Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Cho Vị Trí Quản Trị Viên Phúc Lợi

Mỗi công ty đều có chương trình phúc lợi và đãi ngộ riêng dành cho nhân viên được thực hiện dựa trên nhu cầu của công ty. Quản trị viên phúc lợi là người giám sát những lợi ích này, giải thích cho nhân viên hiểu về chế độ phúc lợi và thương lượng tỷ lệ từng phúc lợi với các công ty khác. Nếu bạn quan tâm đến vị trí liên quan đến việc quản lý và cung cấp kiến thức về các gói lợi ích, lựa chọn tốt nhất của bạn có thể là trở thành quản trị viên phúc lợi.

Benefits Coordinator Job Description

💥Quản trị viên phúc lợi là gì?

Quản trị viên phúc lợi là người xem xét các lợi ích mà công ty sẽ cung cấp cho nhân viên của mình và đảm bảo rằng nhân viên hiểu được những lợi ích mà họ được hưởng. Điều này có thể là việc chỉ dẫn một nhân viên về việc lựa chọn một phúc lợi cụ thể hoặc gửi thông tin cho toàn bộ công ty về những thay đổi trong các gói phúc lợi. Quản trị viên phúc lợi cũng có thể gặp gỡ nhân viên mới như một công đoạn của quá trình tuyển dụng và giải thích các lựa chọn phúc lợi của công ty. Họ thương lượng với các nhà cung cấp để đưa ra các dịch vụ này, chẳng hạn như tìm kiếm các lựa chọn về bảo hiểm y tế có chi phí thấp hơn cho công ty hoặc nhân viên.

Mỗi công ty sẽ có một những chính sách phúc lợi riêng và mỗi nhóm nhân viên sẽ có những nhu cầu phúc lợi khác nhau, do đó, quản trị viên phúc lợi sẽ tìm ra những lựa chọn để đáp ứng cả hai yêu cầu đó. Công việc của họ là đảm bảo lưu giữ thông tin một cách bí mật đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ hành chính. Thỉnh thoảng họ sẽ đi du lịch, tùy vào nhu cầu của công ty.

💥Một sơ yếu lý lịch quản trị viên phúc lợi cần có những gì

Một sơ yếu lý lịch cho vị trí quản trị viên phúc lợi thường bao gồm thông tin về kinh nghiệm làm việc liên quan, chẳng hạn như nguồn nhân lực. Bạn cũng có thể đưa thêm vào giấy chứng nhận hoặc trình độ học vấn, và nêu chi tiết lý do tại sao bạn đủ điều kiện để trở thành một quản trị viên phúc lợi. Các công ty thường nhìn vào việc liệu bạn có biết về các lợi ích chung và hiểu cách đáp ứng cả lợi ích của công ty và nhân viên hay không.

💥Cách viết sơ yếu lý lịch cho vị trí quản trị viên phúc lợi

Sơ yếu lý lịch cho vị trí quản trị viên phúc lợi cũng bao gồm những thông tin giống như sơ yếu lý lịch cho bất kỳ ngành nghề nào khác,đó là:

1. Bản tóm tắt chuyên môn và thông tin liên hệ

Đầu tiên hãy cung cấp thông tin để người quản lý tuyển dụng có thể liên hệ với bạn. Liệt kê tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ của bạn, bao gồm cả thành phố và tiểu bang. Sau phần thông tin liên hệ, hãy viết một bản tóm về các kinh nghiệm bạn có, bao gồm tổng quan về kinh nghiệm liên quan với tư cách là quản trị viên phúc lợi hoặc các kỹ năng có thể hỗ trợ bạn có được vị trí này.

Nếu bạn chưa từng làm quản trị viên phúc lợi trước đây, hãy tập trung vào những kinh nghiệm có liên quan, chẳng hạn như các vai trò hoặc vị trí nhân sự quản lý mối quan hệ giữa nhân viên và người sử dụng lao động. Bạn cũng có thể liệt kê bất kỳ vị trí nào trước đây liên quan đến bảo hiểm hoặc thương lượng giá cả.

2. Kỹ năng

Những danh sách các kỹ năng liên quan đến việc làm việc với tư cách là quản trị viên phúc lợi có thể bao gồm các kỹ năng như:

 • Khả năng thích ứng
 • Lập ngân sách
 • Giao tiếp
 • Tài liệu
 • Nguồn nhân lực
 • Đàm phán
 • Đào tạo nhập môn cho nhân viên mới
 • Lương bổng
 • Trình bày
 • Giải quyết vấn đề
 • Xây dựng mối quan hệ

3. Lịch sử làm việc

Bạn có thể bắt đầu bằng cách trình bày chi tiết từng vị trí bạn đã làm, bắt đầu từ vị trí gần đây nhất đến các vị trí cũ nhất. Nếu bạn có lịch sử làm việc lâu dài, hãy xem xét giới hạn số lượng vai trò mà bạn liệt kê. Quan trọng là phải giữ độ dài sơ yếu lý lịch khoảng một hoặc hai trang để thông tin được ngắn gọn và phù hợp với vị trí ứng tuyển. Trong khi trình bày từng vai trò, bạn hãy cân nhắc làm nổi bật bất kỳ thành tích nào liên quan đến hoạt động ở các chương trình phúc lợi, đặc biệt nếu những chương trình đó đã giúp giảm chi phí cho một người sử dụng lao động cũ.

Nếu bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết, chẳng hạn như số tiền mà công ty đã tiết kiệm được hoặc số lượng nhân viên mà bạn đã đào tạo thường xuyên, hãy cân nhắc đưa vào những chi tiết này. Bạn cũng có thể đưa vào bất kỳ công việc thực tập hoặc kinh nghiệm tình nguyện nào liên quan đến việc quản trị viên phúc lợi.

