Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Của Phó Giám Đốc Phụ Trách Sự Thành Công Của Khách Hàng

Một phó giám đốc phụ trách sự thành công của khách hàng là một chuyên gia cao cấp trong một tổ chức phụ trách việc tạo ra những trải nghiệm khách hàng tích cực. Họ thường giám sát những chiếc lược của tổ chức nhằm thu hút và níu giữ khách hàng. Để theo đuổi sự nghiệp này, điều quan trọng là phát triển một sơ yếu lý lịch phản ánh chính xác những bằng cấp của bạn và thu hút sự chú ý của những người quản lý tuyển dụng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận những việc mà phó giám đốc phụ trách sự thành công của khách hàng làm, cung cấp mẫu và ví dụ sơ yếu lý lịch để bạn có thể đọc và đưa ra những mẹo để tạo ra sơ yếu lý lịch.

? Phó giám đốc phụ trách sự thành công của khách hàng làm gì?

Phó giám đốc phụ trách sự thành công của khách hàng là một quản lý cấp cao chịu trách nghiệm cho các sáng kiến để tạo ra sự thành công cho các khách hàng. Những trách nghiệm chính xác của họ có thể khác nhau giữa các tổ chức hay ngành, nhưng họ thường liên quan đến những hoạt động và kết quả sự thành công của khách hàng khác nhau. Một số trách nhiệm của Phó giám đốc phụ trách sự thành công của khách hàng có thể bao gồm:

 • Điều chỉnh mục tiêu của công ty với thành công chung của khách hàng
 • Tạo nhóm hiệu quả thông qua công nghệ và học tập
 • Xác định và tối ưu hóa chu kỳ của khách hàng
 • Phát triển vòng phản hồi khách hàng trên toàn công ty
 • Khuyến khích áp dụng sản phẩm
 • Đảm bảo sự hài lòng và thành công của khách hàng
 • Thiết lập các thước đo cho sự thành công của khách hàng
 • Xác định các cơ hội để cải tiến liên tục
 • Tăng tỉ lệ gia hạn của khách hàng
 • Giám sát việc giới thiệu và quản lý khách hàng
 • Thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh mới
 • Tuyển dụng tài năng thành công của khách hàng có kinh nghiệm
 • Giảm tỉ lệ rời đi của khách hàng
 • Sử dụng các kỹ thuật bán kèm và bán thêm để mở rộng doanh thu
? Cách viết sơ yếu lý lịch cho phó giám đốc phụ trách sự thành công của khách hàng

Dưới đây là những bước cần tuân theo để có thể chuẩn bị một sơ yếu lý lịch phó giám đốc phụ trách sự thành công của khách hàng thành công:

1. Lựa chọn định dạng

Hãy duyệt qua các định dạng sơ yếu lý lịch tiềm năng, như là những định dạng có sẵn thông qua các chương trình phần mềm xử lý văn bản hoặc cơ sở dữ liệu trực tuyến. Điều quan trọng là chọn một định dạng phù hợp với sở thích của bạn và cho phép bạn bao gồm tất cả các thông tin cần thiết và sắp xếp chúng một cách hợp lý. Ví dụ, một số người thích tạo ra sơ yếu lý lịch với các cột cách biệt, trong khi những người khách lại thích một sơ yếu lý lịch với một cột lớn.

2. Viết tên của bạn

Hãy bắt đầu sơ yếu lý lịch của bạn bằng cách tạo ra tiêu đề theo chủ đề của văn bản. Cung cấp họ và tên của bạn. Hãy cân nhắc sử dụng các yếu tố thiết kế giúp bạn phân biệt tên của mình với phần nội dung còn lại trong sơ yếu lý lịch, ví dụ như gõ tên bạn bằng chữ in hoa hoặc sử dụng phông chữ lớn hơn hoặc in đậm nó.

