Deadline: 30/06/2021

[Trung Quốc] Tuyển Tình Nguyện Viên Toàn Cầu Tại Thế Vận Hội Mùa Đông Và Paralympic Winter Bắc Kinh (Có Tài Trợ)

Thế vận hội Mùa đông 2022, và thường được gọi là Bắc Kinh 2022, là một sự kiện thể thao đa môn quốc tế sẽ diễn ra ở Bắc Kinh và các thị trấn ở vùng điều kiện của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, từ ngày 4–20 tháng 2 năm 2022. Ban tổ chức Thế vận hội mùa đông Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022 (Bắc Kinh 2022) cam kết thực hiện một cách tiếp cận xanh, toàn diện, cởi mở và sạch sẽ để đăng cai Thế vận hội mùa đông (Thế vận hội) Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022.
💎THÔNG TIN CHUNG:
– Địa điểm: Trung Quốc.
– Độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên.
– Hình thức tuyển chọn: Theo nhóm và theo cá nhân.
💎LOẠI HÌNH TÌNH NGUYỆN VIÊN:
– Tình nguyện chuyên môn: Tình nguyện viên chuyên môn là những người có kiến ​​thức chuyên môn, kỹ năng và chuyên môn trong một lĩnh vực nhất định bao gồm các dịch vụ ngôn ngữ, y tế hoặc lái xe.
– Tình nguyện viên chung: Tình nguyện viên không chuyên là tình nguyện viên chung.
💎TRÁCH NHIỆM:
– Các tình nguyện viên của Thế vận hội sẽ cung cấp dịch vụ tại / cho lễ khai mạc và bế mạc, cuộc thi và / hoặc các sự kiện khác của Thế vận hội tại các địa điểm hoặc cơ sở trong khu vực thi đấu Bắc Kinh, Diên Khánh hoặc Trương Gia Khẩu. Các lĩnh vực công việc mở ra cho hoạt động tình nguyện bao gồm quan hệ quốc tế, hoạt động cạnh tranh, hoạt động báo chí và phát thanh, hoạt động địa điểm, tiếp thị, nguồn nhân lực, công nghệ, chương trình văn hóa, hậu cần, an ninh và vận tải, v.v.
💎TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN:
– Các cá nhân đáp ứng tất cả các tiêu chí sau đây đủ điều kiện để đăng ký:
 • Phải tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc, sẵn sàng phục vụ Thế vận hội trên cơ sở tự nguyện và chấp nhận sự hướng dẫn và giám sát của Bắc Kinh 2022;
 • Phải đủ 18 tuổi vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 (sinh vào hoặc trước ngày 1 tháng 1 năm 2004) và có sức khỏe tốt;
 • Phải có kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho vị trí của họ;
 • Phải có khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Trung và / hoặc tiếng Anh; và
 • Phải có khả năng tham gia tất cả các khóa đào tạo bắt buộc và cung cấp các dịch vụ tình nguyện cho Thế vận hội.
– Những người nộp đơn:
 • Sẽ làm tình nguyện viên cho các Sự kiện Thử nghiệm “Trải nghiệm Bắc Kinh”;
 • Sẽ làm tình nguyện viên cho cả Thế vận hội mùa đông Olympic và Paralympic;
 • Có kiến ​​thức chuyên môn và chuyên môn đáng kể trong các lĩnh vực bao gồm biên và phiên dịch, dịch vụ y tế, lái xe và công nghệ;
 • Sẽ thay thế vào các vị trí tình nguyện giải quyết các nhu cầu khẩn cấp có thể phát sinh trong hoạt động.
☀️QUYỀN LỢI:
 • Được nhận giấy chứng nhận;
 • Được cung cấp đồng phục;
 • Được cung cấp thực phẩm và đồ uống;
 • Được cung cấp các dịch vụ bảo hiểm và các dịch vụ y tế có liên quan.

You may also like...