hệ giữa kinh nghiệm của bạn và công việc của họ.

3. Quyết định một loại định dạng 

Chọn một định dạng sơ yếu lý lịch được tổ chức tốt và cho phép bạn bao gồm tất cả các bằng cấp của mình mà không dài quá một trang. Bạn có thể chọn một sơ yếu lý lịch bao gồm tất cả thông tin trong một cột lớn hoặc bạn có thể tìm một sơ yếu lý lịch tạo các cột riêng biệt. Nhiều chương trình xử lý văn bản và cơ sở dữ liệu trực tuyến cung cấp các mẫu để sử dụng. Chọn một cái mà bạn thích phù hợp với tiêu chí đã chỉ định.

4. Viết tên của bạn

Bắt đầu viết sơ yếu lý lịch của bạn bằng cách tạo một tiêu đề với họ và tên của bạn. Điều quan trọng là bạn phải phân biệt tên của mình với các thông tin còn lại trong sơ yếu lý lịch của bạn. Cân nhắc sử dụng phông chữ lớn hơn, phông chữ đậm hoặc các yếu tố thiết kế đồ họa khác để thực hiện điều này.

5. Cung cấp thông tin liên hệ của bạn

Hoàn thành tiêu đề của bạn bằng cách thêm thông tin liên hệ cơ bản của bạn bằng một phông chữ thông thường bên dưới tên của bạn. Điều cần thiết là tối thiểu phải cung cấp số điện thoại ưa thích và địa chỉ email chuyên nghiệp của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ liệt kê một địa chỉ email chuyên nghiệp cá nhân, không phải một địa chỉ liên kết với nhà tuyển dụng hiện tại của bạn. Ngoài ra, bạn có thể cung cấp thành phố và tiểu bang nơi bạn sống, nhưng đây không phải là một yêu cầu bắt buộc.

6. Tạo một bản tóm tắt hoặc mục tiêu

Viết một bản tóm tắt chuyên môn ngắn gọn hoặc mục tiêu để đặt ở đầu sơ yếu lý lịch của bạn. Tuyên bố này chỉ nên dài một vài câu. Mục đích là làm nổi bật các bằng cấp phù hợp nhất và mục tiêu nghề nghiệp của bạn để tạo ấn tượng tốt ban đầu đối với người quản lý tuyển dụng.

Tóm tắt sơ yếu lý lịch và mục tiêu có các mục đích tương tự, vì vậy bạn chỉ cần đưa vào một mục đích. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia với một số kinh nghiệm nghề nghiệp chọn viết tóm tắt vì điều này cho phép họ nêu bật trình độ của mình. Ngược lại, các chuyên gia mới hơn trong lĩnh vực này thường chọn viết các mục tiêu. Mục tiêu có thể là một lựa chọn có lợi để tập trung vào các mục tiêu nghề nghiệp của bạn và cách vị trí phù hợp với chúng.

7. Liệt kê các kỹ năng của bạn

Tạo một danh sách có dấu đầu dòng về các kỹ năng chuyên môn của bạn. Bao gồm sự kết hợp của các kỹ năng mềm, liên quan đến tính cách và công việc của bạn và kỹ năng cứng, liên quan đến kỹ năng kỹ thuật của bạn với tư cách là một kỹ sư ước tính chi phí. Hãy chắc chắn bao gồm các kỹ năng được đề cập trong tin tuyển dụng mà bạn có. Sắp xếp các kỹ năng của bạn theo cách hợp lý để người đọc dễ theo dõi và cân nhắc bao gồm các tính từ hoặc các từ chỉ định khác để chứng tỏ sự thành thạo của bạn với các kỹ năng nhất định.

8. Thảo luận về lịch sử công việc của bạn

Phân bổ hầu hết sơ yếu lý lịch của bạn để thảo luận về quá trình làm việc của bạn. Liệt kê các công việc trước đây của bạn theo thứ tự thời gian đảo ngược, bắt đầu với vị trí hiện tại hoặc gần đây nhất của bạn và làm việc lùi lại. Tạo mục nhập cho từng công việc bao gồm chức danh của bạn, tên và vị trí của tổ chức và phạm vi ngày chung mà bạn đã làm việc ở đó.