3. Thêm thông tin liên hệ của bạn

Hãy cung cấp các thông tin cơ bản dưới tên của bạn. Tối thiểu, điều quan trọng là bao gồm số điện thoại và địa chỉ email chuyên nghiệp của bạn. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng đó là địa chỉ email chuyên nghiệp cá nhân, không phải liên quan đến công việc hiện tại của bạn. Bạn cũng có thể cung cấp tên thành phố và tiểu bang mà bạn sống, nhưng điều này là không bắt buộc.

4. Tạo ra một bản tóm tắt chuyên môn

Hãy chuẩn bị một bản tóm tắt chuyên môn để thêm vào ở dưới tiêu đề của bạn. Phần này chỉ nên nằm trong vài câu, và quan trọng là bạn tập trung vào những bằng cấp thuyết phục nhất và những kinh nghiệm liên quan nhất. Mục tiêu của một bản tóm tắt chuyên môn là giúp cho người quản lý tuyển dụng hiểu rõ bạn là ai, thể hiện lý do bạn là một ứng cử viên tốt cho vị trí và khuyến khích họ tìm hiểu thêm về bạn.

5. Liệt kê các kỹ năng của bạn

Hãy tạo ra một danh sách gạch đầu dòng những kỹ năng mà bạn có liên quan đến việc là một phó giám đốc phụ trách sự thành công của khách hàng. Bao gồm sự kết hợp của các kỹ năng cứng, đó là những kỹ năng kỹ thuật liên quan đến công việc này, và những kỹ năng mềm, là những đặc điểm tính cách vốn có mà bạn có để giúp bạn thành công. Hãy sắp xếp các kỹ năng theo một trình tự hợp lý để người đọc theo kịp. Cân nhắc sử dụng các tính từ hoặc những từ mô tả khác để chỉ ra mức độ thành thạo của bạn với một số kỹ năng nhất định và đảm bảo tính trung thực về kinh nghiệm của bạn.

6. Thêm lịch sử công việc của bạn

Hãy dành phần lớn của sơ yếu lý lịch của bạn để thảo luận về lịch sử công việc. Tạo ra các mục nhập cho các công việc trước của bạn bằng cách cung cấp chức danh, tên tổ chức và vị trí tổ chức cũng như là thời gian bạn làm việc ở đó. Liệt kê từng vị trí theo thứ tự thời gian đảo ngược, bắt đầu từ vị trí hiện tại hoặc vị trí gần nhất và lùi lại. Với từng vị trí, hãy tạo danh sách gạch đầu dòng cho những nhiệm vụ liên quan, trách nhiệm và thành tựu của bạn.

Trong khi đây nên là phần lớn nhất trong sơ yếu lý lịch, điều quan trọng là bạn phải để tâm đến những kinh nghiệm mà bạn bao gồm. Nhìn chung, hầu hết các sơ yếu lý lịch cho các vị trí cấp cao hoặc điều hành thường bao gồm xấp xỉ 15 năm kinh nghiệm. Tuy nhiên, bạn có thể bao gồm những kinh nghiệm khác nếu chúng liên quan đến vị trí, chẳng hạn như những kinh nghiệm trước với ngành mà bạn đang ứng tuyển. Cũng quan trọng là bạn phải để tâm đến lịch sử công việc dễ hiểu và tránh những khoảng trống giữa các vị trí.

7. Cung cấp lịch sử học vấn của bạn

Hãy thêm một phần để liệt kê lịch sử học vấn của bạn. Tạo các mục theo thứ tự thời gian đảo ngược tương tự với phần lịch sử công việc, bắt đầu bằng trình độ học vấn cao nhất mà bạn mới nhận được gần đây và lùi lại. Mỗi mục nhập cần bao gồm bằng cấp mà bạn nhận được tên và vị trí trường bạn theo học cũng như tháng và năm bạn tốt nghiệp.