4. Trình độ học vấn

Trong phần này, bạn có thể đưa vào bất kỳ bằng cấp nào bạn đã hoàn thành, chẳng hạn như bằng cử nhân về quản lý nguồn nhân lực. Các nhà tuyển dụng thường mong muốn tối thiểu phải có bằng cử nhân trong một lĩnh vực liên quan. Sau khi viết tên bằng cấp, hãy liệt kê tên trường bạn đã theo học và năm bạn tốt nghiệp. Nếu bạn đã hoàn thành một chuyên ngành phụ nào có liên quan, bạn cũng có thể liệt kê điều đó, chẳng hạn như chuyên ngành trong giao tiếp.

5. Chứng chỉ và tổ chức tham gia

Hãy đưa vào bất kỳ chuyên môn hoặc chứng chỉ nào bạn đã học. Một số chứng chỉ cần xem xét đảm bảo các lợi ích cụ thể, chẳng hạn như bảo hiểm nhân thọ hoặc bồi thường cho người lao động hoặc các kỹ năng như hòa giải hoặc thương lượng. Hãy đưa vào tên của cơ quan hợp pháp đã cung cấp chứng chỉ và năm bạn đã hoàn thành chứng chỉ đó.

Cố gắng đưa vào bất kỳ tư cách thành viên nào mà bạn có với các tổ chức liên quan đến quản trị phúc lợi hoặc nguồn nhân lực. Liệt kê tên vị trí bạn nắm giữ, chẳng hạn như thành viên hoặc phó chủ tịch, cũng như những năm bạn hoạt động trong tổ chức. Một số tổ chức này có thể bao gồm:

 • Hiệp hội các nhà quản trị viên phúc lợi.
 • Hiệp hội quốc gia của các nhà quản trị viên phúc lợi nghề nghiệp
 • Hiệp hội Quản lý Nguồn nhân lực
💥Mẫu sơ yếu lý lịch cho vị trí quản trị viên phúc lợi

Dưới đây là một mẫu ví dụ lý lịch cho vị trí quản trị viên phúc lợi ích bạn có thể tham khảo:

[Họ và tên]

[Số điện thoại liên lạc]

[Thành phố, tiểu bang]

[Địa chỉ email]

[Tiểu sử chuyên môn]

Kỹ năng

[Liệt kê các kỹ năng tại đây]

Kinh nghiệm nghề nghiệp

[Chức danh]

[Tên công ty, vị trí và ngày làm việc]

[Trách nhiệm và điểm nổi bật của vị trí]

Trình độ học vấn

[Bằng cấp]

[Tên trường, năm tốt nghiệp]

Chứng chỉ

[Tên chứng nhận, Cơ quan hợp pháp, Năm hoàn thành]

Các tổ chức tham gia

[Chức vụ, Tên tổ chức, Số năm hoạt động]

💥Mẫu sơ yếu lý lịch cho vị trí quản trị viên phúc lợi chi tiết 

Bản sơ yếu lý lịch cho vị trí quản trị viên phúc lợi có thể như ví dụ sau đây:

Jacob Lee

(555) 555-5555

Seattle, Washington

jlee@mail.com

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong vị trí một chuyên gia quản lí nhân lực với uy tín về các mối quan hệ đặc biệt giữa công ty và nhân viên. Thành thạo trong việc đào tạo và hướng dẫn súc tích cho nhân viên cũng như biết cách thương lượng các điều khoản có lợi cho các công ty.

Kỹ năng

 • Đào tạo
 • Quản lí nguồn nhân lực
 • Hòa giải
 • Đàm phán
 • Đào tạo nhập môn

Kinh nghiệm làm việc

* Điều phối viên Nhân sự Cấp cao (2017-2021) *

Cơ quan Tư vấn Cobblestones, Seattle, Washington

 • Phục vụ một nhóm gồm 60 nhân viên toàn thời gian và bán thời gian, bao gồm đào tạo nhập môn, phỏng vấn rời khỏi công ty, truyền đạt phản hồi cho cấp quản lý và hướng dẫn nhân viên ở tất cả các cấp về các quyền lợi họ được hưởng.
 • Thương lượng chi phí cho bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ với các nhà cung cấp.
 • Giảm 7% chi phí bảo hiểm nhân thọ đồng thời đảm bảo lựa chọn bảo hiểm thuận lợi hơn cho người lao động.

* Quản trị viên phúc lợi (2010-2017) *

Sierra Marketing, Seattle, Washington

 • Điều phối các lợi ích cho một nhóm gồm 30 nhân viên toàn thời gian, bao gồm bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe, tài khoản nghỉ hưu, trợ cấp tàn tật và yêu cầu bồi thường cho người lao động.
 • Sáng tạo và trình bày các cẩm nang hướng dẫn cho nhân viên ở tất cả các cấp của tổ chức để giải thích cho họ về từng phúc lợi.
 • Thiết lập các chương trình đào tạo trực tuyến cho nhân viên, cung cấp các giải thích chuyên sâu về tài khoản nghỉ hưu của họ, giúp tăng tỷ lệ tham gia 401 (K) đóng góp lên tới 33%.

Trình độ học vấn

Bằng cử nhân ngành nguồn nhân lực

Đại học  East Washington, 2010

Chứng chỉ

Giấy chứng nhận Chuyên gia Phúc lợi Nhân viên 

IFEBP, 2012

Các tổ chức tham gia 

Thành viên của Hiệp hội Quản lý Nguồn nhân lực (2013 – Hiện tại)

_____________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Nguyễn Thị Vi
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Thị Vi – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=78424

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network