Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Cố Vấn Thực Thi

Các nhà cố vấn thực thi sử dụng kiến ​​thức chuyên môn về quản lý dự án của họ để giúp các công ty lập kế hoạch và thực hiện dự án thành công. Nếu bạn quan tâm đến việc ứng tuyển vào vị trí cố vấn thực thi, bạn có thể viết sơ yếu lý lịch để cho nhà tuyển dụng thấy những kỹ năng và kinh nghiệm của bạn phù hợp với nhu cầu của họ. Hiểu các phương pháp hay nhất để viết sơ yếu lý lịch cho vị trí này, điều đó có thể giúp bạn tăng cơ hội được ứng tuyển.

Bài viết này sẽ mô tả nghề nghiệp của một nhà cố vấn thực thi, giải thích lý do tại sao sơ ​​yếu lý lịch lại quan trọng đối với vai trò này, liệt kê các bước để viết sơ yếu lý lịch cố vấn thực thi và cung cấp một mẫu và ví dụ về sơ yếu lý lịch cho ngành nghề này.

Nhà cố vấn thực thi là ai?

Một nhà cố vấn thực thi với tư cách là một chuyên gia tư vấn cho một công ty về các phương pháp tốt nhất để thực hiện một dự án. Họ có thể giúp một công ty trong các giai đoạn sau trong quá trình thực hiện một dự án:

 • Lập kế hoạch: Một nhà cố vấn thực thi có thể họp với một nhóm để phát triển các kế hoạch cho một dự án, bao gồm cả mốc thời gian và ngân sách.
 • Phân công nhiệm vụ: Các nhà cố vấn thực thi cũng có thể giao nhiệm vụ và giám sát công việc để đảm bảo dự án đạt được các mục tiêu về thời gian của nó.
 • Hoàn thành dự án: Một nhà cố vấn thực thi có thể làm việc trong một dự án với một công ty cho đến khi nhóm hoàn thành dự án.

Các nhà cố vấn thực thi có thể dẫn dắt các dự án cho các công ty để đảm bảo các dự án đáp ứng các mục tiêu về thời gian, ngân sách và kinh doanh. Những chuyên gia này thường có kinh nghiệm quản lý dự án trước khi theo đuổi vai trò cvấn.

Nhà cố vấn thực thi làm gì?

Dưới đây là các nhiệm vụ chính của một nhà cố vấn thực thi:

 • Giúp các nhóm lập kế hoạch dự án: Chuyên gia cố vấn thực thi có thể giúp các nhóm thực hiện các hoạt động liên quan đến lập kế hoạch, bao gồm lập lịch trình, phát triển các mục tiêu dự án và tạo chiến lược.
 • Xây dựng các thủ tục cho một dự án: Những chuyên gia này có thể giúp một nhóm dự án tạo ra các thủ tục để hoàn thành một dự án lớn.
 • Lãnh đạo nhóm bằng cách phân công và giám sát nhiệm vụ: Chuyên gia cố vấn thực thi có thể dẫn dắt các dự án nhóm cho một công ty, bao gồm cả việc ủy ​​quyền nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm và theo dõi tiến trình của nhóm đối với các mục tiêu.
 • Giám sát hoạt động của dự án hàng ngày: Một nhà cố vấn thực thi có thể quản lý một dự án quy mô lớn cho một công ty bằng cách lãnh đạo một nhóm và giám sát các hoạt động hàng ngày của nhóm.
 • Tư vấn cho các thành viên trong nhóm về các phương pháp hay nhất để hoàn thành nhiệm vụ: Các nhà tư vấn triển khai có thể sử dụng kiến ​​thức chuyên môn về quản lý dự án của mình để tư vấn cho các thành viên trong nhóm về các phương pháp hiệu quả nhất hoặc tốt nhất để hoàn thành các phần của dự án.
 • Giám sát và giải quyết các khó khăn của dự án: Chuyên gia cố vấn thực thi  có thể sử dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề của họ để xử lý bất kỳ thách thức nào trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện dự án.
 • Cập nhật tài liệu dự án: Cố vấn thực thi cũng có thể cập nhật tài liệu cho dự án thường xuyên để đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Tại sao lý lịch của một nhà cố vấn thực thi lại quan trọng?

Sơ yếu lý lịch cố vấn thực thi rất quan trọng vì nó có thể giúp các chuyên gia trong nghề này xin việc và được tuyển dụng. Tài liệu này có thể giúp các chuyên gia chứng minh khả năng, kiến ​​thức và trình độ của họ trước nhà tuyển dụng. Nếu bạn quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp cố vấn thực thi, việc tạo một sơ yếu lý lịch có thể giúp bạn đạt được mục tiêu này.

