Cách Viết Hồ Sơ Xin Việc Di Chuyển Dữ Liệu

Doanh nghiệp cần di chuyển dữ liệu từ nguồn này sang nguồn khác mỗi ngày. Việc di chuyển dữ liệu giúp doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho các tài liệu quan trọng và đảm bảo việc truyền dữ liệu diễn ra tốt đẹp. Biết cách xây dựng tốt hồ sơ xin việc cho vị trí di chuyển dữ liệu có thể giúp bạn có việc cho bản thân.

Build a centralized data management system with Magento data migration from 2.1 to 2.3 - Magestore Blog

?Di chuyển dữ liệu là gì?

Di chuyển dữ liệu là quá trình di chuyển dữ liệu, định dạng hoặc hệ thống từ một nơi sang nơi khác. Những thay đổi về chính sách dữ liệu, chẳng hạn như chuyển sang một hệ thống lưu trữ mới hoặc thay thế loại này bằng loại khác, có thể tạo ra nhu cầu di chuyển dữ liệu trên quy mô lớn. Các công ty có thể sử dụng hình thức di chuyển dữ liệu để chuyển dữ liệu vào hệ thống đám mây hoặc để tối ưu hóa toàn bộ hệ thống lưu trữ và giao diện của họ. Có nhiều hình thức di chuyển dữ liệu khác nhau, bao gồm:

 • Chuyển bộ nhớ: Chuyển bộ nhớ là việc di chuyển dữ liệu từ một đơn vị hiện có sang một đơn vị lưu trữ có định dạng khác. Điều này có nghĩa là chuyển các tệp dạng vật lý sang định dạng kỹ thuật số hoặc ngược lại.
 • Chuyển ứng dụng: Chuyển ứng dụng là việc di chuyển các tệp kỹ thuật số từ nơi này sang nơi khác, có thể thay đổi định dạng trong quá trình này. Ví dụ: chuyển các tệp để được nén hoặc giải nén sau khi chuyển.
 • Chuyển đám mây: Chuyển đám mây là quá trình di chuyển dữ liệu từ đơn vị lưu trữ đám mây này sang đơn vị lưu trữ đám mây khác.
?Những công việc sẵn có trong di chuyển dữ liệu?

Di chuyển dữ liệu bao gồm cả việc chuyển và quản lý dữ liệu trên nhiều hệ thống và phương tiện. Mặc dù nhiều người không làm ở vị trí chuyên viên di chuyển dữ liệu độc quyền vẫn có thể giúp công ty chuyển dữ liệu, nhưng họ có thể không đủ khả năng chịu trách nhiệm. Một số công việc có thể yêu cầu bạn phải tham gia những khóa đào tạo bổ sung để có đủ khả năng chịu trách nhiệm liên quan đến việc di chuyển dữ liệu. Một số công việc sẵn có liên quan đến việc di chuyển dữ liệu hệ thống bao gồm:

 • Nhân viên tư vấn quản lý dữ liệu: Nhân viên tư vấn quản lý dữ liệu chịu trách nhiệm tổ chức và duy trì dữ liệu trong hệ thống của công ty. Họ có thể chịu trách nhiệm di chuyển dữ liệu tùy thuộc vào các đơn vị vận chuyển và có thể đảm nhận mọi trách nhiệm sau khi đã được đào tạo tối thiểu.
 • Quản trị viên phần mềm: Nhân viên quản trị phần mềm phải hiểu cách quản lý dữ liệu và các đơn vị phần mềm trong hệ thống công ty. Thông thường, quản trị viên phần mềm có thể xử lý việc di chuyển dữ liệu mà không cần đào tạo trước.
 • Chuyên viên di chuyển dữ liệu: Chuyên viên di chuyển dữ liệu là một chuyên gia tập trung vào việc chuyển dữ liệu từ nơi này sang nơi khác mà không ảnh hưởng đến thông tin. Các chuyên gia di chuyển dữ liệu không yêu cầu đào tạo quản lý dữ liệu và trước đây có thể là quản trị viên phần mềm hoặc dữ liệu.
 • Người quản lý dự án: Người quản lý dự án hiểu cách thiết lập các mục tiêu và quản lý lượng lớn dữ liệu trong các dự án. Mặc dù các nhà quản lý dự án có thể được đào tạo thêm để giúp họ hiểu các loại dữ liệu, họ có thể đảm nhận các trách nhiệm và lên chiến lược đa nhiệm liên quan đến việc di chuyển dữ liệu.
?Cách viết hồ sơ xin việc di chuyển dữ liệu

Nếu bạn đang viết hồ sơ xin việc cho vị trí di chuyển dữ liệu, hãy xem xét một số bước sau:

1. Viết một báo cáo tóm tắt ngắn gọn

Mở đầu đơn xin việc của bạn bằng cách tạo một bản tóm tắt bao gồm các kỹ năng bạn có đồng thời vẫn ngắn gọn và dễ đọc. Một bản tóm tắt thường dài từ một đến ba câu. Để nhấn mạnh vào khả năng của bạn, hãy cân nhắc tạo một bản tóm tắt trình bày các kỹ năng nổi bật, lịch sử công việc và kinh nghiệm của bạn khi bắt đầu viết hồ sơ xin việc.

