Cách Viết Sơ Lược Lý Lịch Vị Trí Quản Lý Bảo Trì (Kèm Bản Mẫu Và Ví Dụ)

Khi tìm hiểu về công việc quản lý bảo trì, lý lịch của bạn sẽ là công cụ hữu ích cho nhà tuyển dụng thấy khả năng giám sát quản lý và duy trì trang thiết bị của bạn. Để chuẩn bị một bản lý lịch trích ngang đầy tiềm năng thể hiện các kỹ năng cho vị trí quản lý bảo trì của bạn, trước tiên bạn nên xem lại thông tin nào cần ghi vào và cách trình bày các thông tin đó. Học cách tạo ra một bản lý lịch quyền năng cho vị trí quản lý bảo trì có thể giúp bạn tận dụng kinh nghiệm để tìm công việc tiếp theo theo trong lĩnh vực bảo trì. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ hướng dẫn lại các yếu tố có trong một bản sơ lược lý lịch thành công dành cho quản lý bảo trì và chia sẻ ví dụ để bạn có thể áp dụng tìm kiếm công việc của riêng bạn.

Sơ lược lý lịch quản lý bảo trì là gì?

Sơ lược lý lịch quản lý bảo trì là một trang tóm tắt kinh nghiệm chuyên môn của bạn và cách nó dẫn đường cho bạn đến thành công với vai trò quản lý bảo trì. Lý lịch quản lý bảo trì hoàn hảo sẽ gồm các chi tiết về quá trình làm việc liên quan trực tiếp đến công tác quản lý và bảo trì cơ sở vật chất. Tùy thuộc vào kinh nghiệm của bạn, điều này có thể đến từ công việc quản lý và vị trí giám sát cảnh quan cho đến vai trò quản lý vận hành. Bằng việc mô tả chi tiết quy trình đào tạo và kinh nghiệm trước của bạn, bạn có thể cho nhà tuyển dụng tiềm năng thấy khả năng xuất sắc của bạn ở vị trí quản lý bảo trì.

Cách viết lại bản lý lịch dành cho quản lý bảo trì

Nếu bạn muốn chuẩn bị một bản lý lịch để ứng tuyển vào vị trí quản lý bảo trì, hãy bắt đầu với các bước sau:

1. Xem lại mô tả công việc vị trí quản lý bảo trì

Trước khi viết sơ lược lý lịch, bạn nên tìm kiếm danh sách việc làm dành cho quản lý bảo trì và xem lại để lấy cảm hứng. Nghiên cứu danh sách công việc cho quản lý bảo trì giúp bạn xác định được đâu là thông tin thiết yếu nhất để đưa vào bản lý lịch. Lưu ý từ vựng trong mỗi danh sách để bạn biết phải gộp từ nào khi mô tả kinh nghiệm. Điều này cho thấy các nhà tuyển dụng tiềm năng kinh nghiệm làm việc của bạn có liên quan thẳng đến vị trí quản lý bảo trì.

2. Soạn thông tin mang tính khách quan đầy hấp dẫn 

Sau phần tiêu đề và thông tin liên lạc, hãy thêm thông tin khách quan hoặc một bản tóm tắt chuyên môn mô tả năng lực tốt nhất của bạn trong vị trí quản lý bảo trì. Dùng thông tin khách quan để xem lại các mục tiêu chuyên môn của bạn trong lĩnh vực bảo trì và giải thích tại sao bạn đủ điều kiện trở thành quản lý bảo trì. Khi thêm một dữ liệu khách quan tùy chỉnh ở đầu bản lý lịch, bạn nên trình bày lý do với nhà tuyển dụng để họ nắm thêm kinh nghiệm tích lũy của bạn.

