13 Ví Dụ Về Mục Tiêu Sơ Yếu Lý Lịch Của Nhà Phân Tích Tài Chính (Có Mẹo)

Mục tiêu sơ yếu lý lịch là một tuyên bố giúp tóm tắt sơ yếu lý lịch của bạn và giới thiệu bạn với tư cách là một ứng viên đến các nhà quản lý tuyển dụng. Các chuyên gia phân tích tài chính đang nộp đơn xin việc, cần viết một tuyên bố tốt để thúc đẩy các nhà quản lý tuyển dụng chú ý đến bản lý lịch của họ. Các nhà phân tích tài chính có thể xem xét đưa ra các kỹ năng kỹ thuật đặc biệt, mục tiêu nghề nghiệp hoặc học vấn và kinh nghiệm có liên quan trong mục tiêu sơ yếu lý lịch, điều này có thể giúp phân biệt họ với các ứng viên khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích mục tiêu sơ yếu lý lịch tài chính là gì, cung cấp các mẹo để viết một bản sơ yếu lý lịch và đưa ra 13 ví dụ để giúp bạn viết bản sơ yếu lý lịch của riêng mình.

Mục tiêu lý lịch của một nhà phân tích tài chính là gì?

Mục tiêu lý lịch của một nhà phân tích tài chính là một tuyên bố dài từ một đến hai câu bao gồm các kỹ năng, mục tiêu nghề nghiệp và kinh nghiệm có liên quan của bạn. Nó tóm tắt các trình độ chuyên môn của bạn về một công việc và được đặt ở đầu sơ yếu lý lịch. Nó bao gồm thông tin mà người xin việc muốn nhấn mạnh, do đó, một nhà phân tích tài chính có thể đề cập đến các kỹ năng như kiến ​​thức tài chính, tổ chức hoặc kỹ năng phân tích. Các mục tiêu nghề nghiệp cũng có thể áp dụng cho công việc, vì vậy bạn có thể cân nhắc giải thích cách bạn hy vọng sẽ giúp công ty đạt được mục tiêu. Ví dụ, bạn có thể viết rằng bạn muốn giúp giảm thiểu rủi ro tài chính nếu được tuyển.

Cách viết mục tiêu sơ yếu lý lịch nhà phân tích tài chính

Hãy làm theo ba bước sau để viết một bản sơ yếu lý lịch tài chính:

1. Chọn một công việc và ứng tuyển

Bước đầu tiên là tìm và nộp đơn cho các công việc nhân viên phân tích tài chính. Trong mục tiêu sơ yếu lý lịch của bạn, hãy nêu rõ chức vụ và tên công ty mà bạn đang ứng tuyển. Bạn có thể tìm kiếm các vị trí nhà phân tích tài chính còn trống trên bảng việc làm hoặc duyệt qua trang web của các công ty để có cơ hội được tuyển dụng.

2. Xác định các kỹ năng hoặc kinh nghiệm cầm làm nổi bật

Mục đích của mục tiêu sơ yếu lý lịch là làm nổi bật trình độ chuyên môn của bạn cho một vị trí. Xác định kỹ năng và kinh nghiệm tài chính nào có thể mang lại lợi ích cho bạn nhiều nhất nếu được đưa vào mục tiêu lý lịch nhà phân tích tài chính của bạn. Nhà tuyển dụng có thể liệt kê các kỹ năng và kinh nghiệm họ đang tìm kiếm trong bản mô tả công việc, vì vậy điều quan trọng là bạn phải cân nhắc kết hợp những bằng cấp đó nếu bạn có. Bạn thường có thể tìm thấy thông tin này trong mô tả công việc.

3. Tuyên bố cách bạn mang lại lợi ích cho công ty

Sẽ hiệu quả khi đề cập đến bạn vận dụng các kĩ năng như thế nào để có thể mang lại lợi ích cho công ty mà bạn đang ứng tuyển. Ví dụ: với tư cách là một nhà phân tích tài chính, bạn có thể nói rằng chuyên môn của bạn trong việc sử dụng phần mềm kế toán có thể giúp công ty tổ chức tốt hơn hồ sơ tài chính. Có thể hữu ích để sắp xếp mục tiêu nghề nghiệp của bạn với mục tiêu của công ty. Ví dụ, nếu công ty muốn tối ưu hóa chi tiêu và giảm chi phí, bạn có thể đề cập đến cách bạn sử dụng các kỹ năng lập kế hoạch ngân sách để thiết lập các hoạt động tiết kiệm chi phí.