 2. Tạo một mục kỹ năng hiệu quả

Khi bạn đã tạo một bản tóm tắt xác định một số khía cạnh chính trong sơ yếu lý lịch của mình, hãy tạo một phần kỹ năng toàn diện liệt kê tất cả các kỹ năng liên quan đến dữ liệu của bạn. Vì việc di chuyển dữ liệu liên quan đến nhiều trách nhiệm xử lý dữ liệu, nên việc liệt kê các kỹ năng liên quan đến dữ liệu có thể có ích cho quá trình ứng tuyển. Một số kỹ năng có thể hữu ích có thể đề cập đến bao gồm:

 •  Quản lý dữ liệu
 •  Chiến lược di chuyển
 •  Quản lý chất lượng
 •  Báo cáo dữ liệu và nhập kho
 •  Giải quyết vấn đề
 •  Quản lý nhóm
 •  Quản lý các bên liên quan
 •  Phân tích dữ liệu

3. Liệt kê kinh nghiệm làm việc có liên quan

Sau khi liệt kê các kỹ năng của bạn, hãy liệt kê mọi kinh nghiệm làm việc trước đây có liên quan đến việc di chuyển dữ liệu. Công việc này thường phải trách nhiệm chung với các chuyên gia di chuyển dữ liệu, vì vậy hãy cân nhắc so sánh bất kỳ trách nhiệm nào trước đây với trách nhiệm công việc sắp tới. Ngoài ra, hãy liệt kê các thuộc tính công việc trước đây của bạn ở định dạng dấu đầu dòng. Sử dụng gạch đầu dòng có thể giúp bạn tóm tắt nhiều khía cạnh nhất có thể trong khi vẫn duy trì một định dạng ngắn gọn.

4. Thể hiện kiến ​​thức về dữ liệu của bạn

Một khía cạnh quan trọng trong hồ sơ xin việc mà bạn cần xem xét là đưa vào số lượng kiến ​​thức dữ liệu. Vì các chuyên gia di chuyển dữ liệu xử lý nhiều loại dữ liệu và phần mềm tổ chức, nên việc liệt kê những loại dữ liệu bạn quen thuộc có thể giúp thể hiện khả năng của bạn. Ngoài ra, nếu bạn hiểu bất kỳ ngôn ngữ lập trình hoặc kỹ thuật cơ sở dữ liệu nào, hãy cân nhắc liệt kê những khả năng đó.

?Mẫu hồ sơ di chuyển dữ liệu

Nếu bạn đang viết hồ sơ di chuyển dữ liệu, hãy xem xét sử dụng mẫu sau để bắt đầu:

[Tên của bạn] [Số điện thoại của bạn] [Địa chỉ email của bạn]

[Trang web của bạn, nếu có]

Bản tóm tắt

[Tóm tắt các bằng cấp và thành tích khác nhau của bạn.]

Kỹ năng

[Liệt kê danh sách dưới dạng gạch đầu dòng hoặc viết đoạn văn về các bằng cấp mà bạn có, chẳng hạn như các kỹ năng chính, các chương trình bạn thành thạo hoặc chuyên môn.]

Kinh nghiệm làm việc

[Chức danh nơi làm việc] [Chức danh công ty hoặc chủ nhân, ngày làm việc]

[Địa điểm làm việc]

[Tóm tắt các nhiệm vụ công việc dưới dạng gạch đầu dòng hoặc đoạn văn]

Học vấn

[Vị trí đại học] [Chức danh bằng cấp, năm nhận được]

[Các môn học hoặc dự án liên quan]

?Ví dụ hồ sơ xin việc di chuyển dữ liệu 

Khi bạn viết hồ sơ xin việc vị trí di chuyển dữ liệu, hãy xem xét sử dụng một số ví dụ sau để tham khảo:

?Ví dụ 1

Anne Kwok222-222-4444anek@email.com

Akwokwebsite.com

Bản tóm tắt

Từng là chuyên gia di chuyển dữ liệu, định hướng chi tiết và tập trung cao độ, hiểu rõ cách quản lý dự án, theo dõi hồ sơ hiệu suất và duy trì độ chính xác trong quá trình truyền dữ liệu. Biết cách hoạt động trong nhóm với vai trò là thành viên và người lãnh đạo, đồng thời có kiến ​​thức rộng về nhiều phần mềm quản lý dữ liệu cũng như các chiến thuật tích hợp dữ liệu. Hiểu nhiều ngôn ngữ mã hóa khác nhau và đã từng làm việc ở vị trí quản lý cơ sở dữ liệu.

