Deadline: 20/04/2021

[Toàn Quốc] Dự Án As 20s Career Project Tuyển Core Team Và CTV Gen 1

🌸🌸 𝐃𝐞𝐚𝐝𝐥𝐢𝐧𝐞: 20/04/2021.
“𝑇𝑜̂𝑖 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑚 𝑚𝑎̀𝑢 𝑙𝑎̂́𝑝 𝑙𝑎́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖̣𝑝 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔, 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑖 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑢̀𝑎 ℎ𝑒̀.
𝐻𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑥𝑢𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑜̂𝑖, 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎̣̂𝑢, 𝑝ℎ𝑖́𝑎 𝑥𝑎 𝑥𝑎 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑎̂́𝑛, 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡𝑜̉𝑎 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑚 𝑘𝑖𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔?
𝑇𝑜̂𝑖. 𝐶𝑎̣̂𝑢. 𝐴𝑠 20𝑠.”
As 20s Career Project là dự án phát triển bản thân và định hướng nghề nghiệp cho giới trẻ Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong độ tuổi từ 15 – 18. Thông qua những kiến thức, phương pháp nhận định bản thân, câu chuyện thực tế xoay quanh các ngành nghề, thăng trầm của tuổi trẻ vì thế nên As 20 muốn đồng hành cùng các bạn học sinh trên chuyến tàu thanh xuân đặc biệt này.
🌸🌸 Các ban cần tuyển:

 •  Ban Truyền Thông
 • Ban Nội Dung
 • Ban Nhân Sự ( trừ ban Hậu cần chỉ tuyển Hà Nội)
 • Ban Tài Chính
 •  Ban Đối Ngoại
 • Ban Design

🌸🌸 Quyền lợi:

 •  Nhận hỗ trợ trực tiếp trong định hướng nghề nghiệp và thiết kế hành trình tương lai của bản thân.
 •  Cơ hội kết nối và làm việc trực tiếp cùng các anh chị sinh viên đến từ các trường đại học uy tín, hàng đầu tại Việt Nam: Ngoại Thương, Kinh Tế Quốc Dân, VinUni, BUV,…
 • Xây dựng quan hệ xã hội, đồng hành với nhiều bạn trẻ từ khắp mọi miền trên đất nước Việt Nam.
 • Trải nghiệm thực tế trong môi trường nghiêm túc, sáng tạo, giúp bạn học hỏi thêm được nhiều kỹ năng mới: Viết, Nghiên cứu, Teamwork, Words, Excel,…
 •  Tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, nhây nhây nhưng cũng lắng đọng chia sẻ, tâm tư trong các cuộc meeting hàng tháng của dự án.
 • Nhận Certificate sau ít nhất 6 tháng hoạt động cùng dự án.

🌸🌸 𝐋𝐢𝐧𝐤 đ𝐨̛𝐧: https://forms.gle/tYXnHN3sJPzVb2EU6

🌸🌸 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐧: shorturl.at/nxRS5
🌸🌸 Cách thức liên hệ:

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=14758

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Nhi Nguyễn Hoàng Yến

yennhi.ivolunteer@gmail.com