3. Nêu tất cả các kinh nghiệm có liên quan đến công việc

Tiếp theo, diễn tả mọi công việc hay kinh nghiệm tình nguyện nào có liên quan đến việc quản lý và duy trì cơ sở vật chất hoặc thiết bị. Hãy nêu các chức vị trước đó của bạn, nơi bạn làm, thời gian bạn công tác và trách nhiệm và các thành tích chính của bạn. Vì quản lý bảo trì giám sát mọi khía cạnh kỹ thuật quản lý trang thiết bị và phối hợp trách nhiệm cho các nhân viên khác, bạn có thể ghi thêm các công việc liên quan đến lao động chân tay và quản trị kinh doanh.

Nếu bạn muốn trở thành quản lý bảo trì sau khi công tác tại công nghiệp ngoài lĩnh vực, hãy nghĩ về kỹ năng chuyển giao mà bạn học được từ những công việc đó. Ví dụ, nếu bạn từng làm quản lý tiệm bánh, bạn có thể tập trung vào cách bạn duy trì lò nướng và các thiết bị khác, lập kế hoạch quản lý ngân sách vận hành. Mặc dù công việc của bạn nằm ở môi trường khác, việc nhấn mạnh kỹ năng chuyển giao cho nhà tuyển dụng thấy bạn có thể áp dụng kinh nghiệm của mình vào vị trí quản lý bảo trì.

4. Giải thích tác động của nhiệm vụ của bạn

Khi mô tả trách nhiệm chuyên môn của bạn, hãy chia sẻ cụ thể hành động của bạn có tác động tích cực như thế nào. Bởi vì quản lý bảo trì chú ý việc lập kế hoạch và hiệu quả, nhấn mạnh cách bạn tiết kiệm tiền, dự đoán nhu cầu dự án, phối hợp trách nhiệm và cải tiến quy trình ở các công việc trước đó. Hãy sử dụng các số liệu cụ thể, chẳng hạn như số lượng khách hàng bạn phục vụ hoặc phạm vi ngân sách bạn quản lý, để tăng khả năng thành công của bạn.

5. Thêm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm

Sau khi chia sẻ quá trình làm việc của bạn, lập thêm một phần kỹ năng để bạn chia sẻ chuyên môn của mình về năng lực cần thiết ở vị trí quản lý bảo trì. Bạn nên bổ sung cả kỹ năng chuyên môn và năng lực cá nhân để cho thấy bạn am hiểu các vấn đề bảo trì và biết cách áp dụng chúng vào bối cảnh kinh doanh. Một số ví dụ về kỹ năng chuyên môn cho quản lý bảo trì như:

Lắp đặt thiết bị

Báo cáo chuyên môn

Quản lý tài chính

Làm mộc

Lắp đường nước

Cài đặt phần mềm

Các kỹ năng mềm thông thường dành cho người quản lý bảo trì gồm có:

Lãnh đạo

Giao tiếp

Đàm phán

Giải quyết vấn đề

Tư duy phản biện 

6. Chia sẻ về học vấn và chương trình đào tạo 

Tạo một mục về học vấn để bạn có thể chia sẻ về giáo dục chính quy và các hình thức đào tạo khác. Trình độ học vấn của quản lý bảo trì thường khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn muốn làm việc, với một số nhà tuyển dụng yêu cầu bằng cử nhân, còn một số người khác thì không yêu cầu. Nếu bạn có bằng tốt nghiệp trung học, bằng GED hoặc bằng đại học, hãy nêu tên trường của bạn và thời gian bạn nhập học. Bạn cũng có thể nêu thêm thông tin về các tổ chức, câu lạc bộ hoặc khóa học liên quan đã giúp bạn học quản lý bảo trì.

Nếu bạn nhận được bất kỳ chứng chỉ nào, hãy nêu trong một phần riêng để nhà tuyển dụng có thể dễ dàng xác minh kiến thức và năng lực của bạn. Bạn có thể đính kèm chứng chỉ về giữ gìn các loại thiết bị cụ thể và chứng chỉ xác thực các kỹ năng chung như quản lý dự án.