Dưới mỗi mục nhập, hãy thêm một danh sách có dấu đầu dòng nêu rõ những thành tích, nhiệm vụ hoặc trách nhiệm của bạn đối với từng vị trí. Khi có thể, hãy kết hợp các nhiệm vụ hoặc kinh nghiệm được đề cập trong tin tuyển dụng để chứng minh lý do tại sao bạn là một ứng viên tốt cho công việc. Viết mỗi dấu đầu dòng như một tuyên bố hành động. Hãy chắc chắn sử dụng thì hiện tại khi thảo luận về công việc hiện tại của bạn, nhưng quá khứ cho các vị trí trước đây của bạn.

9. Thêm lịch sử nền giáo dục của bạn

Tạo một phần tương tự như lịch sử công việc của bạn để thảo luận về lịch sử học vấn của bạn. Liệt kê các bằng cấp của bạn theo thứ tự thời gian đảo ngược, bắt đầu với bằng cấp cao nhất hoặc bằng cấp cao nhất đã kiếm được gần đây nhất và đang làm việc ngược lại. Cung cấp tên và vị trí của cơ sở giáo dục, bằng cấp cụ thể bạn đã kiếm được, tháng và năm bạn tốt nghiệp.

10. Đọc lại sơ yếu lý lịch của bạn

Sau khi bạn hoàn thành sơ yếu lý lịch của mình, điều cần thiết là bạn phải hoàn thành công việc của mình. Đọc sơ yếu lý lịch của bạn để kiểm tra các lỗi ngữ pháp tiềm ẩn và cân nhắc đọc to để đảm bảo mỗi phần đều có ý nghĩa. Hãy nghĩ đến việc nhờ một người bạn đáng tin cậy đọc sơ yếu lý lịch của bạn và cung cấp phản hồi của họ.

Hoàn thành mọi thay đổi cần thiết và xem lại sơ yếu lý lịch của bạn lần cuối. Đảm bảo định dạng nhất quán trong toàn bộ tài liệu và thông tin không vượt quá khổ giấy tiêu chuẩn. Hoàn thiện tài liệu của bạn, sau đó lưu và xuất nó dưới dạng loại tệp được chấp thuận được liệt kê trong tin tuyển dụng.

Mẫu sơ yếu lý lịch kỹ sư dự tính chi phí

Sử dụng mẫu này làm hướng dẫn khi tạo sơ yếu lý lịch kỹ sư ước tính chi phí của bạn:

[Tên của bạn] [Số điện thoại của bạn]

[Địa chỉ email của bạn]

Tóm tắt hoặc mục tiêu

[Viết một tuyên bố ngắn tập trung vào các kỹ năng, trình độ hoặc kinh nghiệm phù hợp nhất của bạn. Mục đích là để tạo ấn tượng tốt với người quản lý tuyển dụng và chứng minh lý do tại sao bạn đặc biệt là một ứng viên xuất sắc cho công việc. Hãy thử kết nối các mục tiêu bây giờ hoặc trước đây của bạn phù hợp với các yêu cầu của vị trí để chỉ ra cách bạn có thể thêm giá trị cho tổ chức.]

Kỹ năng

[Kỹ năng]
[Kỹ năng]
[Kỹ năng]

Quá trình làm việc [Chức vụ hiện tại hoặc gần đây nhất] [Tên công ty hiện tại hoặc gần đây nhất], [thành phố, tiểu bang]

[Tháng và năm bạn bắt đầu công việc này] – [“Hiện tại” hoặc tháng và năm bạn rời công việc này]

[Nhiệm vụ công việc, trách nhiệm hoặc thành tích]
[Nhiệm vụ công việc, trách nhiệm hoặc thành tích]
[Nhiệm vụ công việc, trách nhiệm hoặc thành tích]

[Chức danh gần đây nhất tiếp theo] [Tên công ty gần đây nhất tiếp theo], [thành phố, tiểu bang]

[Tháng và năm bạn bắt đầu công việc này] – [Tháng và năm bạn rời bỏ công việc này]