Kỹ năng

 • Có kinh nghiệm về truy vấn SQL
 • Chuyên gia thiết kế quy trình và phần mềm ETL
 • Thành thạo các định dạng Oracle và SQL
 • Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói tốt.
 • Hoạt động cá nhân và nhóm đều tốt

Kinh nghiệm làm việc

Chuyên gia di chuyển dữ liệu webtech, tháng 7 năm 2016 – hiện nay

Phoenix, AZ

 • Dự thảo các biểu mẫu xây dựng dữ liệu ứng dụng
 • Giám sát tải dữ liệu
 • Đào tạo cho nhân viên mới và xem xét các nguyên tắc đào tạo với người quản lý
 • Xem xét các nhiệm vụ quản lý thay cho người quản lý
 • Lập bản đồ và phân bổ nhiệm vụ trong các dự án và cơ cấu phòng ban chung
 • Thực hiện các tác vụ làm giàu dữ liệu
 • Đối chiếu dữ liệu từ các hệ thống kế thừa

Công ty liên kết di chuyển dữ liệu techvalley, tháng 8 năm 2015 – tháng 7 năm 2016

Phoenix, AZ

 • Thiết kế phần mềm theo tiêu chuẩn của công ty
 •  Phát triển các giải pháp mã hóa cho các vấn đề của phòng ban
 • Khắc phục sự cố phần mềm phức tạp và các vấn đề về kiến ​​trúc mã hóa
 • Các ứng dụng tích hợp để hoạt động với các hệ thống dựa trên đám mây
 •  Quản lý khách hàng

Học vấn

Cử nhân Khoa học Máy tính, 2015

Đại học Greenway

?Ví dụ 2

Anthony Barnes333-444-5555abarnes@email.com

Awebsite.com

Bản tóm tắt

Có hơn sáu năm kinh nghiệm phân tích, thiết kế và triển khai dữ liệu. Chuyên gia viết các chương trình T-SQL và lên chiến thuật làm sạch và lọc dữ liệu. Hiểu cách xây dựng thành thạo các giải pháp tích hợp dữ liệu end-to-end.

Kỹ năng

 • Quản lý dữ liệu từ máy chủ Windows
 • Hiểu các ngôn ngữ như SQL, PL / SQL, Visual Basic 6, MS Access
 • Hiểu cách sử dụng các công cụ báo cáo như Crystal Reports và MS Excel
 • Biết cách sử dụng các công cụ kiểm tra như QTP 10, TFS và Trung tâm chất lượng 10
 • Thành thạo các công cụ lập mô hình dữ liệu

Kinh nghiệm làm việc

Chuyên gia di chuyển dữ liệu Greenway Tech, tháng 6 năm 2016 – nay

Louisville, KY

 • Cung cấp bảo vệ dữ liệu, hình ảnh dữ liệu, lưu trữ phim, hủy chứng nhận và bản in
 • Di chuyển cơ sở dữ liệu khách hàng
 • Làm việc với nhiều định dạng dữ liệu nguồn, bao gồm Oracle, MS Access, SQL server và MS Excel
 • Di chuyển dữ liệu hình ảnh khách hàng bằng cách sử dụng lưu trữ và quản lý dữ liệu
 • Hợp nhất dữ liệu hình ảnh y tế từ nhiều khoa
 • Cung cấp tài liệu về quy trình di chuyển dữ liệu
 • Phát triển các gói SSIS

Chuyên viên phát triển SQL techvalley, tháng 1 năm 2015 – tháng 6 năm 2016

Louisville, KY

 • Trợ giúp các tổ chức khách hàng đạt được độ chính xác mới về hiệu suất thông qua quản lý dữ liệu
 • Trích xuất dữ liệu từ ​​các vị trí và máy chủ khác nhau
 • Sử dụng ETL để tải và trích xuất dữ liệu giữa các hệ thống
 • Tạo các dự án cơ sở dữ liệu để lưu trữ Microsoft NET
 • Sắp xếp các báo cáo tham số cho khách hàng và người dùng
 • Phát triển truy vấn SQL và quy trình lưu trữ để tìm nạp dữ liệu

Học vấn

Đại học Techway, Cử nhân Khoa học Kỹ thuật máy tính, 2015

Chứng nhận cơ sở dữ liệu Oracle Cơ sở dữ liệu SQL liên kết

____________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Nguyễn Lê Kim Tuyền
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Lê Kim Tuyền – Nguồn iVolunteer Vietnam”

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=78884

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/