Cách Viết Một Bản CV Kêu Gọi Đầu Tư: Kèm Mẫu Và Ví Dụ

Khi ứng tuyển với tư cách là nhân viên kêu gọi đầu tư, điều quan trọng là phải có một bản CV được viết tốt, nêu rõ các kỹ năng liên quan của bạn. CV kêu gọi đầu tư nên bao gồm các kỹ năng, học vấn, kinh nghiệm chuyên môn và các thành tích bổ sung cho thấy khả năng kê gọi đầu tư của ứng viên. Bằng cách nghiên cứu các yêu cầu, mẫu CV và ví dụ, bạn có thể cải thiện các tài liệu chuyên môn của mình và được nhà tuyển dụng chú ý. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ định nghĩa CV kêu gọi đầu tư là gì, trình bày cách viết, cung cấp mẫu và một vài ví dụ để giúp bạn tạo ra bản CV của riêng mình.

📍CV kêu gọi đầu tư là gì?

CV kêu gọi đầu tư là một tài liệu chuyên môn giúp ứng viên thể hiện kinh nghiệm và trình độ của họ để làm việc cho một tổ chức. Nó thường nêu bật kinh nghiệm của ứng viên về lập kế hoạch cho một sự kiện, truyền thông, tiếp thị và gây quỹ.

📍Tại sao một CV kêu gọi đầu tư tốt lại quan trọng?

Viết một CV kêu gọi đầu tư tốt quan trọng vì những người kêu gọi xử lý nhiều nhiệm vụ khác nhau mà cuối cùng phải xác định một tổ chức có nhận được tiền, đóng góp hay sự chung tay mà họ cần để duy trì hoạt động hay không. Do đó, một CV kêu gọi đầu tư tốt cho thấy kinh nghiệm của ứng viên trong lĩnh vực này và quyết định liệu nhà tuyển dụng có cân nhắc họ cho vị trí này hay không.

📍Cách viết CV kêu gọi đầu tư

Dưới đây là cách đề viết CV kêu gọi đầu tư, sẽ mô tả chính xác các kỹ năng và phẩm chất của bạn để làm công việc này:

1. Lập danh sách các kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn

Trước khi bạn tạo CV, hãy tạo một danh sách các kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng mềm và kinh nghiệm nghề nghiệp bạn đã có trước đây. Việc này giúp bạn nhớ về những phẩm chất dễ được tuyển dụng và những kinh nghiệm hữu ích để đưa vào CV của bạn.

2. So sánh các kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn của bạn với bản mô tả công việc

So sánh mô tả công việc ban đầu của vị trí bạn đang ứng tuyển với danh sách bạn đã tạo ra. Đây là một bước quan trọng vì nó cho phép bạn xác định những điểm tương đồng và khác biệt giữa trình độ chuyên môn của bạn và nhu cầu của nhà tuyển dụng mà bạn có thể nhấn mạnh hoặc khắc phục khi viết CV.

3. Điều chỉnh CV của bạn cho phù hợp với mô tả công việc và các từ khóa

Sử dụng các từ khóa hoặc cụm từ được đề cập trong mô tả công việc để đưa vào CV của bạn. Điều quan trọng là phải kết hợp các từ khóa từ mô tả công việc vì nhiều nhà tuyển dụng sử dụng các thuật ngữ hoặc cụm từ then chốt để quyết định có theo đuổi một ứng viên hay không.

4. Sử dụng thứ tự thời gian đảo ngược

Thứ tự thời gian đảo ngược là việc bạn liệt kê các mốc thời gian bằng cách đặt mốc gần đây nhất trước. Vì vậy, khi liệt kê những kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn vào CV, bạn cần bắt đầu bằng cách liệt kê công việc hiện tại hoặc mới đây nhất của mình. Sử dụng thứ tự thời gian đảo ngược quan trọng vì nó giúp nhà tuyển dụng dễ dàng xem qua CV của bạn và xác định những kinh nghiệm nào gần đây bạn có thể sử dụng để đóng góp cho công việc kêu gọi đầu tư của mình.

