Deadline: 30/11/2021

[UAE] Học Bổng Toàn Phần Và Bán Phần Bậc Cử Nhân Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế Tại Đại Học UAE

⏰DEADLINE: 30/11/2021

?GIỚI THIỆU

Đại học Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAEU) – trường đại học quốc gia toàn diện đầu tiên và quan trọng nhất ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Được thành lập vào năm 1976 bởi Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, UAEU mong muốn trở thành một trường đại học toàn diện, chuyên sâu về nghiên cứu và hiện đang tuyển sinh khoảng 13.000 sinh viên Tiểu vương quốc và quốc tế.

Tầm nhìn của UAEU: Lãnh đạo và đổi mới trong giáo dục đại học, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng ở cấp quốc gia và quốc tế.”

?MÔ TẢ

 • Đại học: Đại học các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAEU)
 • Cấp độ khoá học: Cử nhân
 • Giá trị học bổng: Toàn phần và bán phần
 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế

?ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG

   ⚡️ HỌC BỔNG TOÀN PHẦN

 • GPA: từ 97% điểm trở lên.
 • IELTS: 7.0 (EmSAT English: 1675) hoặc tương đương.
 • Math SAT (level 2): 680 hoặc Math EmSAT: 1500 (ngoài trừ các trường Luật, Chương trình Văn học ở Đại học Sư Phạm, Chương trình Tiếng Ả Rập ở các trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, và trường Kinh doanh và Kinh tế)
 • EmSAT Arabic: 1350 hoặc tương đương (dành cho sinh viên vào các trường Luật, Chương trình Văn học ở Đại học Sư Phạm, Chương trình Tiếng Ả Rập ở các trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, và trường Kinh doanh và Kinh tế)

   ⚡️ HỌC BỔNG BÁN PHẦN

 • GPA: từ 90% điểm trở lên.
 • IELTS: 6.5 (EmSAT English: 1550) hoặc tương đương.
 • Math SAT (level 2): 630 hoặc Math EmSAT: 1400 (ngoài trừ các trường Luật, Chương trình Văn học ở Đại học Sư Phạm, Chương trình Tiếng Ả Rập ở các trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, và trường Kinh doanh và Kinh tế)
 • EmSAT Arabic: 1250 hoặc tương đương (dành cho sinh viên vào các trường Luật, Chương trình Văn học ở Đại học Sư Phạm, Chương trình Tiếng Ả Rập ở các trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, và trường Kinh doanh và Kinh tế)

?ĐIỀU KIỆN GIỮ HỌC BỔNG

 • Duy trì GPA ≥ 3.8/4.0 (Học bổng Toàn phần) và ≥ 3.6/4.0 (Học bổng Bán phần)
 • Hoàn thành ít nhất 15 giờ tín chỉ mỗi học kỳ.

?ĐĂNG KÝ

 • Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến thông qua hệ thống của trường: online application

?THÔNG TIN CHI TIẾT: United Arab Emirates University

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=37735

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam