Cách Viết Bản Tóm Tắt Ứng Tuyển Vị Trí Kiểm Định API

Người kiểm định API (người kiểm định giao diện lập trình ứng dụng) là một phần quan trọng của việc phát triển trang web và giao diện lập trình. Họ đảm bảo chức năng và nhiệm vụ bảo mật của phần mềm và trang web. Việc hiểu rõ bản tóm tắt ứng tuyển vị trí người kiểm định giao diện lập trình ứng dụng bao gồm những gì có thể dẫn lối bạn trong con đường tìm kiếm công việc.

💥Bản tóm tắt ứng tuyển vị trí kiểm định API là gì?

Bản tóm tắt dành cho ứng tuyển vị trí kiểm định API là một tài liệu làm nổi bật kinh nghiệm và nền tảng của bạn trong lĩnh vực kiểm định giao diện lập trình ứng dụng. Hầu hết những nhà tuyển dụng đều yêu cầu bản tóm tắt khi nhận đơn ứng tuyển để có thể nắm rõ trình độ chuyên môn và tiềm năng của người ứng tuyển cho vị trí kiểm định giao diện lập trình ứng dụng. Bản tóm tắt của bạn có thể bao gồm những kỹ năng liên quan đến kiểm định API mà bạn đã lĩnh hội qua công việc và nền tảng giáo dục của bạn. Bản tóm tắt tường nêu đặc trưng những vai trò bạn đã đảm nhận trong những công việc trước.

Một vài vai trò liên quan đến người kiểm định API có thể bao gồm:

 • Giao tiếp với đội ngũ nhân viên phát triển để lập kế hoạch thử nghiệm
 • Tạo bản báo cáo hàng ngày hoặc hàng tuần
 • Soạn bản thảo thử nghiệm
 • Phát triển những trường hợp thử nghiệm và phân tích các tình huống có thể xảy ra
 • Đảm bảo chức năng mã hóa, hiệu suất và bảo mật
 • Xác minh lỗi sai sót mã hóa
 • Thực hiện các chiến lược để tăng cường thử nghiệm
 • Cung cấp các ứng dụng hỗ trợ
💥Những gì cần đề cập trong bản tóm tắt ứng tuyển vị trí kiểm định API?

Sau đây là một số những phần cần đề cập đến trong một bản tóm tắt ứng tuyển vị trí kiểm định API:

Thông tin liên lạc

Những nhà tuyển dụng sử dụng thông tin liên lạc mà bạn cung cấp để gửi mail, email, hoặc gọi điện liên hệ bạn để sắp xếp buổi phỏng vấn. Hãy đảm bảo cung cấp thông tin liên lạc hiện tại.  Những thông tin liên lạc bao gồm tên, họ của bạn, địa chỉ mail/email và số điện thoại.

Phần khái quát

Một phần khái quát chuyên nghiệp nên nhấn mạnh trình độ chuyên môn của bạn cho vị trí ứng tuyển. Có một số từ và cụm từ phổ biến với vị trí kiểm định API mà bạn có thể đề cập trong bản tóm tắt. Cân nhắc sử dụng những từ khóa liên quan đến kiểm định API trong phần khái quát của bạn:

 • Biểu đồ dữ liệu
 • Tìm kiếm thị trường
 • Xu hướng phát triển
 • Phát triển phần mềm
 • Quản lý mã hóa
 • Thử nghiệm cơ sở dữ liệu

Năng lực

Bạn có thể liệt kê những kỹ năng cứng hay mềm của bạn trong một danh sách gạch đầu dòng nằm ngay bên dưới phần khái quát. Bạn có thể nhìn vào những kỹ năng trong phần mô tả công việc để chắc rằng các kỹ năng của bạn phù hợp với vị trí này. Một vài kỹ năng thông dụng cho vị trí kiểm định API bao gồm:

 • Nghiên cứu
 • Lập trình
 • Giải quyết vấn đề
 • Giao tiếp
 • Kiểm định ứng dụng
 • Ngôn ngữ lập trình Python
 • C++
 • Java
 • CAD

