Cách Viết Bản Tóm Tắt Ứng Tuyển Ngành GIS

Những công việc trong ngành GIS, hay hệ thống thông tin địa lý, dường như đang tăng trưởng vượt bậc về số lượng khi công nghệ phát triển và mọi người khám phá ra được nhiều công dụng của bản đồ địa lý. Có rất nhiều lĩnh vực công việc sử dụng GIS, như là nhà phân tích GIS hay nhà khảo sát GIS. Nếu bạn đang hứng thú theo đuổi sự nghiệp trong ngành GIS, việc học cách làm thế nào để tạo ra bản tóm tắt hiệu quả nhất có thể là điều vô cùng hữu ích để tăng cơ hội đảm bảo tìm được một công việc.

💥Bản tóm tắt ứng tuyển GIS là gì?

GIS liên quan tới những hệ thống dữ liệu bản đồ không gian địa lý, như trong hệ thống GPS và một vài dạng bản đồ số khác. Một bản tóm tắt ứng tuyển GIS thường phục vụ cho các vị trí hoạt động trong ngành GIS, chẳng hạn như các nhà phân tích GIS, chuyên viên GIS và nhà địa lý học. Điều đó có nghĩa rằng một bản tóm tắt cho ngành nghề GIS có thể tập trung vào những chi tiết như khả năng sử dụng phần mềm GIS của ứng viên hay những kinh nghiệm với bản đồ trước đó. Khi viết một bản tóm tắt ứng tuyển GIS, bạn cần nhấn mạnh những kinh nghiệm hoặc kỹ năng mà bạn có liên quan tới đa chức trong ngành công nghiệp này, vì điều đó có thể mở ra nhiều cơ hội việc làm cho bạn hơn.

💥Bạn nên đề cập những gì trong bản tóm tắt GIS?

Sau đây là một số chi tiết chính nên được đề cập trong một bản tóm tắt GIS:

 • Tên và thông tin liên lạc
 • Kinh nghiệm nghề nghiệp
 • Những kỹ năng phù hợp
 • Trình độ học vấn
 • Kinh nghiệm sử dụng phần mềm GIS
 • Những dự án GIS trước đó
💥Cách viết bản tóm tắt ứng tuyển GIS

Sau đây là một vài bước bạn có thể áp dụng để viết một bản tóm tắt ứng tuyển GIS:

1. Bắt đầu với tên của bạn và thông tin liên lạc

Chi tiết đầu tiên cần xuất hiện trong bản tóm tắt của bạn là tên và thông tin liên lạc của bạn. Bằng cách đề cập đến những thông tin đó ngay phần mở đầu của bản tóm tắt, bạn có thể cho phép nhà tuyển dụng kết nối với bạn ngay lập tức với trình độ chuyên môn của bạn và phần tài liệu ứng tuyển mà bạn đã nộp. Khi viết phần này, bạn có thể đề cập đến những chi tiết như:

 • Tên đầy đủ của bạn
 • Chức vụ công việc hiện tại và nhà tuyển dụng
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ của bạn

2. Viết phần khái quát chuyên nghiệp

Một phần khái quát chuyên nghiệp là một phần giải thích ngắn gọn trình độ chuyên môn và năng lực nghiệp vụ của bạn. Phần khái quát chuyên nghiệp có thể là một điểm cộng tuyệt vời cho bản tóm tắt bởi vì chúng có thể nói cho nhà tuyển dụng về chính bạn, tính cách của bạn qua từng câu chữ, qua từng chi tiết thể hiện kinh nghiệm của bạn. Rất nhiều người sử dụng tính từ như “tận tâm”, “nhiều kinh nghiệm” hay “, “tâm huyết” khi viết phần khái quát để thêm nhiều chi tiết hơn về khả năng và trình độ cụ thể. Khi viết phần khái quát, bạn có thể đề cập một hoặc hai câu mô tả trình độ kinh nghiệm và bất kỳ năng lực nghiệp vụ nào bạn muốn làm nổi bật nhất.

3. Trình bày kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn

Phần kinh nghiệm nghề nghiệp có thể là một trong số những phần quan trọng nhất trong bản tóm tắt của bạn, vì nó có thể cho nhà tuyển dụng thấy đặc điểm vai trò, chức trách trong việc mà bạn đã hoàn thành trong quá khứ. Trong phần này, bạn có thể tạo ra một bản ghi cho từng công việc trước kia của bạn, những công việc có liên quan tới vị trí bạn muốn ứng tuyển. Ví dụ, nếu bạn đang ứng tuyển cho một công việc với vai trò là một nhà phân tích GIS, bạn có thể cố gắng chỉ đề cập đến công việc trước trong ngành GIS để thể hiện sự cống hiến của bạn cho lĩnh vực này. Đối với từng bản ghi, bạn có thể liệt kê những chi tiết như sau:

 • Tên công việc trước kia
 • Tên nhà tuyển dụng trước
 • Khoảng thời gian làm việc
 • Chức trách công việc cụ thể của bạn

4. Liệt kê những kỹ năng bạn có

Sau khi viết kinh nghiệm nghề nghiệp, bạn có thể thêm một phần liệt kê những kỹ năng liên quan của chính mình. Bởi vì nhiều nghề nghiệp trong ngành GIS cần sử dụng từng loại phần mềm cụ thể, có thể hữu dụng cho bạn khi đề cập tới bất kỳ phần mềm nào bạn từng có kinh nghiệm trong phần này. Điều này có thể cho những nhà tuyển dụng thấy những vị trí nào bạn có thể phát triển dựa trên phần mềm bạn đã biết cách sử dụng. Bạn cũng có thể trình bày những kỹ năng có thể đóng góp cho đa vị trí trong GIS, chẳng hạn như chú ý tiểu tiết và kỹ năng giao tiếp.