8. Cân nhắc các mục tùy chọn

Tùy thuộc vào những bằng cấp hoặc kinh nghiệm hoặc vị trí mà bạn đang tìm kiếm, bạn có thể chọn thêm những mục tùy chọn trong sơ yếu lý lịch của bạn. Ví dụ, bạn có thể liệt kê những thành tựu chính trong sự nghiệp mà bạn đã đạt được hoặc các giải thưởng mà bạn đã nhận, đặc biệt nếu chúng không nhất thiết phải liên quan đến một công việc cụ thể. Tương tự, bạn có thể chọn liệt kê các tổ chức chuyên nghiệp mà bạn tham gia để mô tả sự tận tâm của bạn đối với sự nghiệp, hoặc bạn có thể thảo luận những kinh nghiệm tình nguyện để cung cấp thêm thông tin về con người bạn.

9. Đọc lại sơ yếu lý lịch của bạn

Một khi bạn đã viết xong sơ yếu lý lịch, điều cần thiết là bạn đọc lại sơ yếu lý lịch. Khi bạn đọc, hãy tìm kiếm những lỗi sai ngữ pháp tiềm năng. Hãy cân nhắc đọc to sơ yếu lý lịch để chắc chắn rằng nó có nghĩa, hoặc nghĩ đến việc nhờ một người bạn đáng tin cậy để đọc và đưa ra phản hồi. Hãy chính sửa nếu cần thiết, rồi hoàn thành và lưu văn bản.

? Mẫu sơ yếu lý lịch cho phó giám đốc phụ trách sự thành công của khách hàng

Hãy sử dụng mẫu này như hướng dẫn khi bạn viết sơ yếu lý lịch của mình để trở thành một phó giám đốc phụ trách sự thành công của khách hàng thành công:

[Tên của bạn]

[Số điện thoại của bạn]

[Địa chỉ email của bạn]

Tóm tắt chuyên môn

[Viết một vài câu tóm tắt những kinh nghiệm chuyên môn của bạn. Tập trung vào những bằng cấp và thành tựu có tính thuyết phục và liên quan nhất. Hãy cân nhắc bao gồm bao nhiêu năm kinh nghiệm tổng hợp mà bạn có để chứng minh ngay mức độ kinh nghiệm của bạn]

Kỹ năng

 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]

Kinh nghiệm làm việc

[Chức danh công việc gần đây nhất][Tên công ty]

[Thành phố, tiểu bang]

[Tháng và năm bạn bắt đầu tại công ty] – [Tháng và năm bạn rời công ty hoặc “Hiện nay”]

 • [Thành tựu, nhiệm vụ hoặc trách nhiệm trong công việc]
 • [Thành tựu, nhiệm vụ hoặc trách nhiệm trong công việc]
 • [Thành tựu, nhiệm vụ hoặc trách nhiệm trong công việc]

[Chức danh công việc gần đây tiếp theo][Tên công ty]

[Thành phố, tiểu bang]

[Tháng và năm bạn bắt đầu tại công ty] – [Tháng và năm bạn rời công ty hoặc “Hiện nay”]

 • [Thành tựu, nhiệm vụ hoặc trách nhiệm trong công việc]
 • [Thành tựu, nhiệm vụ hoặc trách nhiệm trong công việc]
 • [Thành tựu, nhiệm vụ hoặc trách nhiệm trong công việc]

Học vấn

[Bằng cấp cao nhất][Tên trường]

[Tháng và năm bạn nhận bằng]

[Thành phố, tiểu bang]

[Bằng cấp cao nhất tiếp theo][Tên trường]

[Tháng và năm bạn nhận bằng]

[Thành phố, tiểu bang]

Các tổ chức chuyên nghiệp (tùy chọn)

 • [Tên tổ chức]
 • [Tên tổ chức]
 • [Tên tổ chức]

Thành tựu chuyên môn (tùy chọn)

 • [Thành tựu hoặc giải thưởng]
 • [Thành tựu hoặc giải thưởng]
 • [Thành tựu hoặc giải thưởng]