[Nhiệm vụ công việc, trách nhiệm hoặc thành tích]
[Nhiệm vụ công việc, trách nhiệm hoặc thành tích]
[Nhiệm vụ công việc, trách nhiệm hoặc thành tích]

Học vấn [Bằng cấp cao nhất] [Tên trường], [tháng và năm bạn tốt nghiệp]

[Thành phố, tiểu bang]

[Bằng cấp cao nhất tiếp theo] [Tên trường], [tháng và năm bạn tốt nghiệp]

[Thành phố, tiểu bang]

Ví dụ về sơ yếu lý lịch kỹ sư ước tính chi phí

Hãy tham khảo ví dụ này về sơ yếu lý lịch kỹ sư ước tính chi phí để giúp bạn tạo bản sơ yếu lý lịch của riêng mình:

Harry Lockhart314-555-9347

harrylockhart@email.com

Tóm tắt

Kỹ sư ước tính chi phí có kinh nghiệm với hơn một thập kỷ kinh nghiệm chuẩn bị các ước tính chính xác cho nhiều loại khách hàng và dự án. Thành thạo với các chương trình và phương pháp lập mô hình máy tính theo tiêu chuẩn công nghiệp. Sự chú ý tuyệt vời đến từng chi tiết và hồ sơ theo dõi đã được chứng minh về ước tính chính xác và giảm 20% chi phí dự án.

Kỹ năng

Phân tích và theo dõi chi phí
Kỹ thuật chuẩn bị ước tính
Toán học
Quản lý dự án
Xác nhận các giả định kỹ thuật
Tư duy phân tích
Chú ý đến các chi tiết
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng kết nối mối quan hệ
Kỹ năng tổ chức sắp xếp
Những kỹ năng thuyết trình
Quản lý thời gian

Kinh nghiệm làm việc Kỹ sư ước tính chi phí Thành phố xây dựng St. Louis, St. Louis, Missouri

Tháng 6 năm 2016 – Hiện tại

Tham dự các cuộc họp xem trước dự án để thảo luận về các thay đổi trong phạm vi, xu hướng giá cả và các yêu cầu
Chuẩn bị các ước tính dựa trên các cuộc thảo luận với quản lý dự án và kỹ sư
Gán mã chi phí cho nhà thầu để lập hóa đơn
Quản lý các thay đổi trong phạm vi công việc để cập nhật ước tính chi phí một cách thích hợp
Phát triển quy trình lập hóa đơn với các nhà quản lý dự án và kỹ sư

Kỹ sư ước tính chi phí Cardinal Engineering Solutions, Chesterfield, Missouri

Tháng 1 năm 2012 đến tháng 6 năm 2016

Chuẩn bị các ước tính chính xác cho một loạt các dự án kỹ thuật
Các ước tính được trình bày cho người quản lý dự án và nhóm bán hàng
Các nhà quản lý dự án được hỗ trợ trong việc thảo luận về các ước tính với khách hàng
Ước tính chi phí được điều chỉnh dựa trên những thay đổi về giá và phạm vi
Cập nhật quy trình đào tạo phần mềm mô hình hóa

Công ty tư vấn ước tính chi phí Arch Consulting Company, St. Louis, Missouri

Tháng 6 năm 2010 – Tháng 12 năm 2012

Các nhà ước tính chi phí cấp cao được hỗ trợ với việc thu thập và phân tích dữ liệu
Các xu hướng được theo dõi để cập nhật ước tính cho phù hợp
Tham dự các cuộc họp dự án để theo dõi các kế hoạch phạm vi dự án
Lập dự toán chi tiết dựa trên mục tiêu và ngân sách
Tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia trong ngành để biên soạn dữ liệu chi phí chính xác

Giáo dục Thạc sĩ Khoa học trong quản lý dự án Đại học Sơn Louis City, tháng 5 năm 2017

St. Louis, Missouri

Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Đại học Missouri, tháng 5 năm 2010

Columbia, Missouri

———————————————————————————–

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích

Bài viết gốc: www.indeed.com

Người dịch: Nhan Quỳnh Nhi

Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nhan Quỳnh Nhi – Nguồn iVolunteer Vietnam

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=75687

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/