Cách viết sơ yếu lý lịch cố vấn thực thi

Dưới đây là danh sách các bước bạn có thể thực hiện để viết sơ yếu lý lịch cho vị trí này:

1. Phát triển một bố cục

Bước đầu tiên để viết sơ yếu lý lịch cho vị trí cố vấn thực thi là quyết định bố cục sơ yếu lý lịch. Bạn có thể chọn sử dụng một mẫu từ internet hoặc một chương trình xử lý văn bản. Đối với liên lạc cá nhân , bạn có thể tạo bố cục của riêng mình. Dưới đây là một số mẹo để tối ưu hóa bố cục cho sơ yếu lý lịch của bạn:

 • Sử dụng một phông chữ lớn cho tên của bạn. Bạn có thể ghi tên mình bằng phông chữ lớn hơn ở đầu sơ yếu lý lịch. Điều này có thể giúp người quản lý tuyển dụng tham khảo thông tin sơ yếu lý lịch của bạn một cách nhanh chóng.
 • Để lại nhiều khoảng trống trong phần kinh nghiệm. Phần kinh nghiệm trong sơ yếu lý lịch của bạn có các chi tiết quan trọng nhất về quá trình làm việc của bạn và cách bạn đã góp phần đảm bảo thành công cho dự án. Để nhấn mạnh thông tin này, bạn có thể tiết kiệm nhiều khoảng trống cho phần này.
 • Bao gồm khoảng trắng và phông chữ có thể đọc được. Bạn có thể tạo một bố cục sơ yếu lý lịch với nhiều khoảng trắng để nhấn mạnh nội dung của sơ yếu lý lịch. Cùng với phông chữ đơn giản, điều này giúp đảm bảo tính dễ đọc của sơ yếu lý lịch đối với những người quản lý tuyển dụng.

2. Viết tên và thông tin liên hệ của bạn

Khi bạn đã chọn bố cục cho sơ yếu lý lịch của mình, bạn có thể bắt đầu viết tài liệu bằng cách viết tên của bạn ở trên cùng và bao gồm thông tin liên hệ của bạn. Dưới đây là một số loại thông tin liên hệ bạn có thể đưa vào sơ yếu lý lịch của mình:

 • Số điện thoại: Đưa số điện thoại của bạn vào sơ yếu lý lịch để có thể cung cấp cho nhà tuyển dụng cách nhanh chóng liên hệ với bạn khi phỏng vấn.
 • Địa chỉ email: Bạn cũng có thể đưa địa chỉ email của mình vào sơ yếu lý lịch để người quản lý tuyển dụng có thể liên lạc với bạn về các cuộc phỏng vấn.
 • Liên kết trang web cá nhân: Nếu bạn có một trang web chuyên nghiệp trình bày chi tiết kinh nghiệm làm việc trong quá khứ của mình, bạn có thể đưa URL vào sơ yếu lý lịch của mình để nhà tuyển dụng có thể tìm hiểu thêm về kinh nghiệm của bạn.
 • Liên kết hồ sơ mạng chuyên nghiệp: Bạn có thể đưa vào URL cho hồ sơ mạng chuyên nghiệp của mình để người quản lý tuyển dụng có thể tìm hiểu thêm về lịch sử công việc và hệ thống chuyên môn.

3. Đọc tin tuyển dụng

Trước khi bạn tiếp tục viết thông tin sơ yếu lý lịch của mình, bạn có thể đọc bài đăng cho công việc bạn muốn tuyển. Khi bạn đọc bài đăng, bạn có thể tìm kiếm các từ khóa mô tả các yêu cầu và mong muốn của công ty từ một ứng viên. Dưới đây là một vài ví dụ về các từ khóa bạn có thể tìm thấy trong một bài đăng tuyển dụng cố vấn triển khai:

 • Tập huấn
 • Kết cấu linh hoạt
 • Khách hàng trọng điểm
 • Năm năm kinh nghiệm
 • Kĩ năng đàm phán

Nêu ra thông tin từ bài đăng tuyển dụng vào sơ yếu lý lịch của bạn có thể giúp bạn cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn là một ứng viên đủ tiêu chuẩn với kinh nghiệm và khả năng gia tăng giá trị thông qua quản lý dự án. Nó cũng có thể giúp hồ sơ của bạn vượt qua hệ thống theo dõi ứng viên (ATS). Nhiều công ty sử dụng phần mềm ATS để tự động xem xét các ứng viên trước khi tiến hành giai đoạn phỏng vấn của quy trình tuyển dụng. Vì lý do này, việc kết nối sơ yếu lý lịch với mô tả công việc có thể giúp bạn tăng cơ hội nhận được một cuộc phỏng vấn.