5. Bắt đầu mỗi gạch đầu dòng nhiệm vụ công việc bằng một động từ hành động

Động từ hành động bao gồm các từ như hợp tác, truyền cảm hứng, phát minh, ủy thác, giám sát hoặc phối hợp. Việc sử dụng các động từ hành động phù hợp trong CV của bạn có thể ảnh hưởng đến quan điểm ​​của nhà tuyển dụng về khả năng kêu gọi đầu tư của bạn và phát triển những ý tưởng độc đáo có lợi cho tổ chức của họ.

6. Đảm bảo mỗi nhiệm vụ công việc của bạn đều hướng tới kết quả

Là một người kêu gọi đầu tư, nhiệm vụ của bạn là giám sát các chiến dịch tiếp thị, sự kiện quảng bá và nỗ lực gây quỹ đến khi hoàn thành. Do đó, bạn cần đưa vào các nhiệm vụ chú trọng kết quả trong mỗi kinh nghiệm chuyên môn của bạn để cho nhà tuyển dụng thấy kết quả mà bạn có thể giúp họ đạt được với tư cách là một nhân viên kêu gọi đầu tư.

📍Mẫu CV kêu gọi đầu tư

Xem lại mẫu CV này nhằm giúp bạn xác định cách tốt nhất để sắp xếp các kinh nghiệm của mình:

[Tên đầy đủ tại đây]

[Số điện thoại | địa chỉ email | Nơi cư trú]

Tóm tắt mục tiêu nghề nghiệp:

[Một đến ba câu mô tả kinh nghiệm của bạn và các kỹ năng tương quan mà bạn muốn áp dụng cho vị trí công việc]

Kỹ năng:

[Những kỹ năng làm nổi bật năng lực chuyên môn và giao tiếp xã hội của bạn]

Học vấn:

[Tên trường đại học hoặc cao đẳng ở đây]

[Tên bằng cấp, năm nhận được]

[Các gạch đầu dòng làm nổi bật các khóa học, hoạt động và thành tích của bạn]

Điểm trung bình: [Thêm điểm trung bình ở đây nếu đạt từ 3,5 trở lên]

Kinh nghiệm chuyên môn:

[Tên công việc gần đây nhất đầu tiên | Tên công ty – Tỉnh / thành phố | Bắt đầu từ tháng và năm đến cuối tháng và năm] [Những gạch đầu dòng về nhiệm vụ công việc có kết quả liên quan đến việc kêu gọi đầu tư]

Công việc tình nguyện:

[Tên kinh nghiệm tình nguyện | Tên công ty – Tỉnh / thành phố | bắt đầu tháng và năm đến cuối tháng và năm

[Những gạch đầu dòng nêu rõ trách nhiệm và thành tích của bạn với tư cách là một tình nguyện viên]

📍Ví dụ về CV kêu gọi đầu tư

Hãy xem hai CV mẫu sau đây bằng cách sử dụng mẫu ở trên để lấy cảm hứng cho CV của riêng bạn, dù bạn đã có kinh nghiệm trước đây hay mới bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là nhân viên kêu gọi đầu tư:

1. Ví dụ một

CV này minh họa cách viết CV kêu gọi đầu tư khi bạn có kiến ​​thức chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực này và các lĩnh vực khác:

Kennedy Baylor

123-456-7891 | kc@email.com | Chicago, IL

Tóm tắt mục tiêu nghề nghiệp:

Người có kinh nghiệm hơn bốn năm trong vai trò kêu gọi đầu tư, mong muốn đóng góp các kỹ năng diễn thuyết trước công chúng, tiếp thị và bán hàng của tôi cho một tổ chức phi lợi nhuận, nơi tôi có thể duy trì các sáng kiến ​​và giá trị của họ.