Bản mẫu sơ lược lý lịch của quản lý bảo trì

Bạn có thể điền theo mẫu này với thông tin của bạn để tạo lý lịch cho vị trí quản lý bảo trì:

[Họ tên][Số điện thoại][Địa chỉ email]

[Địa chỉ liên lạc]

Mục tiêu

[Một hoặc hai câu mô tả công việc bạn muốn và kinh nghiệm của bạn liên quan như thế nào đến vị trí quản lý bảo trì].

Kinh nghiệm chuyên môn [Nhà tuyển dụng]

[Chức vị, ngày ứng tuyển]

[Trách nhiệm của bản thân]

Chứng chỉ

[Tên loại chứng chỉ, ngày nhận]

Kỹ năng

[Các kỹ năng quản lý bảo trì]

Học vấn

[Tên trường, ngày nhập học]

[Các khóa học, dự án, câu lạc bộ liên quan]

Ví dụ sơ lược lý lịch của quản lý bảo trì 

Sử dụng mẫu lý lịch này để làm hướng dẫn khi nộp đơn vào vị trí quản lý bảo trì:

Barbara Freeman555-565-2455 Barbie.freeman@email.com713 Đường Roadrunner Dr.

Long Beach, CA 90712

Mục tiêu

Chuyên gia quản lý cơ sở vật chất chuyên trách với sáu năm kinh nghiệm bảo trì trong các lĩnh vực đa dạng, tìm cách áp dụng kỹ năng lãnh đạo và tổ chức để cải thiện phương thức quản lý trong môi trường dân cư.

Kinh nghiệm nghề nghiệp Đại học Whitney

Quản lý Bảo trì, Tháng 6 năm 2019 – Hiện tại

 • Giám sát việc giữ gìn khuôn viên trường đại học để xây dựng khu dân cư tiện nghi, không gian học tập và các cơ sở vật chất khác cho hơn 10.000 sinh viên.
 • Quản lý đội ngũ điều phối viên bảo trì và ủy thác nhiệm vụ để bảo dưỡng từng tòa nhà.
 • Liên lạc với các nhà cung cấp để cập nhật thiết bị hiện có và thay thế máy móc lỗi thời bằng công nghệ hiệu suất cao, tiết kiệm hơn 10% chi phí bảo trì liên tục.
 • Hoàn thành các nhiệm vụ bảo dưỡng bao gồm làm mộc, sửa chữa HVAC, lắp đường ống nước và kỹ thuật điện.

Công nghiệp Lumen

Điều phối viên thiết bị, Tháng 9 năm 2017 – Tháng 5 năm 2019

 • Quản lý ngân sách thiết bị trị giá 200.000 đô la trong môi trường công nghiệp nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất.
 • Nghiên cứu các lựa chọn cho máy móc và xây dựng kế hoạch bảo dưỡng nhằm ngăn chặn sự cố thiết bị.
 • Tạo dựng tài liệu hướng dẫn đào tạo để thông báo cho nhân viên về các thông lệ sử dụng thiết bị đúng đắn.

Bất động sản Bờ sông

Nhân viên chăm vườn, tháng 1 năm 2015 – tháng 8 năm 2017.

 • Phối hợp các hoạt động bảo trì xây dựng và xây dựng nhằm tạo một môi trường chức năng và hấp dẫn cho nhiều khu chung cư.
 • Xử lý yêu cầu bảo trì cho hơn 300 cư dân để sửa chữa thiết bị kịp thời.
 • Ghi chép các hoạt động bảo trì và sử dụng thiết bị được ghi chép để theo dõi các ưu tiên thay đổi.
 • Dọn dẹp và kiểm tra thiết bị thường xuyên để tránh hao mòn quá nhiều.

Chứng chỉ

Quản lý bảo trì đã chứng thực 2020

Chuyên gia quản lý dự án đã chứng thực – 2019

Kỹ sư cầu đường đã chứng thực – 2016

Kỹ năng

Sửa chữa thiết bị

Quản lý dự án

Lập ngân sách chi tiêu

Thủy lợi

Cảnh quan

Học vấn

Trường trung học Valley View, 2009 – Tháng 5 năm 2013


Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=79665

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/