Mẹo để viết mục tiêu sơ yếu lý lịch nhà phân tích tài chính

Sử dụng các mẹo sau để hỗ trợ bạn viết mục tiêu sơ yếu lý lịch nhà phân tích tài chính:

1. Lập danh sách các kỹ năng đặc biệt của bạn

Cân nhắc lập danh sách các kỹ năng liên quan khi viết mục tiêu sơ yếu lý lịch nhà phân tích tài chính vì điều này có thể giúp xác định bạn khác biệt như thế nào so với những ứng viên khác. Ví dụ, thông thạo một ngôn ngữ khác, khả năng sử dụng các ứng dụng phần mềm nhất định hoặc tốc độ đọc có thể được coi là có lợi cho công việc. Bạn có thể so sánh danh sách các kỹ năng của mình với danh sách công việc để xác định những gì công ty tìm kiếm ở một ứng viên. Việc kết hợp các kỹ năng ưa thích của họ với kỹ năng của bạn giúp người quản lý tuyển dụng đánh giá tốt hơn mức độ phù hợp của bạn với vai trò. Dưới đây là một số kỹ năng phổ biến của nhà phân tích tài chính:

 • Kế toán: Khả năng thực hiện tính toán, quản lý ngân sách và phân tích chi phí với kiến ​​thức về các nguyên tắc kế toán rất hữu ích cho các nhà phân tích tài chính khi đánh giá hồ sơ tài chính của một doanh nghiệp.
 • Tương tác cá nhân: Các nhà phân tích tài chính có thể được hưởng lợi từ việc sử dụng các kỹ năng mạnh mẽ giữa các cá nhân để tương tác tốt hơn với đồng nghiệp, nhà đầu tư và giám đốc điều hành doanh nghiệp khi trình bày thông tin tài chính.
 • Giao tiếp: Điều quan trọng đối với một nhà phân tích tài chính là phải có kỹ năng nói và viết tốt để chia sẻ rõ ràng những phát hiện của họ về nghiên cứu và phân tích của họ.
 • Kỹ thuật: Các kỹ năng kỹ thuật, chẳng hạn như trình độ tin học, rất hữu ích cho việc vận hành các ứng dụng phần mềm giúp lưu trữ hồ sơ, phân tích các mẫu và kế toán.
 • Kiến thức về tài chính: Điều cần thiết là phải hiểu các tình huống tài chính, thị trường đầu tư, lãi suất và các sự kiện hiện tại trong ngành tài chính.
 • Nghiên cứu: Các nhà phân tích tài chính thu thập các báo cáo và dữ liệu tài chính khác để đánh giá tình trạng tài chính của một doanh nghiệp hoặc khách hàng và nhận ra các cơ hội đầu tư thông minh.
 • Phân tích: Một nhà phân tích tài chính cần có khả năng đánh giá thị trường và các chiến lược đầu tư để giúp đưa ra các quyết định tài chính. Chúng cũng giúp quản lý rủi ro khi nhận biết và dự đoán các vấn đề tài chính.

2. Xem xét trình độ học vấn 

Sẽ rất hữu ích nếu làm nổi bật trình độ học vấn của bạn trong mục tiêu lý lịch của nhà phân tích tài chính vì điều này có thể nhanh chóng cho các nhà quản lý tuyển dụng biết liệu bạn có đáp ứng đủ tiêu chuẩn hay không. Nhiều nhà tuyển dụng yêu cầu bằng cử nhân về kế toán, thống kê, kinh tế hoặc quản trị kinh doanh. Các chứng chỉ cũng có thể khuyến khích người quản lý tuyển dụng chú ý hơn đến sơ yếu lý lịch của bạn, vì vậy sẽ rất hữu ích nếu bạn có chứng chỉ về chuyên ngành tài chính. Dưới đây là một số chứng nhận tài chính cần xem xét:

 • Chứng nhận nhà lập kế hoạch tài chính (CFP)
 • Chứng nhận nhà phân tích tài chính (CFA)
 • Chứng nhận tư vấn tài chính (ChFC)
 • Chứng nhận kế toán quản lý (CMA)
 • Chứng nhận chuyên gia quỹ (CFS)
 • Chứng nhận nhà phân tích quản lý đầu tư (CIMA)

3. Liệt kê kinh nghiệm có liên quan

Mục tiêu lý lịch của một nhà phân tích tài chính thường bao gồm thông tin về kinh nghiệm liên quan, chẳng hạn như kế toán hoặc làm việc với tư cách là nhà phân tích tài chính cho một doanh nghiệp khác. Khi nộp đơn xin việc làm chuyên viên phân tích tài chính mà không có kinh nghiệm làm việc khác, thay vào đó, bạn có thể chọn làm nổi bật các kỹ năng và mục tiêu nghề nghiệp của mình trong mục tiêu sơ yếu lý lịch. Ví dụ: bạn có thể nói rằng bạn đang muốn thăng tiến sự nghiệp bằng cách sử dụng các kỹ năng kế toán và phân tích để giúp phát triển các chiến lược tiết kiệm ngân sách.

4. Cá nhân hóa mục tiêu cho công việc

Điều quan trọng là tạo ra một tuyên bố mục tiêu phù hợp với vị trí mà bạn đang ứng tuyển. Để làm điều này, bạn có thể kết hợp các từ khóa cụ thể từ mô tả công việc. Một số nhà tuyển dụng sử dụng hệ thống theo dõi ứng viên, hệ thống này sẽ quét hồ sơ và giúp nhà tuyển dụng tìm thấy những ứng viên có sơ yếu lý lịch phù hợp nhất với mô tả công việc. Đây là một cách tuyệt vời để đưa sơ yếu lý lịch của bạn vượt qua hệ thống theo dõi ứng viên và nhà tuyển dụng.

5. Kiểm tra mục tiêu rõ ràng

Đọc lại mục tiêu lý lịch nhà phân tích tài chính của bạn để đảm bảo rằng nó đơn giản và ngắn gọn, đồng thời cố gắng chỉ đưa ra những thông tin cần thiết. Ví dụ: chỉ nêu bật một hoặc hai kỹ năng của bạn, đề cập đến chứng nhận của bạn và chia sẻ mục tiêu nghề nghiệp của bạn hoặc những gì bạn có thể đóng góp cho công ty. Điều này giúp người quản lý tuyển dụng nhanh chóng đánh giá khả năng liên quan và nền tảng chuyên môn của bạn.

Ví dụ về mục tiêu lý lịch của một nhà phân tích tài chính

Sau đây là các ví dụ về mục tiêu sơ yếu lý lịch cho một nhà phân tích tài chính mà bạn có thể sử dụng để viết mục tiêu cho sơ yếu lý lịch của mình:

 • Tìm kiếm một công việc tại Fred’s Financials với tư cách là một nhà phân tích tài chính với 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu tài chính. Với kỹ năng phân tích và kiến ​​thức kỹ thuật về phần mềm kế toán, tôi có thể giúp đảm bảo sự ổn định của tình trạng tài chính của công ty.
 • Người lập kế hoạch tài chính có định hướng chi tiết và được chứng nhận có kinh nghiệm về dự báo tài chính và lập kế hoạch ngân sách. Tìm kiếm vị trí chuyên viên phân tích tài chính của Công ty kế toán A và B để giúp cung cấp thông tin chi tiết cho việc lập kế hoạch tài chính và phát triển các hoạt động tiết kiệm chi phí.
 • Nhà phân tích tài chính được chứng nhận với 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và phân tích ngân sách công ty tiến bộ, người đang tìm kiếm vị trí nhà phân tích tài chính tại XYZ Inc.
 • Tìm kiếm một vị trí với vai trò nhà phân tích tài chính tại Barnes Investments để cải thiện quy trình tài chính. Có 4 năm kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh và chứng chỉ về phân tích quản lý đầu tư.
 • Tìm một công việc để thăng tiến sự nghiệp với tư cách là một nhà phân tích tài chính với các kỹ năng lập ngân sách và nghiên cứu để tối ưu hóa chi tiêu của công ty tại Wilson và Wilson.
 • Ứng tuyển vào vị trí chuyên viên phân tích tài chính để giúp tăng doanh số và phát triển quy trình tài chính tại Grey Technology Industries, với kinh nghiệm quản lý và điều hành kinh doanh bên cạnh thiết kế quy trình tài chính.
 • Mong muốn gia nhập nhóm tại JBB Investments với tư cách là nhà phân tích tài chính có chuyên môn về lập kế hoạch tài chính và có chứng chỉ về phân tích tài chính. Có 3 năm kinh nghiệm làm nhà phân tích tài chính với kỹ năng phân tích và nghiên cứu xuất sắc.
 • Nhà phân tích tài chính được chứng nhận, đang quan tâm đến một vị trí tại ABC Inc., người có kỹ năng tạo doanh thu và phân tích tài chính đặc biệt để giúp công ty dự báo tình hình tài chính.
 • Đang tìm kiếm một vị trí tại Roper Industries với tư cách là nhà phân tích tài chính để thiết kế hệ thống tài chính nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh. Có chứng chỉ về phân tích tài chính và kiến ​​thức sâu rộng về phần mềm kế toán.
 • Chuyên gia phân tích tài chính có năng lực và được chứng nhận với kiến ​​thức nền tảng về phân tích và dự báo thống kê đang tìm kiếm vị trí nhà phân tích tài chính tại công ty Rock Accounting.
 • Cố vấn Tài chính được chứng nhận đang tìm cách sử dụng các kỹ năng tối ưu hóa ngân sách để giúp tư vấn các khoản đầu tư hiệu quả về chi phí tại Grant và Nash.
 • Chuyên gia tài chính với các kỹ năng đã được chứng minh trong việc tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng lên 36% tại Wade Investments. Đang tìm kiếm vị trí nhà phân tích tài chính tại Buckley Ventures.
 • Đang tìm kiếm một vị trí cấp cao là chuyên viên phân tích tài chính tại B và V Financial với 2 năm kinh nghiệm kế toán và các kỹ năng kỹ thuật về ghi sổ, dự báo tài chính và thực hiện phân tích ngân sách. Có kiến ​​thức trong việc tối ưu hóa ngân sách của công ty và giảm chi phí hoạt động.

Xin lưu ý rằng không có sản phẩm nào được đề cập trong bài viết này có liên kết với Indeed.

——————————–

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=80362

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/