Kỹ năng:

Lập ngân sách

Lên kế hoạch tài chính

Diễn thuyết trước công chúng

Tiếp thị tự nhiên

Giao tiếp cá nhân

Kỹ năng viết lách thuyết phục

Tổ chức

Làm việc nhóm

Chú ý đến chi tiết

Phối hợp tiếp cận

Học vấn: trường Đại học Northwestern

Cử nhân Truyền thông, 2015

Các khóa học: lập kế hoạch sự kiện, giao tiếp cá nhân, diễn thuyết trước công chúng, quan hệ công chúng, lý thuyết giao tiếp, thiết kế đồ họa, quản trị thương hiệu, xử lý khủng hoảng truyền thông

Nhân viên viết content cho tạp chí NW, 2011-2015

Hoạt động sinh viên tình nguyện, 2012-2015

Điểm trung bình: 3,9

Kinh nghiệm chuyên môn:

Nhân viên gây quỹ | Tổ chức phi lợi nhuận Myers – Stratford, IL | 2018-nay

Tổ chức hơn 25 sự kiện xúc tiến mỗi năm thu về trung bình 10.000 đô la cho mỗi sự kiện

Phối hợp với nhóm quản lý sự kiện để tổ chức sự kiện cho tối đa 300 khách

Liên hệ với các nhà tài trợ hiện tại trong sáu tháng để kiếm thêm hơn 30.000 đô la doanh thu

Cộng tác với nhóm tiếp thị để phát triển và thực hiện bốn chiến dịch tiếp thị mỗi năm

Trợ lý quan hệ công chúng | Công ty Tiếp thị Canbury – Canbury, IL | 2017-2018

Hỗ trợ chuyên gia quan hệ công chúng trong việc sắp xếp các cuộc hẹn và quản lý lịch cho hơn 50 khách hàng

Tạo ba nội dung bằng văn bản mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu tiếp thị nội dung của khách hàng

Các nhiệm vụ dự án được chỉ định trong nhóm 10 nhân viên tự do và tăng mức năng suất lên 20%

Giám sát các nền tảng truyền thông xã hội cho ba khách hàng khác nhau và tăng mức độ tương tác lên 15%

Điều phối viên Tiếp thị | Trung tâm nghệ thuật Piller – Chicago, IL | 2015-2017

Tăng nhận diện thương hiệu lên 30% thông qua các nỗ lực tiếp thị trong nước

Thiết kế các tờ rơi, áp phích và đồ họa web mà Trung tâm Nghệ thuật Pillar đã sử dụng cho tác phẩm nghệ thuật năm 2016 của họ

Giám sát tiến trình chiến dịch và gửi nội dung theo lịch trình dẫn đến 50 lượt đăng ký thành viên mới

Phát triển các bài thuyết trình tiếp thị hàng năm và hai lần một năm để cải thiện các khoản đóng góp cho doanh nghiệp lên 15%

Công việc tình nguyện:

Hỗ trợ sự kiện | Phiên đấu giá tựu trường hàng năm của Piller- Robertson, IL | 2016-2018

Hỗ trợ sắp đặt và thu dọn một sự kiện cho hơn 200 khách

Sắp xếp hơn 100 mặt hàng đấu giá

Phát 300 tờ rơi quanh khu vực Robertson để khuyến khích sự tham dự

Người kêu gọi quyên góp | Tổ chức từ thiện của cựu sinh viên Northwestern – Evanston, IL | 2011-2015

Các khoản quyên góp kết hợp giữa những người kêu gọi đã góp phần gây quỹ hơn 100.000 đô la

Thực hiện hơn 30 cuộc gọi ngẫu nhiên mỗi ca làm việc và nhận được tỷ lệ quyên góp là 60%

2. Ví dụ hai

Ví dụ này trình bày cách viết CV kêu gọi đầu tư khi bạn chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào trước đây:

Jordan Rossman

123-456-7891 | jr@email.com | Gaithersburg, MD

Tóm tắt mục tiêu nghề nghiệp:

Người mới tốt nghiệp với niềm đam mê kết nối mọi người vì những lí do chính đáng, mong muốn áp dụng kinh nghiệm của tôi về tổ chức sự kiện và kỹ năng giao tiếp cho những hoạt động của một tổ chức phi lợi nhuận.

