Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Các Kiến Thức Nền Tảng Để Ứng Dụng Excel Trong Phân Tích Dữ Liệu

[English Caption Below]

📌 NO DEADLINE

🔥 Dữ liệu đang dần trở thành đơn vị tiền tệ trong thời đại kinh tế số, do đó khả năng phân tích dữ liệu nhanh chóng và chính xác ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn. Excel với hàng loạt các tính năng là một trong những chương trình được sử dụng rộng rãi nhất để thực hiện việc này. 

🔥 Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn các kiến ​​thức cơ bản để ứng dụng Excel trong phân tích dữ liệu. Khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể sử dụng một loạt các công cụ và chức năng của Excel để làm sạch và chuẩn bị dữ liệu trước khi phân tích; tự động hóa phân tích dữ liệu với sự trợ giúp của các dãy và bảng được đặt tên; đồng thời, sử dụng các hàm logic và tra cứu để chuyển đổi, liên kết và phân loại dữ liệu.

🌟 Thông tin khóa học: 

 • Tài trợ: Đại học Macquarie 
 • Hình thức: Online 
 • Thời gian học linh hoạt
 • Thời lượng: Khoảng 15 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Phụ đề: tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha (châu Âu), tiếng Trung (giản thể), tiếng Ý, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha

📌 Tìm hiểu thêm và đăng ký khóa học ngay tại đây: http://bit.ly/35P102O

===========================================

[Online] Excel Fundamentals for Data Analysis

📌 NO DEADLINE

🔥 As data becomes the modern currency, so the ability to analyze the data quickly and accurately has become of paramount importance. Excel with its extraordinarily broad range of features and capabilities is one of the most widely used programs for doing this.

🔥 In this course, you will learn the fundamentals of Excel for data analysis. When you have completed the course, you will be able to use a range of Excel tools and functions to clean and prepare data for analysis; automate data analysis with the help of Named Ranges and Tables; and use logical and lookup functions to transform, link and categorize data.

🌟 Course information

 • Offered by Macquarie University
 • 100% online
 • Flexible deadlines
 • Duration: Approx. 15 hours
 • Language: English
 • Subtitles: Arabic, French, Portuguese (European), Chinese (Simplified), Italian, Vietnamese, Korean, German, Russian, Turkish, English, Spanish

📌 More information and register now: http://bit.ly/35P102O

You may also like...