Deadline: All year round

[USA] Học Bổng Toàn Phần Học Phí Bậc Đại Học Tại Đại Học Wake Forest 2021/2022

⏰ Deadline: All year round

🔔 GIỚI THIỆU

Đại học Wake Forest là một trường đại học nghiên cứu tư nhân ở Winston-Salem, Bắc Carolina. Được thành lập vào năm 1834, trường đại học lấy tên từ vị trí ban đầu ở Wake Forest, phía bắc Raleigh, North Carolina.

📌 THÔNG TIN HỌC BỔNG:

  • Trường đại học: Wake Forest University
  • Ngành học: Đa ngành
  • Bậc học: Cử nhân
  • Đối tượng được đăng ký học bổng: Sinh viên quốc tế
  • Học bổng: Học bổng toàn phần

📌 YÊU CẦU:

  • Admission Requirements: Điểm SAT trung bình từ 1270-1410 hoặc ACT trung bình từ  28-32.
  • Language Requirement: Tất cả các sinh viên từ những nước không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính phải nộp điểm IELTS/TOELF/Duolingo.

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT:

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại:

 http://wati.callson.fr/site.php?ID_user=10&href=https://admissions.wfu.edu/apply/process/international/

#ivolunteer #ivolunteervietnam #hocbong #cunhan #toanphan #USA #wakeforest

Đức Đoàn Nguyên

nguyenduc.ivolunteer@gmail.com

You may also like...