5 Bước Hiệu Quả Tạo Sơ Yếu Lý Lịch Ngành Tin Sinh Học

Khi nộp đơn xin việc ngành tin sinh học, việc có một sơ yếu lý lịch xác định rõ ràng mục tiêu của bạn trong lĩnh vực này và nêu bật kinh nghiệm thực tế của bạn có thể mang lại lợi ích rất nhiều cho bạn. Một sơ yếu lý lịch chi tiết, thuyết phục có thể đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực tin sinh học, dựa trên một loạt các kỹ năng từ các lĩnh vực khác nhau trong toán học và khoa học. Biết cách áp dụng những kỹ năng tương đương và kinh nghiệm làm việc liên quan vào cho lĩnh vực này có thể giúp bạn học cách viết một sơ yếu lý lịch hấp dẫn hơn.

💥Tin sinh học là gì?

Tin sinh học là lĩnh vực liên quan đến việc sử dụng phần mềm để phân tích và giải thích thông tin sinh học nhằm hiểu rõ hơn về dữ liệu. Đây là một lĩnh vực liên ngành liên quan đến khoa học máy tính, toán học, thống kê, hóa học và tập trung vào việc tìm hiểu các sinh vật sống và gen của chúng. Một số ngách trong tin sinh học bao gồm sinh học hệ thống, dấu ấn sinh học, thuật toán tiến hóa, tiến hóa học máy tính và thống kê sinh học.

💥Cách viết sơ yếu lý lịch ngành tin sinh học

Dưới đây là năm bước để viết sơ yếu lý lịch tin học sinh học cho riêng bạn

1. Tạo tóm tắt hoặc mục tiêu

Để viết tóm tắt hoặc mục tiêu, hãy xác định thông tin nào có thể thuyết phục người quản lý tuyển dụng tiếp tục đọc sơ yếu lý lịch của bạn. Phần mục tiêu thường là một câu mô tả về các mục tiêu nghề nghiệp tổng thể của bạn và phần tóm tắt dài từ một đến ba câu mô tả về trình độ chuyên môn của bạn, chẳng hạn như kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn có liên quan.

Ví dụ, nếu bạn đang viết phần mục tiêu cho vị trí tin sinh học, bạn có thể viết mục tiêu của bạn là tìm một vị trí giúp bạn tiếp tục phát triển kiến ​​thức sinh học và khoa học máy tính của mình. Bạn có thể tạo tóm tắt hoặc mục tiêu, nhưng hãy cố gắng viết một cái gì đó cung cấp thông tin chi tiết độc đáo về nghề nghiệp của bạn.

2. Mô tả kinh nghiệm làm việc

Để viết phần kinh nghiệm làm việc của sơ yếu lý lịch tin sinh học, hãy liệt kê các dự án khác nhau mà bạn đã tham gia và bất kỳ công cụ nào bạn đã sử dụng. Bao gồm tên của các nhà tuyển dụng trước đây, các vị trí của bạn trong các tổ chức đó và mô tả cụ thể về trách nhiệm của bạn. Nếu bạn có kinh nghiệm nghiên cứu, hãy cân nhắc nêu rõ bạn đã đến thăm bao nhiêu phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực địa và loại khóa đào tạo nào về an toàn phòng thí nghiệm mà bạn đã tham gia. Thông tin bổ sung như kinh nghiệm phát triển phần mềm hoặc bất kỳ ấn phẩm nào bạn đã tham gia cũng có thể có giá trị khi được đưa vào phần này

3. Cung cấp học vấn liên quan của bạn

Tiếp theo, cung cấp danh sách các trường đại học, sau đại học hoặc trường y bạn đã theo học, năm bạn tốt nghiệp, bất kỳ danh hiệu hoặc giải thưởng nào bạn đã nhận được và ngành học của bạn. Bạn cũng có thể bao gồm danh sách các khóa học bạn đã hoàn thành liên quan đến tin sinh học. Điều này giúp thể hiện kiến ​​thức của bạn về các nhiệm vụ đặc trưng liên qua đến các vị trí tin sinh học.

4. Bao gồm một danh sách các kỹ năng

Tiếp theo, xác định các kỹ năng mà bạn đang phát triển theo thứ tự liên qua đến các vị trí tin sinh học. Bạn cũng có thể đề cập đến việc bạn có bao nhiêu kinh nghiệm với các chương trình phần mềm cụ thể hoặc các công cụ tin sinh học khác. Cân nhắc liệt kê các kỹ năng mềm như giao tiếp và tư duy phản biện để minh họa các kỹ năng mềm khác của bạn.

5. Đọc lại sơ yếu lý lịch của bạn

Khi bạn đã viết xong sơ yếu lý lịch của mình, bạn nên đánh giá sự rõ ràng trước khi gửi nó như một phần của đơn xin việc. Một sơ yếu lý lịch không có lỗi giúp thể hiện tinh thần làm việc và khả năng chú ý đến từng chi tiết. Cân nhắc đọc to bản sơ yếu lý lịch hoặc in ra để bạn có thể xem lại tài liệu ở một định dạng khác, điều này có thể giúp bạn xác định những lỗi sai hoặc thiếu sót dễ dàng hơn.

💥Mẫu sơ yếu lý lịch tin học sinh học

Đây là một bản mẫu cho loại sơ yếu lý lịch này mà bạn có thể tham khảo khi tạo sơ yếu lý lịch cho riêng mình:

[Họ và tên của bạn] [Thành phố và tiểu bang của bạn] [Số điện thoại của bạn]

[Địa chỉ email của bạn]

Mục tiêu hoặc tóm tắt

[Một đến ba câu mô tả mục tiêu nghề nghiệp hoặc kinh nghiệm tổng thể của bạn liên quan đến làm việc trong lĩnh vực tin sinh học]

Kinh nghiệm làm việc

[Chức danh] [Nhà tuyển dụng]

[Vị trí việc làm], [Ngày làm việc]

 • [Trách nhiệm công việc]
 • [Trách nhiệm công việc]
 • [Trách nhiệm công việc]
 • [Trách nhiệm công việc]

[Chức danh] [Nhà tuyển dụng]

[Vị trí việc làm], [Ngày làm việc]

 • [Trách nhiệm công việc]
 • [Trách nhiệm công việc]
 • [Trách nhiệm công việc]
 • [Trách nhiệm công việc]

[Chức danh] [Nhà tuyển dụng]

[Vị trí việc làm], [Ngày làm việc]

 • [Trách nhiệm công việc]
 • [Trách nhiệm công việc]
 • [Trách nhiệm công việc]
 • [Trách nhiệm công việc]

Học vấn [Tên bằng cấp] [Tên cơ sở] [Ngày tốt nghiệp]

Lớp học

 • [Tên khóa học]
 • [Tên khóa học]
 • [Tên khóa học]
 • [Tên khóa học]

[Tên bằng cấp] [Tên cơ sở] [Ngày tốt nghiệp]

Lớp học

 • [Tên khóa học]
 • [Tên khóa học]
 • [Tên khóa học]
 • [Tên khóa học]

Kỹ năng

 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]
💥Ví dụ về sơ yếu lý lịch tin sinh học

Dưới đây là một ví dụ về sơ yếu lý lịch tin sinh học khi sử dụng mẫu này:

James TillerSeattle, WA555-987-6543

james.tiller@email.com

Tóm lược

Nhà phân tích tin sinh học giàu kinh nghiệm với hơn 11 năm kinh nghiệm trong môi trường nghiên cứu, học thuật và khu vực tư nhân. Là một tác giả đã xuất bản các nghiên cứu với kinh nghiệm là nhà khoa học nghiên cứu và thống kê sinh học.

Kinh nghiệm làm việc

Nhà phân tích tin học Thông tin sinh học SuperStars, Inc.

Kirkland, WA, tháng 9 năm 2015-nay

 • Sử dụng các thuật toán phức tạp để nghiên cứu thông tin di truyền
 • Thực hiện phân tích dữ liệu bộ gen
 • Tham khảo ý kiến ​​của các nhà nghiên cứu để phát triển các chiến lược
 • Tiến hành các giao thức đảm bảo chất lượng
 • Trình bày dữ liệu bộ gen trong kết quả thử nghiệm

Nhà thống kê sinh học Đại học Tây Cape

Bellevue, WA, tháng 3 năm 2013 đến tháng 1 năm 2015

 • Phần tích dữ liệu thống kê về di truyền
 • Xác định số lần xuất hiện thống kê của các bệnh
 • Đã phát triển các thử nghiệm lâm sàng cho các phương pháp điều trị bằng thuốc
 • Rà soát sữ liệu dân số liên quan đến việc tiếp xúc với hóa chất và điều kiện y tế

Nhà khoa học nghiên cứu Viện nghiên cứu thông đen

Bellevue, WA, tháng 1 năm 2010-tháng 3 năm 2013

 • Phân tích dữ liệu từ các cuộc kiểm tra trong phòng thí nghiệm
 • Nghiên cứu các ấn phẩm để hiểu rõ hơn về các chủ đề
 • Hợp tác với các nhà nghiên cứu khác trong các dự án hợp tác
 • Phát triển và tối ưu hóa các giả thuyết và giao thức cho các nghiên cứu
 • Trình bày kết quả nghiên cứu cho các ban
 • Công bố các kết quả nghiên cứu trên một số tạp chí học thuật
 • Viết đề đạt cho quỹ nghiên cứu

Giáo dục

Thạc sĩ Khoa học về Tin sinh học Đại học Tây Cape Tháng 5 năm 2013

Các môn học liên quan:

 • Đạo đức trong tin sinh học
 • Mô hình phân tử và proteomics
 • Quản lý cơ sở dữ liệu cho khoa học
 • Các thuật toán tin sinh học
 • Thống kê sinh học
 • Hội thảo tin sinh học

Cử nhân Khoa học Khoa học sinh học Trường Cao đẳngisty Ridge Tháng 5 năm 2011

Các môn học liên quan:

 • Sinh học phân tử
 • Sinh học dân số
 • Hóa học
 • Vật lý
 • Miễn dịch học
 • Tiến hóa
 • Hóa học hữu cơ
 • Sinh thái học
 • Giải phẫu người

Kỹ năng

 • BLAST
 • Bộ định vị gen và mô hình Markov nội suy (Glimmer)
 • Công nghệ giải trình tự
 • Máy học
 • Công cụ tin sinh học
 • Truyền thông
 • Trực quan hóa dữ liệu
 • Xử lí dữ liệu
 • Thống kê áp dụng
 • Tư duy phản biện

_______________________________________

Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ vô cùng bổ ích của tác giả!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Đỗ Xuân Phương Trinh
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Đỗ Xuân Phương Trinh – Nguồn: iVolunteer Vietnam” 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=77656

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network