Nếu phần mô tả công việc cho vị trí bạn đang ứng tuyển có liệt kê những kỹ năng cần có, bạn có thể đánh giá những kỹ năng đó và quyết định xem những kỹ năng nào của chính bạn phù hợp với những yêu cầu đó. Điều này có thể giúp những nhà tuyển dụng liên hệ bạn trực tiếp với công việc bạn muốn.

5. Thêm trình độ học vấn của bạn

Phần cuối cùng của bản tóm tắt cần đề cập đến trình độ học vấn của bạn. Những ngành nghề liên quan đến GIS thường gắn với các kỹ năng và khái niệm, ý tưởng mang tính chuyên môn cao, vì vậy những nhà tuyển dụng có thể đánh giá cao khi biết rằng bạn đã được đào tạo trong lĩnh vực này, giúp bạn thành công. Ví dụ, nếu bạn có tấm bằng về chuyên ngành địa lý hoặc hệ thống thông tin địa lý, nhà tuyển dụng khả năng cao sẽ chọn bạn hơn là một người nào đó không có tấm bằng này. Trong phần trình độ học vấn, bạn có thể liệt kê từng tấm bằng bạn có cùng với tên trường bạn theo học và năm bạn tốt nghiệp.

💥Bản tóm tắt ứng tuyển GIS mẫu

Sau đây là bản mẫu bạn có thể áp dụng khi viết bản tóm tắt GIS của riêng mình:

[Tên bạn]

[Chức vụ nghề nghiệp]

[Địa chỉ email]

[Số điện thoại]

[Địa chỉ]

Phần khái quát

[Một hoặc hai câu về trình độ chuyên môn và năng lực nghiệp vụ của bạn]

Kinh nghiệm nghề nghiệp

[Tên công việc]

[Tên nhà tuyển dụng]

[Khoảng thời gian tại chức]

 • [Chức trách công việc]
 • [Chức trách công việc]
 • [Chức trách công việc]

[Tên công việc]

[Tên nhà tuyển dụng]

[Khoảng thời gian tại chức]

 • [Chức trách công việc]
 • [Chức trách công việc]
 • [Chức trách công việc]

[Tên công việc]

[Tên nhà tuyển dụng]

[Khoảng thời gian tại chức]

 • [Chức trách công việc]
 • [Chức trách công việc]
 • [Chức trách công việc]

Năng lực

 • [Kỹ năng liên quan]
 • [Kỹ năng liên quan]
 • [Kỹ năng liên quan]
 • [Kỹ năng liên quan]
 • [Kỹ năng liên quan]

Trình độ học vấn

[Tấm bằng đạt được] – [Trường học] [Năm tốt nghiệp]

[Tấm bằng đạt được] – [Trường học] [Năm tốt nghiệp]

💥Ví dụ minh họa bản tóm tắt ứng tuyển GIS

Xem xét ví dụ của bản tóm tắt ứng tuyển GIS sau đây:

Sandra Stephens

GIS Analyst with Arance Maps

sandrastephens@email.com

(888) 321-1122

Chicago, Illinois

*Phần khái quát

Nhà phân tích GIS đầy nhiệt huyết với 1- năm kinh nghiệm trong lĩnh vực với sự thành thạo BatchGeo và Esri ArcGIS. Đặc biệt thành thạo trong thiết kế bản đồ công nghệ số và phân tích dữ liệu không gian sử dụng hai chương trình trên và một số chương trình phần mềm khác.*

Kinh nghiệm nghề nghiệp

Nhà phân tích GIS

Arance Maps

2016-Nay

 • Sử dụng dữ liệu địa lý để tạo lập nhiều bản đồ công nghệ số mới
 • Theo dõi sự biến đổi địa lý để cập nhật bản đồ
 • Khái quát dữ liệu không gian địa lý trên ABC Maps

Nhà phân tích GIS

GPS Solutions

2013-2016

 • Đảm bảo bản đồ công nghệ số chính xác với địa hình thật
 • Đo lường đường ranh giới bằng thiết bị khảo sát
 • Cập nhật phần mềm theo dữ liệu không gian địa lý mới

Trợ lý nhà phân tích GIS

Hammond GIS

2011-2013

 • Thu thập dữ liệu cho những nhà phân tích GIS
 • Sắp xếp nguồn tài liệu để theo dõi dữ liệu
 • Sửa lỗi với thiết bị phân tích không gian.

Năng lực

 • BatchGeo
 • Esri ArchGIS
 • Khai thác và phân tích dữ liệu không gian địa lý
 • Chú ý chi tiết
 • Điều phối, hợp tác

Trình độ học vấn

Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành hệ thống thông tin địa lý – Đại học Riverside, tháng 6/2011

Cử nhân khoa học chuyên ngành địa lý – Đại học Greendale, tháng 6/2009

_________________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Nguyễn Thị Thu Hà
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Thị Thu Hà – Nguồn iVolunteer Vietnam”

 

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=75132

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network