Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Của Cảnh Sát Quân Sự (Có Tips)

Mục đích của nhiều công việc trong việc thực thi pháp luật là bảo vệ những người dễ bị tổn thương và tài sản bằng cách sử dụng kiến ​​thức của họ về hệ thống tư pháp và thẩm quyền được các cơ quan quản lý cấp cho. Một nghề nghiệp thực thi pháp luật là sĩ quan quân cảnh, người làm việc với quân đội để thực hiện nhiệm vụ của mình. Tìm hiểu chi tiết cụ thể của sơ yếu lý lịch sĩ quan quân cảnh có thể giúp bạn xin việc trong lĩnh vực này. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về cách viết sơ yếu lý lịch cảnh sát quân sự để tăng cơ hội được tuyển dụng, bao gồm một mẫu sơ yếu lý lịch và ví dụ để giúp bạn.

Quân cảnh là gì?

Cảnh sát quân sự là một nhân viên thực thi pháp luật làm việc với quân đội tiểu bang hoặc liên bang. Họ có thể làm việc trên các căn cứ quân đội hoặc các cơ sở khác để bảo vệ những người sống ở đó và tài sản của họ. Những sĩ quan này được đào tạo như cảnh sát cộng với những đào tạo bổ sung hoặc kinh nghiệm với các hoạt động quân sự. Một số nhiệm vụ của vai trò này bao gồm:

 • Khu vực bảo mật
 • Thực hiện giám sát
 • Điều khiển giao thông
 • Hoạt động trinh sát
 • Bảo vệ người và tài sản
 • Điều tra tai nạn và tội phạ
 • Thi hành luật
Sơ yếu lý lịch quân nhân là gì?

Sơ yếu lý lịch cảnh sát quân sự là một tài liệu bạn có thể cung cấp cho các nhà tuyển dụng tiềm năng cùng với đơn xin việc của bạn để họ biết bạn sẽ phù hợp với môi trường làm việc của họ như thế nào. Đặc biệt, đối với cảnh sát quân sự, điều này có thể bao gồm các kỹ năng giúp giữ an toàn cho mọi người. Sơ yếu lý lịch của bạn cũng có thể chứng minh mức độ thể chất hoặc sức chịu đựng của bạn, điều này rất quan trọng đối với nhiều vai trò thực thi pháp luật. Ngoài ra, lý lịch cảnh sát quân sự của bạn có thể hiển thị bất kỳ khóa đào tạo hoặc chứng nhận nào mà bạn có giúp bạn thực hiện công việc của mình một cách có trách nhiệm.

Cách viết sơ yếu lý lịch quân cảnh

Hãy làm theo các bước sau để biết cách viết sơ yếu lý lịch cảnh sát quân sự có thể giúp bạn bắt đầu sự nghiệp của mình:

1. Đặt tên đầy đủ và thông tin liên hệ của bạn

Đặt tên đầy đủ và thông tin liên hệ của bạn ở đầu sơ yếu lý lịch có thể giúp nhà tuyển dụng tiềm năng theo dõi đơn xin việc của bạn và biết cách liên hệ với bạn cho các bước tiếp theo của quy trình. Sử dụng tên đầy đủ của bạn và thêm các chi tiết liên hệ như số điện thoại, địa chỉ nhà riêng và địa chỉ email của bạn trong phần này. Cân nhắc làm cho phần này trong sơ yếu lý lịch của bạn có size lớn hơn hoặc được in đậm để nhà tuyển dụng có thể dễ dàng nhìn thấy nó khi họ xem qua các đơn ứng cử khác nhau.

2. Viết tóm tắt mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp đề cập đến mục tiêu của bạn cho tương lai nghề nghiệp của bạn và lý do bạn nộp đơn vào các công việc trong quân cảnh. Bạn có thể sử dụng phần mục tiêu để tóm tắt ngắn gọn kinh nghiệm của mình và mô tả cách công việc bạn đang ứng tuyển có thể giúp bạn có thêm kỹ năng và đạt được mục tiêu của mình. Điều này giúp nhà tuyển dụng hiểu bạn hơn và cho phép họ hiểu bạn muốn gì từ một công việc tại nơi làm việc của họ.

3. Bao gồm các kỹ năng liên quan 

Bao gồm các kỹ năng liên quan cho nhà tuyển dụng thấy bạn giỏi gì và bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ của công việc mà bạn đang ứng tuyển tốt như thế nào. Các kỹ năng cho công việc của một sĩ quan cảnh sát quân sự thường liên quan đến việc bảo vệ và phục vụ cộng đồng, hiểu luật và các kỹ thuật giải quyết xung đột cũng như quen thuộc với thiết bị cảnh sát, những kỹ năng này thường được thể hiện trong danh sách việc làm. Hiển thị các kỹ năng này trong một danh sách có dấu đầu dòng hoặc một định dạng ngắn gọn khác để nhà tuyển dụng dễ đọc khi họ xem đơn xin việc của bạn.