4. Viết một bản tóm tắt chuyên môn

Tiếp theo, bạn có thể viết một bản tóm tắt chuyên môn cho sơ yếu lý lịch của mình. Bản tóm tắt chuyên môn là một đến ba câu mô tả kinh nghiệm và các kỹ năng có giá trị nhất của bạn. Để viết một bản tóm tắt chuyên nghiệp xuất sắc, bạn có thể đưa ra các từ khóa từ tin tuyển dụng để cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn đủ tiêu chuẩn cho công việc bạn muốn.

5. Viết phần kinh nghiệm làm việc

Sau khi bạn xem xét từ khóa của bài đăng tuyển dụng, bạn có thể viết phần kinh nghiệm làm việc vào sơ yếu lý lịch của mình. Đối với mỗi công việc, bạn có thể liệt kê các thông tin cơ bản như chức danh công việc, tên công ty, vị trí và khoảng thời gian làm việc. Sau đó, bạn có thể mô tả các nhiệm vụ chính và thành tích của mình cho từng công việc theo một danh sách các dấu đầu dòng. Bạn có thể nêu ra các từ khóa bạn đã tìm thấy ở bước trước trong suốt phần này để cho nhà tuyển dụng thấy bạn là ứng viên tốt nhất cho vai trò này.

Bởi vì các nhà cố vấn thực thi cung cấp giá trị thông qua kinh nghiệm quản lý dự án của họ, điều quan trọng là bạn mô tả cách công việc của bạn ảnh hưởng đến công ty hoặc dự án ở các vị trí trong quá khứ. Bạn có thể liệt kê các chỉ số, mục tiêu bạn đạt được và thành tích khi bạn mô tả nhiệm vụ công việc của mình để giúp bạn thể hiện rằng bạn có thể cung cấp giá trị cho công ty thông qua việc cố vấn .

6. Hoàn thành phần học vấn của sơ yếu lý lịch

Tiếp theo, bạn có thể đưa thông tin về trình độ học vấn của mình vào sơ yếu lý lịch. Dưới đây là một số thông tin bạn có thể đưa ra cho từng bằng cấp hoặc bằng tốt nghiệp bạn đã nhận được:

 • Tên bằng cấp: Bạn có thể bao nêu tên của bằng cấp, bao gồm cả chủ đề của nó.
 • Cơ sở cấp bằng: Tiếp theo, bạn có thể thêm tên của trường cao đẳng hoặc đại học nơi bạn đã đạt được chứng chỉ.
 • Ngày nhận được: Cuối cùng, bạn có thể nêu ra ngày bạn nhận được bằng cấp hoặc bằng tốt nghiệp.

7. Thêm chứng nhận và giấy phép

Nếu bạn có chứng chỉ hoặc giấy phép quản lý dự án liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển, bạn có thể thêm chúng vào một phần khác trong sơ yếu lý lịch của mình. Thông tin này có thể giúp bạn cho các nhà quản lý tuyển dụng thấy rằng bạn đủ tiêu chuẩn cho một vị trí bằng cách xác nhận kiến ​​thức chuyên môn của bạn. Để liệt kê thông tin này, bạn có thể nêu tên của chứng nhận, tổ chức đã cấp chứng nhận và ngày bạn nhận được nó.

8. Liệt kê các kỹ năng 

Trong phần cuối cùng của sơ yếu lý lịch, bạn có thể liệt kê các kỹ năng nghề nghiệp liên quan mà bạn chưa đề cập trong các phần khác của sơ yếu lý lịch. Đây có thể là một cơ hội tốt để liệt kê bất kỳ từ khóa nào bạn chưa sử dụng từ bài đăng tuyển dụng. Bạn cũng có thể nêu ra bất kỳ kỹ năng mềm nào có giá trị đối với các nhà tư vấn triển khai, như giao tiếp, cộng tác và lãnh đạo.

9. Xem lại sơ yếu lý lịch của bạn

Sau khi viết xong sơ yếu lý lịch, bạn có thể xem lại để đảm bảo bố cục đẹp mắt, thông tin chính xác và đúng quy ước. Sử dụng đúng chính tả, ngữ pháp và dấu câu có thể giúp bạn thể hiện tính chuyên nghiệp của mình với nhà tuyển dụng. Khi bạn đã xem xét lại sơ yếu lý lịch của mình, bạn có thể gửi nó để nộp đơn xin việc.

