Deadline: 21/04/2021

[Toàn cầu] Học Bổng Bậc Thạc Sĩ Chuyên Ngành Khoa Học Bền Vững Hỗ Trợ Bởi Tổ Chức Học Tập Đan Mạch Finduddannelse.dk

⏳Deadline: 21/04/2021

🎯Mô tả ngắn gọn:

Tổ chức Finduddannelse.dk, một nền tảng học tập tại Đan Mạch, cung cấp Học bổng chuyên ngành Khoa học Bền vững Bậc Thạc Sĩ cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đăng ký chương trình Khoa học Bền vững ( Sustainability).

Học bổng sẽ được trao cho học kỳ mùa thu / mùa thu năm 2021.

📌(Các) tổ chức chủ nhà:

Bất kỳ trường đại học nào

📌Cấp độ / (Các) lĩnh vực nghiên cứu:

Thạc sĩ/ Chuyên ngành Khoa học Bền vững ( Sustainability)

📌Số lượng học bổng:

1

📌Nhóm mục tiêu:

Sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới

📌Giá trị học bổng:

Học bổng trị giá € 5000.

📌Điều kiện xét tuyển:

Ứng viên có thể thuộc bất kỳ quốc tịch nào, từ bất kỳ quốc gia nào và họ có thể theo học chương trình Thạc sĩ ngành Khoa học Bền vững (Sustainability) ở bất kỳ đâu trên thế giới. Để đủ điều kiện, sinh viên phải đăng ký hoặc đã đăng ký chương trình Thạc sĩ Khoa học Bền vững cho các chương trình học bắt đầu từ Học kỳ Mùa thu năm 2021 và phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào của trường đại học hoặc sau đại học, bao gồm cả việc có bằng đại học hợp lệ và đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ cho chương trình.

📌Hướng dẫn đăng kí:

Để được xem xét, bạn phải gửi đơn đăng ký đã hoàn chỉnh của mình trước ngày 12 tháng 4 năm 2021. Đơn đăng ký phải được nộp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đan Mạch. Trong đơn đăng ký, bạn phải nộp một bài luận ngắn (500-700 từ) về các câu hỏi sau:

  • Động lực nào khiến bạn chọn chương trình học cụ thể này?
  • Chương trình của bạn sẽ giúp bạn chống lại / giảm bớt tác động của biến đổi khí hậu như thế nào?
  • Nhìn chung, bạn nghĩ giáo dục và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu có mối liên hệ với nhau như thế nào?

📌Thông tin chi tiết:

Official Scholarship Website: https://www.finduddannelse.dk/scholarship/finduddannelsedk-sustainability-scholarship-17947

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Minh Đức Doãn

minhduc.ivolunteer@gmail.com

You may also like...