? Ví dụ sơ yếu lý lịch Phó giám đốc phụ trách sự thành công của khách hàng

Hãy đọc ví dụ sơ yếu lý lịch thành công cho Phó giám đốc phụ trách sự thành công của khách hàng này khi bạn bắt đầu viết sơ yếu lý lịch của mình:

Sabrina Hemmings

407-555-3434

sabrinahemmings@email.com

Tóm tắt chuyên môn

Người điều hành lấy khách hàng là trung tâm chuyên cung cấp giá trị và tận dụng phản hồi của khách hàng để phát triển mối quan hệ lâu dài, sự hài lòng của khách hàng, tăng doanh thu và kết quả xuất sắc. Chuyên gia nhiệt huyết với gần 20 năm kinh nghiệm đảm bảo thành công cho khách hàng và gần một thập kỷ kinh nghiệm lãnh đạo và phát triển đội ngũ.

Kỹ năng

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Quản lý kinh nghiệm khách hàng
 • Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân
 • Đàm phán và thuyết phục
 • Cải tiến quy trình
 • Quản lý mối quan hệ
 • Quản lý tài khoản SaaS
 • Lãnh đạo có chiến lược
 • Phát triển đội nhóm

Lịch sử công việc

Giám đốc phụ trách thành công của khách hàng

Wildflower Software, Inc., Winter Park, Florida

Tháng 5 năm 2015 – Hiện nay

 • Đánh giá các chỉ số để xác định các cơ hội cải thiện hiệu suất hệ thống end-to-end
 • Hợp tác với các nhà quản lý bán hàng với tư cách là người truyền bá nền tảng cao cấp
 • Dẫn dắt nhóm chuyên tham gia các nhóm công nghệ của khách hàng để khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề
 • Truyền đạt các quy trình công nghệ cho khách hàng chính để làm nổi bật đề xuất giá trị quan trọng
 • Cung cấp đào tạo cho các chuyên gia đối mặt với khách hàng về các vấn đề hoặc thắc mắc thường gặp

Giám đốc phụ trách thành công của khách hàng

Winston Software Solutions, Altamonte Springs, Florida

Tháng 7 năm 2009 – Tháng 2 năm 2015

 • Đã dẫn dắt nhóm chuyên về quản lý tài khoản và thành công của khách hàng
 • Đã chiêu mộ và đào tạo các đại diện phụ trách thành công
 • Đã phát triển và thực hiện quy trình giới thiệu khách hàng chuẩn hóa
 • Đã hợp tác với các trưởng nhóm khác để đảm bảo sản phẩm phù hợp với sự phát triển

Quản lý dự án

Handlebar Software Inc., Winter Park, Florida

Tháng 9 năm 2004 – Tháng 6 năm 2009

 • Đã quản lý nhóm chịu trách nhiệm về phát triển phạm vi và thiết kế dự án
 • Đã theo dõi nhu cầu của khách hàng thông qua các công cụ bản đồ
 • Đã xác định và ghi chép các quy trình chương trình
 • Đã cung cấp sự hỗ trợ cho các dự án khách hàng cá nhân
 • Đã tổ chức và dẫn dắt các cuộc họp với các nhóm khác để cải thiện sản phẩm phần mềm

Chuyên gia triển khai

Golden Software Platforms, Orlando, Florida

Tháng 6 năm 2001 – Tháng 8 năm 2003

 • Đã hỗ trợ khách hàng bằng việc xác định xem họ cần phần mềm nào
 • Đã giám sát các quy trình triển khai
 • Đã đi kiểm tra vị trí của khách hàng để xác nhận lắp đặt sản phẩm đúng cách
 • Đã cung cấp các buổi đào tạo và hỗ cho khách hàng
 • Đã ghi và báo cáo các cơ hội cải tiến phần mềm

Học vấn

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Đại học Florida – Orlando, tháng 6 năm 2009