Kỹ năng:

Thu thập dữ liệu

Nghiên cứu thị trường

Thành thạo phần mềm máy tính

Giao tiếp bằng lời nói

Đa nhiệm

Giải quyết vấn đề

Làm việc nhóm

Học vấn: Đại học Maryland

Cử nhân Truyền thông, 2019

Các khóa học: Lý thuyết giao tiếp, lý thuyết hùng biện, diễn thuyết trước công chúng, viết lách sáng tạo, giao tiếp cá nhân, hiểu biết về phương tiện truyền thông, các nguyên tắc cơ bản của tiếp thị, tổ chức sự kiện, truyền thông xã hội

Thành viên nhóm tranh luận 2016-2019

Các hoạt động và sự kiện đội nhóm trong khuôn viên trường 2015-2019

Điểm trung bình: 3.7

Kinh nghiệm chuyên môn:

Trợ lý kế hoạch sự kiện | Công ty lập kế hoạch sự kiện và hội họp Coyler – Gaithersburg, MD | 2019-2021

Trợ giúp nhóm lập kế hoạch sự kiện giám sát ngân sách hàng tháng là 5.000 đô la

Duy trì kết nối với nhóm khách hàng trước đó thông qua các bản tin và tài liệu quảng cáo, dẫn đến 10 sự kiện bổ sung

Các nhiệm vụ được giao trong một nhóm gồm 50 nhân viên tổ chức sự kiện để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và hoàn thành hơn 15 cuộc đấu giá từ thiện và các sự kiện tài trợ

Trợ lý các hoạt động trong trường | Đại học Maryland, College Park, MD | 2016-2019

Lập chiến lược với các nhóm hoạt động trong khuôn viên trường để xác định nhu cầu ngân sách cho 30 sự kiện trong trường

Theo dõi các tài khoản mạng xã hội hoạt động trong trường và phát triển lịch đăng bài giúp tăng mức độ tương tác toàn diện lên 12% trong năm đầu tiên

Gọi điện thoại cho các thành viên hội đồng quản trị, các doanh nghiệp địa phương và cựu sinh viên nhờ đó đóng góp hơn 6.000 đô la Mỹ cho các chương trình trong trường

Thực tập sinh các hoạt động trong trường | Đại học Maryland, College Park, MD | 2015-2016

Tạo áp phích và đồ họa để quảng cáo cho 10 sự kiện độc đáo trong khuôn viên trường

Đã tham gia thiết lập, hoàn thành và thu dọn hơn 25 sự kiện bao gồm ba cuộc đấu giá dành cho cựu sinh viên

Đã phát triển các cuộc khảo sát sinh viên và thu thập dữ liệu để tăng cường các hoạt động được cung cấp trong khuôn viên trường, giúp cải thiện mức độ hài lòng của sinh viên lên 20%

Công việc tình nguyện:

Tình nguyện viên dọn dẹp khu bảo tồn thiên nhiên | Công viên Bờ Đông – Vịnh Chesapeake, MD | 2015-2019

Hỗ trợ Công viên Bờ Đông thu gom hơn 20 kg rác trong một ngày

Phối hợp với một nhóm 100 tình nguyện viên để thu thập các mảnh phế liệu trong khắp công viên

Đã tham gia vào việc tổ chức sự kiện và quá trình đăng ký cho sự kiện dọn dẹp lớn nhất trong năm 2019 bao gồm hơn 200 tình nguyện viên

Tình nguyện viên các hoạt động liên quan đến cựu sinh viên | Đại học Maryland – College Park, MD | 2015-2019

Thực hiện các cuộc gọi ngẫu nhiên đến các cựu sinh viên để quyên góp, nhận được trung bình $ 100 tiền quyên góp mỗi ca làm việc

Sử dụng các biểu mẫu quyên góp để in và gửi hơn 400 thiệp cảm ơn cho người quyên góp

Làm việc với một nhóm gồm năm sinh viên khác để lên lịch cho các bản tin của cựu sinh viên và thông báo các sự kiện

******************************

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích

Bài viết gốc: https://media.ivolunteervietnam.com/how-to-write-a-fundraising-resume-template-and-examples.html

Người dịch: Trần Công Thành

Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Trần Công Thành – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=79669

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network