4. Liệt kê chi tiết lịch sử làm việc và kinh nghiệm của bạn

Quá trình làm việc của bạn và công việc liên quan hoặc kinh nghiệm tình nguyện cho thấy bạn đã học được các kỹ năng của mình ở đâu và cách bạn đã áp dụng chúng vào các vị trí trong quá khứ. Sử dụng phần này trong sơ yếu lý lịch của bạn để cho các nhà tuyển dụng tiềm năng thấy công viẹc trước đây của bạn và những gì họ đã dạy bạn có thể giúp bạn trong công việc mới với tư cách là một sĩ quan quân cảnh. Mô tả các công việc, cơ hội thực tập hoặc tình nguyện khác nhau mà bạn đã có và một số nhiệm vụ công việc phù hợp nhất mà bạn đã hoàn thành trong những trải nghiệm đó.

5. Bao gồm nền tảng học vấn của bạn

Mặc dù nhiều sĩ quan cảnh sát quân sự có thể làm việc với bằng tốt nghiệp trung học và một số khóa đào tạo bổ sung, các nhà tuyển dụng vẫn muốn biết nền tảng giáo dục của bạn để hiểu trình độ học vấn của bạn và cách bạn đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình. Trong phần này của sơ yếu lý lịch của bạn, hãy liệt kê bất kỳ bằng cấp nào bạn có được ở trường trung học hoặc đại học, cùng với các thông tin khác như tên trường học và ngày bạn đến đó. Nếu bạn đã tham gia các lớp học liên quan đến nghiệp vụ quân cảnh, bạn có thể đề cập đến những lớp học đó trong phần này.

6. Liệt kê các khóa đào tạo hoặc chứng chỉ hữu ích

Các nhà tuyển dụng ngành thực thi pháp luật thường cung cấp một số chương trình đào tạo nhất định cho nhân viên của họ để đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, nhưng bạn có thể liệt kê bất kỳ chứng chỉ hoặc giấy phép nào bạn có từ các công việc trước đây trong sơ yếu lý lịch của mình. Điều này giúp nhà tuyển dụng hiểu những gì họ cần dạy cho bạn và có thể tăng cơ hội được tuyển dụng cao hơn. Bao gồm tên của khóa đào tạo, chứng chỉ hoặc giấy phép, tên của cơ sở giáo dục và ngày bạn nhận được để người sử dụng lao động biết thông tin xác thực là hợp pháp và đang hoạt động.

Lý lịch quân cảnh mẫu

Hãy xem mẫu sau cho một sĩ quan quân cảnh khi bạn tạo sơ yếu lý lịch của riêng mình để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng:

[Họ và tên] [Địa chỉ] [Số điện thoại]

[Email]

Mục tiêu nghề nghiệp

[Viết một đoạn ngắn về lý do bạn nộp đơn vào công việc này và mục tiêu của bạn để tiếp tục sự nghiệp của mình.]

Kỹ năng

[Kỹ năng liên quan]
[Kỹ năng liên quan]
[Kỹ năng liên quan]
[Kỹ năng liên quan]
[Kỹ năng liên quan]

Quá trình làm việc [Chức danh] [Tên công ty hoặc tổ chức] [Vị trí]

[Ngày làm việc]

[Nhiệm vụ công việc liên quan]
[Nhiệm vụ công việc liên quan]
[Nhiệm vụ công việc liên quan]

[Chức danh] [Tên công ty hoặc tổ chức] [Vị trí]

[Ngày làm việc]

[Nhiệm vụ công việc liên quan]
[Nhiệm vụ công việc liên quan]
[Nhiệm vụ công việc liên quan]

Giáo dục và đào tạo [Tên bằng cấp hoặc chứng chỉ] [Tên trường hoặc cơ sở] [Vị trí]

[Ngày đã theo học tại cơ sở hoặc đã nhận được chứng chỉ]

Ví dụ lý lịch quân cảnh

Sử dụng ví dụ sơ yếu lý lịch này làm hướng dẫn khi bạn soạn sơ yếu lý lịch cá nhân để ứng tuyển vào các vị trí sĩ quan quân cảnh:

Carlton Caldwell7777 Hilltop LaneEvanston, IL 60201000-000-0000

carltoncaldwell@email.com

Mục tiêu nghề nghiệp

Sĩ quan quân cảnh chu đáo đang tìm kiếm một công việc trên cơ sở để bảo vệ quân dân và tài sản của họ. Hy vọng sẽ có được kinh nghiệm và sự nghiệp viên mãn gần gia đình hơn.

Kỹ năng

 • Thể dục thể chất
 • Khả năng lãnh đạo xuất sắc
 • Huấn luyện vũ khí
 • Giải quyết xung đột hiệu quả
 • Được tổ chức
 • Kiến thức về thủ tục quân sự
 • Tinh ý

Quá trình làm việc

Sĩ quan cảnh sát quân sự

Bảo vệ quốc gia Springfield, MO

Tháng 9 năm 2019 – Tháng 6 năm 2021

 • Điều tra và viết báo cáo tai nạn trong cơ sở
 • Đã thực hiện các công việc hành chính như trả lời điện thoại và nộp các thủ tục giấy tờ
 • Phương tiện cơ sở và thiết bị quân sự đã được kiểm tra để đảm bảo an toàn

Sĩ quan cảnh sát

Sở cảnh sát Springfield, MO

Tháng 5 năm 2018 – Tháng 9 năm 2019

 • Tuần tra các khu vực địa phương và các con đường để đảm bảo dân thường đi lại an toàn
 • Đã trả lời các cuộc gọi khẩn cấp về tai nạn hoặc tội phạm
 • Các thám tử được hỗ trợ thu thập thông tin và đặt câu hỏi

Nhân viên bảo vệ bán thời gian

Trung tâm thương mại SpringfieldSpringfield, MO

Tháng 8 năm 2017 – Tháng 5 năm 2018

 • Giám sát hoạt động trung tâm mua sắm vào cuối tuần
 • Giải quyết xung đột giữa những người ghé thăm trung tâm mua sắm
 • Bắt tội phạm và gọi hỗ trợ khi cần thiết
Mẹo tạo sơ yếu lý lịch cảnh sát quân sự

Những mẹo này có thể giúp bạn tạo một bản lý lịch cảnh sát quân sự thành công hơn, giúp bạn nổi bật trước nhà tuyển dụng:

 • Chuẩn bị thông tin của bạn trước thời hạn. Thông thường, tất cả thông tin sơ yếu lý lịch của bạn, giống như các nhà tuyển dụng trước đây, tên các chứng chỉ và ngày bạn làm việc, thường hữu ích, chuẩn bị sẵn sàng trước khi bạn gộp tài liệu trong sơ yếu lý lịch của mình lại. Hãy cố gắng chuẩn bị trước những thông tin này để bạn có thể dễ dàng hoàn thành hồ sơ xin việc của mình và nhớ bao gồm tất cả những chi tiết quan trọng nhất.
 • Nói chuyện với những người trong vòng xã hội của bạn. Nếu bạn có mối quan hệ với những người trong quân đội hoặc cảnh sát quân sự, hãy cân nhắc liên hệ với họ để hỏi về lý lịch của họ hoặc loại kỹ năng và chứng chỉ mà nhà tuyển dụng có thể muốn. Các kết nối này cũng có thể là tham chiếu cho hồ sơ ứng cử của bạn nếu họ biết những việc bạn làm và khả năng của bạn.
 • Xem lại danh sách công việc. Cố gắng làm cho sơ yếu lý lịch của bạn khớp với danh sách việc làm càng nhiều càng tốt để cho các nhà tuyển dụng tiềm năng thấy rằng bạn đã đọc kỹ danh sách và hiểu rõ trách nhiệm của công việc. Bao gồm các kỹ năng trong sơ yếu lý lịch của bạn tương tự như các kỹ năng trong danh sách công việc và thể hiện trong quá trình làm việc của bạn rằng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ công việc giống như những kỹ năng cần thiết cho công việc quân cảnh.
 • Cân nhắc có một người đánh giá sơ yếu lý lịch. Người đánh giá sơ yếu lý lịch có thể mang đến sự hữu ích để đảm bảo sơ yếu lý lịch của bạn có ngữ pháp phù hợp, định dạng hấp dẫn và tất cả thông tin bạn cần để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Bạn có thể thuê người đánh giá sơ yếu lý lịch nếu bạn muốn có ý kiến ​​thứ hai về sơ yếu lý lịch của mình từ một người có kiến ​​thức chuyên môn trong lĩnh vực của bạn và trong việc tạo sơ yếu lý lịch.
 • Đọc lại sơ yếu lý lịch của bạn. Trước khi bạn gửi sơ yếu lý lịch cùng với đơn đăng ký của mình, hãy cân nhắc đọc lại bản lý lịch một lần nữa để phát hiện bất kỳ lỗi hoặc lỗi chính tả nào. Kiểm tra độ chính xác của số điện thoại và địa chỉ email của bạn và đảm bảo rằng bạn có tất cả các phần cần thiết để cung cấp cho nhà tuyển dụng cái nhìn tổng quan đầy đủ về kinh nghiệm và kỹ năng của bạn.

__________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích

 • Theo:www.indeed.com
 • Người dịch: Nguyễn Quỳnh Anh
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Quỳnh Anh – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=73886

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/