Deadline: 20/04/2021

[Trung Quốc] Học Bổng Chính Phủ Tỉnh Vân Nam – Đại Học Sư Phạm Vân Nam

[Deadline: 20/04/2021]

Học bổng Chính phủ tỉnh Vân Nam được thành lập từ năm 2016 nhằm hỗ trợ và khuyến khích các sinh viên quốc tế, đến từ các quốc gia dọc theo “Vành đai và con đường” Nam Á, Đông Nam Á và một số quốc gia khác, theo học tại trường Đại học Sư phạm Vân Nam.

🍀ĐỐI TƯỢNG APPLY:

  1. Bậc Cử nhân
  2. Bậc Thạc sĩ

🍀GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

  • Miễn phí đăng kí, học phí và phí giáo trình cơ bản;
  • Cung cấp chỗ ở trong khuôn viên trường;
  • Cung cấp chi phí sinh hoạt:

👉Bậc Đại học: 1.400 tệ/tháng;

👉Bậc Thạc sĩ: 1.700 tệ/tháng.

  • Cung cấp bảo hiểm y tế toàn diện.

🍀ĐIỀU KIỆN APPLY:

  1. Không phải công dân Trung Quốc, là công dân các quốc gia dọc theo “Vành đai và con đường” Nam Á, Đông Nam Á và một số quốc gia khác;
  2. Sức khỏe tinh thần và thể chất tốt;
  3. Về thành tích:

💪Bậc Cử Nhân: phải có bằng tốt nghiệp THPT, chứng chỉ HSK4 180 điểm trở lên và dưới 25 tuổi;

💪Bậc Thạc sĩ: phải có bằng cử nhân, chứng chỉ HSK5 180 điểm trở lên và dưới 35 tuổi.

🍀THÔNG TIN CHI TIẾT: https://lx.ynnu.edu.cn/info/1033/1434.htm

Hương Hoàng

hoanghuong.ivolunteer@gmail.com

You may also like...