Deadline: 10/06/2021

[Vietnam] Giải Thưởng IELTS Của Hội đồng Anh Năm 2021 Và Số Tiền Lên Đến £10.000

?Deadline: 10/6/2021

Giải thưởng IELTS của Hội đồng Anh nhằm hỗ trợ những cá nhân có năng lực cao, những người có động lực mạnh mẽ để phát triển sự nghiệp và những người có thể chứng minh rằng họ có tiềm năng đóng góp cho xã hội.Giải thưởng sẽ cho phép các ứng viên theo học ở cấp độ đại học hoặc sau đại học tại một cơ sở giáo dục đại học ở bất kỳ đâu trên thế giới và trong  chương trình dạy tiếng Anh chấp nhận IELTS như một phần của yêu cầu nhập học.

Giải thưởng IELTS có giá trị từ £3.000 đến £10.000 tùy thuộc vào học phí của tổ chức được chọn bởi người chiến thắng và sẽ tính vào chi phí học phí của khóa học đã chọn của cá nhân

?Điều kiện: 

  • Từ 18 tuổi trở lên vào ngày 31 tháng 7 năm 2021
  • Đã làm bài kiểm tra IELTS tại trung tâm Hội đồng Anh ở Đức và nhận được Mẫu Báo cáo Kiểm tra chính thức (TRF) từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đến ngày 10 tháng 6 năm 2021 do Hội đồng Anh tại Đức cấp.
  • Đã đạt được điểm tổng thể tối thiểu là 6,5, cộng với điểm tối thiểu là 6,5 cho mỗi một trong bốn thành phần của bài thi IELTS
  • Đang có kế hoạch đăng ký vào năm học 2021–22 (tức là bắt đầu từ tháng 8 năm 2021 trở đi) theo chương trình đại học hoặc sau đại học toàn thời gian giảng dạy bằng tiếng Anh tại một trường đại học hoặc cơ sở giáo dục đại học khác ở Đức hoặc nước ngoài, chấp nhận IELTS như một phần của yêu cầu nhập học của nó (kiểm tra danh sách công nhận chính thức.). Học phí của chương trình lựa chọn phải tối thiểu là 3.000 bảng Anh.
  • Có thể cung cấp thư chấp nhận từ tổ chức giáo dục có liên quan trước ngày 31 tháng 7 năm 2021.

Thông tin chi tiết xem tại: http://bit.ly/3bWHOCg

#iVolunteeRVietnam #Scholarship #họcbổng #giải thưởng #ielts #hộiđồnganh

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=9289

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam