Khoá Học Online Miễn Phí Về Khả Năng Lãnh Đạo & Thương Hiệu Cá Nhân Tổ Chức Bởi Linkedin

NO DEADLINE

KHÓA HỌC ONLINE MIỄN PHÍ VỀ KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO & THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN TỔ CHỨC BỞI LINKEDIN

🌟 GIỚI THIỆU CHUNG: 

▫️LinkedIn là một trang mạng định hướng kinh doanh đáng tin cậy được thành lập bởi Reid Hoffman. Chúng ta biết rằng các nhà lãnh đạo thường có tư tưởng nổi bật so với những người còn lại trong lĩnh vực của họ. Họ biết cách tạo ra lợi thế riêng để thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp, thu hút nhiều doanh nghiệp, và xây dựng cho bản thân một thương hiệu vững chắc. Còn chần chừ gì mà không tham gia ngay khóa học để có thể học cách trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của bạn.

🌟 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

▫️Số lượng: 8 buổi.

▫️Tổng thời lượng: 6 giờ.

▫️Nội dung:

  • Xác định cách tiếp cận lãnh đạo tư tưởng đích thực và thương hiệu cá nhân của bạn.
  • Đặt mục tiêu và xây dựng chiến lược xung quanh ý tưởng của bạn, hệ thống hóa những gì bạn biết, xây dựng phạm vi ảnh hưởng lớn hơn và khuếch đại thông điệp của bạn.
  • Xây dựng phương pháp giao tiếp trực tuyến và kỹ năng giao tiếp trực tiếp.

🌟 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

▫️Đăng ký ngay tại: https://www.linkedin.com/learning/paths/become-a-thought-leader

▫️NO DEADLINE.

 

FREE ONLINE COURSE ON LEADERSHIP & INDIVIDUAL BRANDS ORGANIZED BY LINKEDIN

🌟 GENERAL:
▫️LinkedIn is a trustworthy business oriented website founded by Reid Hoffman. We know that leaders often stand out from the rest of their fields. They know how to create their own advantages to advance faster in their careers, attract more businesses, and build a solid brand for themselves. Do not hesitate to join the course immediately to learn how to become an expert in your field.
🌟 COURSE INFORMATION:
▫️ Quantity: 8 sessions.
▫️Total duration: 6 hours.
▫️Content:

  • Identify your authentic thought leadership approach and personal brand.
  • Set goals and build your strategy around your ideas, codify what you know, build larger reach and amplify your message.
  • Develop online communication methods and direct communication skills.

🌟 HOW TO REGISTER:
▫️Register now at: https://www.linkedin.com/learning/paths/become-a-thought-leader
▫️NO DEADLINE.

 

Kim Xuyen

Quê quán: Thành phố Cần Thơ. Sinh sống: Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

You may also like...