Kinh nghiệm

Đối với kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn, bao gồm tên công việc, nhà tuyển dụng, địa điểm và số năm bạn làm việc ở đó. Sau đó, hãy đề cập đến một chút vai trò liên quan mật thiết với công việc. Bắt đầu phần mô tả công việc của bạn với một vài động từ hành động như sau:

 • Cung cấp
 • Phân tích
 • Trình bày
 • Sáng tạo
 • Phân công
 • Phát triển
 • Quản lý
 • Cập nhật
 • Thử nghiệm

Học vấn

Bạn có thể liệt kê lý lịch học vấn của bạn bằng nêu ra bằng cấp, trường học và năm tốt nghiệp. Nếu bạn tốt nghiệp với tấm bằng danh dự, bạn có thể đề cập đến ngay bên cạnh tấm bằng của mình. Hoặc nếu bạn có theo học thêm những chuyên ngành bổ trợ, bạn có thể đặt nó bên dưới tấm bằng tốt nghiệp.

Thành tựu

Những thành tựu của bạn có thể bao gồm giáo dục và thành tựu chuyên ngành. Bạn có thể đặt chúng ở cuối bản tóm tắt, Lần lượt, bạn có thể đặt những thông tin bổ sung như những tấm bằng chứng nhận, bằng đăng ký hay những ngôn ngữ khác nếu chúng có liên quan đến kiểm định API.

💥Cách viết một bản tóm tắt dành cho ứng tuyển vị trí kiểm định API

Cân nhắc những bước sau khi viết bản tóm tắt ứng tuyển vị trí kiểm định API của bạn:

1. Nghiên cứu

Tiến hành nghiên cứu về nhà tuyển dụng để xác định các đặc điểm, giá trị cốt lõi của họ và xem những đặc điểm nào mà họ có thể đang tìm kiếm cho vị trí kiểm định API tiềm năng. Bạn cũng có thể đánh giá phần mô tả công việc đã được đăng tải và tìm ra những kỹ năng hay khả năng mà họ liệt kê. Việc nghiên cứu trước khi viết bản tóm tắt có thể giúp bạn điều chỉnh nội dung theo yêu cầu của công việc. Điều này đảm bảo rằng thông tin của bạn sẽ thích hợp áp dụng cho vị trí kiểm định API.

2. Bố cục

Bạn có thể bắt đầu bằng việc vạch ra những ý chính trong bản tóm tắt để đảm bảo rằng bố cục của bạn là thích hợp để nộp đi. Để giữ cho bản tóm tắt của bạn ngắn gọn, cân nhắc hạn chế thông tin của bạn trong một mặt giấy. Hạn chế những khoảng trống có thể giúp bạn thu ngắn lại bản tóm tắt để cô đọng những thông tin bạn muốn làm nổi bật.

3. Viết

Sau khi vạch ra những ý chính cho bố cục của bản tóm tắt, bạn có thể điền thông tin vào bản tóm tắt. Đặt thông tin liên hệ ngay đầu tiên để giúp nhà tuyển dụng tìm kiếm nơi họ có thể liên lạc sắp xếp phỏng vấn với bạn dễ dàng hơn. Phần khái quát của bạn, có vai trò như một phần giới thiệu, liền kề ngay sau và tiếp đến là danh sách kỹ năng của bạn. Bạn có thể đặt phần kinh nghiệm nghề nghiệp và trình độ học vấn của bạn theo thứ tự thời gian đảo ngược, vị trí hiện tại hoặc gần đây nhất của bạn sẽ được viết đầu tiên.

4, Đánh giá

Trước khi nộp bản tóm tắt của bạn, hãy soát lại và kiểm tra lỗi sai đánh máy hoặc lỗi cấu trúc ngữ pháp. Bạn có thể tham khảo lại phần mô tả đê chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp phù hợp với những kỹ năng và nhiệm vụ kiểm định API. Cân nhắc việc đọc thành tiếng bản tóm tắt của bạn để bạn có thể nghe được những phần còn gượng gạo hoặc quá dài.