Mẫu sơ yếu lý lịch cố vấn thực thi

Dưới đây là một mẫu sơ yếu lý lịch  cố vấn thực thi mà bạn có thể sử dụng làm cơ sở để viết sơ yếu lý lịch của bản thân:

[Họ và tên]

Thông tin liên hệ 

Điện thoại: [Số điện thoại]

Email: [Địa chỉ email]

Tóm tắt chuyên môn

[Tuyên bố mô tả những thành tích, trình độ và kỹ năng có giá trị nhất của bạn và bao gồm các từ khóa từ bài đăng tuyển dụng]

Kinh nghiệm

[Chức danh], [Tên công ty]

[Thành phố], [Bang]

[Ngày bắt đầu] – [Ngày kết thúc]

 • [Mô tả nhiệm vụ công việc mô tả tác động của công việc của bạn]
 • [Mô tả nhiệm vụ công việc mô tả tác động của công việc của bạn]
 • [Mô tả nhiệm vụ công việc mô tả tác động của công việc của bạn]

[Chức danh], [Tên công ty]

[Thành phố], [Bang]

[Ngày bắt đầu] – [Ngày kết thúc]

 • [Mô tả nhiệm vụ công việc mô tả tác động của công việc của bạn]
 • [Mô tả nhiệm vụ công việc mô tả tác động của công việc của bạn]
 • [Mô tả nhiệm vụ công việc mô tả tác động của công việc của bạn]

[Chức danh], [Tên công ty]

[Thành phố], [Bang]

[Ngày bắt đầu] – [Ngày kết thúc]

 • [Mô tả nhiệm vụ công việc mô tả tác động của công việc của bạn]
 • [Mô tả nhiệm vụ công việc mô tả tác động của công việc của bạn]
 • [Mô tả nhiệm vụ công việc mô tả tác động của công việc của bạn]

Học vấn

[Tên bằng cấp hoặc văn bằng], [Tên trường, trường cao đẳng hoặc đại học]

[Ngày nhận]

Giấy phép và chứng chỉ

[Tên chứng chỉ hoặc giấy phép], [Tên tổ chức]

[Ngày nhận]

Kỹ năng

 • [Từ khóa kỹ năng có liên quan từ bài đăng tuyển dụng]
 • [Từ khóa kỹ năng có liên quan từ bài đăng tuyển dụng]
 • [Từ khóa kỹ năng có liên quan từ bài đăng tuyển dụng]
 • [Từ khóa kỹ năng có liên quan từ bài đăng tuyển dụng]

Mẫu ví dụ  sơ yếu lý lịch cố vấn thực thi

Đây là một ví dụ về sơ yếu lý lịch cho một nhà cố vấn thực thi:

Jill Miller

Thông tin liên hệ 

Điện thoại: 555-354-8786

Email: jillmiller@email.com*

Tóm tắt chuyên môn

Chuyên gia công nghệ với 9 năm kinh nghiệm quản lý dự án và chuyên môn cấp MBA trong việc chuyển giao các dự án chất lượng cao, kịp thời. Có tổ chức, siêng năng với kỹ năng lãnh đạo xuất sắc và khả năng lập kế hoạch.

Kinh nghiệm

Cố vấn thực thi, QuickData

Baltimore, Maryland,

Tháng 1 năm 2020 – Tháng 12 năm 2020

 • Quản lý một nhóm dự án để cung cấp cơ sở dữ liệu nội bộ với thông tin người tiêu dùng
 • Tham khảo ý kiến ​​của các quản lý bộ phận và các thành viên trong nhóm để phát triển lịch trình và mục tiêu của dự án
 • Giám sát KPI để đảm bảo hiệu suất tối ưu và theo dõi tiến trình
 • Hoàn thành cơ sở dữ liệu an toàn khớp với thông số kỹ thuật của khách hàng

Cố vấn viên, CryptoMetric

Annapolis, Maryland

Tháng 6 năm 2019 – Tháng 12 năm 2019

 • Gặp gỡ các nhà quản lý và các thành viên trong nhóm để lập kế hoạch khởi chạy giao diện người dùng cho một loại tiền điện tử
 • Đã phát triển các mục tiêu về bản tiến độ, ngân sách và chất lượng để tối đa hóa giá trị của người dùng
 • Hoàn thành dự án với 80% điểm CSAT

Quả lý dự án, Top Data

Boston, Massachusetts

Tháng 8 năm 2012 – Tháng 5 năm 2019

 • Quản lý một nhóm năm nhân viên để cung cấp các dự án cho một công ty phần mềm
 • Đã tạo mục tiêu và theo dõi số liệu để cải thiện doanh số bán hàng lên 30%
 • Giao các nhiệm vụ để đảm bảo các dự án tuân theo tiến độ thời gian, ngân sách và thông số kỹ thuật của công ty
 • Cập nhật tài liệu thường xuyên cho mỗi dự án để đảm bảo độ chính xác

Học vấn

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Maryland

2015

 Cử nhân Nghệ thuật Kinh doanh, Đại học Boston

2009

Chứng chỉ

* Chứng chỉ PMP, Viện Quản lý Dự án Tháng 2 năm 2013

Kỹ năng *

 • Phương pháp quản lý linh hoạt
 • Sự ủy quyền
 • Phân tích dữ liệu
 • Sắp xếp dựa trên sự ưu tiên

——————————–

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=76135

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/