Orlando, Florida

Cử nhân Công nghệ Thông tin

Đại học Bang Orange Blossom, Winter Park, Florida

Tháng 5 năm 2001

? Mẹo khi viết sơ yếu lý lịch

Hãy cân nhắc các mẹo sau để giúp bạn chuẩn bị một sơ yếu lý lịch thành công cho Phó giám đốc phụ trách sự thành công của khách hàng :

 • Cân nhắc thư xin việc

Hãy nghĩ đến việc bao gồm một lá thư xin việc trong sơ yếu lý lịch của bạn. Trong khi điều này có thể là bắt buộc đối với một số đơn xin việc, nó thường là tùy chọn. Tuy nhiên, việc viết thư xin việc cung cấp cho bạn cơ hội được thảo luận xa hơn những thông tin bạn liệt kê trong sơ yếu lý lịch, có khả năng tạo ra một ấn tượng bền vững lên người quản lý tuyển dụng.

 • Điều chỉnh sơ yếu lý lịch của bạn

Hãy cập nhật sơ yếu lý lịch mỗi lần bạn ứng tuyển cho công việc. Trong khi quan trọng là có một sơ yếu lý lịch gốc để bạn có thể cập nhật một cách dễ dàng, hãy chắc chắn bao gồm những chi tiết liên quan đến vị trí mà bạn đang ứng tuyển và đến công ty đó. Khi bạn chuẩn bị sơ yếu lý lịch, hãy nghiên cứu về công ty để biết thêm về những giá trị và dịch vụ để đảm bảo sơ yếu lý lịch của bạn phù hợp với kinh nghiệm của bạn.

 • Tận dụng tin tuyển dụng

Trước khi chuẩn bị sơ yếu lý lịch, hãy đọc tin tuyển dụng cho công việc cụ thể mà bạn đang theo đuổi. Hãy tìm ra những chi tiết cụ thể được cung cấp trong tin tuyển dụng mà phù hợp với kinh nghiệm hoặc kỹ năng của bạn, chẳng hạn như là những đặc tính cụ thể mà họ muốn ở một ứng cử viên lý tưởng mà bạn có hoặc những nhiệm vụ mà bạn đã có kinh nghiệm thực hiện. Hãy chắc chắn kết hợp những điều này trong sơ yếu lý lịch của bạn.

 • Để tâm đến độ dài

Nhìn chung, sơ yếu lý lịch không nên dài hơn một trang giấy tiêu chuẩn. Tuy nhiên, với tư cách là một chuyên gia với nhiều kinh nghiệm ứng tuyển cho vị trí điều hành, sơ yếu của bạn có thể dài hơn một chút để đảm bảo nó đại diện cho tất cả các kinh nghiệm của bạn một cách chính xác. Điều quan trọng là phải nhớ là hạn chế độ dài của sơ yếu lý lịch vì những người quản lý tuyển dụng thường xem xét các tài liệu một cách nhanh chóng.

 • Kiểm tra định dạng tệp

Hãy đảm bảo tài liệu cuối cùng của bạn nằm trong tập tin bạn dễ tìm thấy và tải lên, đồng thời, đơn giản để người quản lý tuyển dụng tải xuống và đọc. Một trong những định dạng được sử dụng phổ biến nhất là PDF vì định dạng này giúp bảo vệ tài liệu của bạn một cách nguyên vẹn để tránh các vấn đề về định dạng và cung cấp một tệp tương thích toàn cầu. Tuy nhiên, hãy cân nhắc việc tham khảo tin tuyển dụng để đảm bảo bạn gửi hồ sơ theo định dạng được yêu thích hoặc yêu cầu của tổ chức.

———————————————————————–

Xin chân thành cảm ơn tác giả về những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Nguồn: indeed.com
 • Người dịch : Đào Thanh Nhung
 • Khi chia sẻ cần phải trích nguồn là “Người dịch : Đào Thanh Nhung – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=77996

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/