💥Bản tóm tắt ứng tuyển vị trí kiểm định API mẫu

Đây là một khung mẫu bạn có thể áp dụng khi viết bản tóm tắt ứng tuyển vị trí kiểm định API của mình:

[Họ và tên của bạn]

[Địa chỉ đường hiện tại]

[Địa chỉ thành phố, liên bang và mã bưu chính hiện tại]

[Địa chỉ email]

[Số điện thoại]

Phần khái quát

[Ba tới sáu câu nhấn mạnh kỹ năng và năng lực chuyên môn chính yếu]

Năng lực

 • [Kỹ năng cứng/mềm liên quan]
 • [Kỹ năng cứng/mềm liên quan]
 • [Kỹ năng cứng/mềm liên quan]

Kinh nghiệm

[Tên công việc] [Thành phố, bang]

[Nhà tuyển dụng] [Năm làm việc]

 • [Vị trí hoặc thành tựu trong công việc]
 • [Vị trí hoặc thành tựu trong công việc]
 • [Vị trí hoặc thành tựu trong công việc]

[Tên công việc] [Thành phố, bang]

[Nhà tuyển dụng] [Năm làm việc]

 • [Vị trí hoặc thành tựu trong công việc]
 • [Vị trí hoặc thành tựu trong công việc]
 • [Vị trí hoặc thành tựu trong công việc]

[Tên công việc] [Thành phố, bang]

[Nhà tuyển dụng] [Năm làm việc]

 • [Vị trí hoặc thành tựu trong công việc]
 • [Vị trí hoặc thành tựu trong công việc]
 • [Vị trí hoặc thành tựu trong công việc]

Học vấn

[Bằng cấp]

[Trường] [Năm tốt nghiệp]

Thành tựu

[Thành tựu liên quan] [Năm đạt được]

[Tên công việc] [Thành phố, bang]

[Nhà tuyển dụng] [Năm làm việc]

 • [Vị trí hoặc thành tựu trong công việc]
 • [Vị trí hoặc thành tựu trong công việc]
 • [Vị trí hoặc thành tựu trong công việc]
💥Ví dụ minh họa một bản tóm tắt ứng tuyển vị trí kiểm định API

Phần dưới đây là một ví dụ minh họa cho một bản tóm tắt ứng tuyển vị trí kiểm định API áp dụng bản mẫu trên:

Ulfred Petsch

150 Pelican Circle

Salinas, CA 93901

u.petsch@email.com

(150) 939-9011

Phần khái quát

Thành thạo CAD và một số ngôn ngữ lập trình khác. Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong vai trò kiểm định tự động. Cung cấp các cơ sở dữ liệu bổ trợ kỹ năng kiểm định và nghiên cứu những xu hướng phát triển để đảm bảo chất lượng mã hóa.

Năng lực

 • Giao tiếp
 • Kiểm định ứng dụng
 • CAD

Kinh nghiệm

Người kiểm định API, San Luis Obispo, CA

SLO Assurance, 2013-hiện tại

 • Tạo bản báo cáo hàng tháng
 • Phân tích các yêu cầu phát triển
 • Trình bày kiểm định cơ sở dữ liệu

Thanh tra API, Eugene, OR

OR Testing, 2009-2013

 • Tạo yêu cầu dịch vụ web API
 • Phân công dự án kiểm định
 • Phát triển và thực hiện quy trình kiểm định

Thẩm định chất lượng, Reno, NV

Test Inc., 2007-2009

 • Quản lý và phát hiện mã lỗi
 • Cập nhật thay đổi trong tiến trình kiểm định
 • Kiểm định phần mềm kiểm tra lỗi sai

Học vấn

Bằng cử nhân chuyên ngành Khoa Học Máy Tính

Đại học Jean Baie, 2009

Thành tựu

Quản lý đội ngũ hơn 6 người duy trì phần trăm sai sót dưới 10%

_________________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Nguyễn Thị Thu Hà
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Thị Thu Hà – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=75005

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network