Deadline: 31/03/2023

Dự Án Skills Development Training (SSDT) Tuyển Thành Viên Mùa 4

Skills Development Training ( SSDT) – một dự án xã hội giúp các bạn hiểu hơn về tầm quan trọng của kĩ năng mềm. SSDT tạo môi trường học tập, thực hành – phát triển kĩ năng mềm đa dạng cho các bạn trẻ. Chúng mình sẽ giúp các bạn có thể học tập, phát triển toàn diện, và xây dựng nền tảng vững chắc nhất cho bản thân. Từ đó, các bạn sẽ có những hành trang cho sự nghiệp trong tương lai

📌THÔNG TIN CHUNG:

 • Link đăng ký: https://forms.gle/s3iQJZoMJ5RDWqVw9
 • Thời gian ứng tuyển: 31/03/2023
 • Đối tượng tham gia: các bạn trẻ từ 15-22 tuổi trên toàn quốc (không tuyển học sinh cuối cấp)

📌YÊU CẦU CHUNG

BAN THIẾT KẾ: 

 • Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, chủ động, có trách nhiệm, tỉ mỉ
 • Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực, nghiêm túc, cầu tiến và cởi mở
 • Có các kỹ năng liên quan như khả năng làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ,…
 • Chất lượng sản phẩm tối thiểu đạt 80%.
 • Đảm bảo phải hoàn thành công việc và đồng hành cùng dự án tới hết thời gian hoạt động ( tối thiểu 6 tháng)

BAN NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG:

 • Có kinh nghiệm hoạt động trong ít nhất một dự án
 • Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, chủ động, có trách nhiệm, tỉ mỉ
 • Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực, nghiêm túc, cầu tiến và cởi mở
 • Có các kỹ năng liên quan như khả năng làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ,…
 • Chất lượng sản phẩm tối thiểu đạt 80%.
 • Đảm bảo phải hoàn thành công việc và đồng hành cùng dự án tới hết thời gian hoạt động ( tối thiểu 6 tháng )

BAN NHÂN SỰ:

 • Có kinh nghiệm hoạt động trong ít nhất một dự án
 • Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, chủ động, có trách nhiệm, tỉ mỉ
 • Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực, nghiêm túc, cầu tiến và cởi mở
 • Có các kỹ năng liên quan như khả năng làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ,…
 • Chất lượng sản phẩm tối thiểu đạt 80%.
 • Đảm bảo phải hoàn thành công việc và đồng hành cùng dự án tới hết thời gian hoạt động ( tối thiểu 6 tháng )

BAN PR-MARKETING:

 • Có kinh nghiệm hoạt động trong ít nhất một dự án
 • Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, chủ động, có trách nhiệm, tỉ mỉ
 • Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực, nghiêm túc, cầu tiến và cởi mở
 • Có các kỹ năng liên quan như khả năng làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ,…
 • Chất lượng sản phẩm tối thiểu đạt 80%.
 • Đảm bảo phải hoàn thành công việc và đồng hành cùng dự án tới hết thời gian hoạt động ( tối thiểu 6 tháng )

BAN TIKTOK (EDIT)

 • Có kinh nghiệm hoạt động trong ít nhất một dự án
 • Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, chủ động, có trách nhiệm, tỉ mỉ
 • Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực, nghiêm túc, cầu tiến và cởi mở
 • Có các kỹ năng liên quan như khả năng làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ,…
 • Chất lượng sản phẩm tối thiểu đạt 80%.
 • Đảm bảo phải hoàn thành công việc và đồng hành cùng dự án tới hết thời gian hoạt động ( tối thiểu 6 tháng )

BAN TIKTOK (VISUAL):

 • Có kinh nghiệm hoạt động trong ít nhất một dự án
 • Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, chủ động, có trách nhiệm, tỉ mỉ
 • Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực, nghiêm túc, cầu tiến và cởi mở
 • Có các kỹ năng liên quan như khả năng làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ,…
 • Chất lượng sản phẩm tối thiểu đạt 80%.
 • Đảm bảo phải hoàn thành công việc và đồng hành cùng dự án tới hết thời gian hoạt động ( tối thiểu 6 tháng )

BAN SỰ KIỆN:

 • Có kinh nghiệm hoạt động trong ít nhất một dự án
 • Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, chủ động, có trách nhiệm, tỉ mỉ
 • Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực, nghiêm túc, cầu tiến và cởi mở
 • Có các kỹ năng liên quan như khả năng làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ,…
 • Chất lượng sản phẩm tối thiểu đạt 80%.
 • Đảm bảo phải hoàn thành công việc và đồng hành cùng dự án tới hết thời gian hoạt động ( tối thiểu 6 tháng )

BAN TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI:

 • Có kinh nghiệm hoạt động trong ít nhất một dự án
 • Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, chủ động, có trách nhiệm, tỉ mỉ
 • Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực, nghiêm túc, cầu tiến và cởi mở
 • Có các kỹ năng liên quan như khả năng làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ,…
 • Chất lượng sản phẩm tối thiểu đạt 80%.
 • Đảm bảo phải hoàn thành công việc và đồng hành cùng dự án tới hết thời gian hoạt động ( tối thiểu 6 tháng )

VICE PRESIDENT:

 • Từng có kinh nghiệm hoạt động từ 2 tới 3 dự án
 • Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, chủ động, có trách nhiệm, tỉ mỉ
 • Khuyến khích việc đặt SSDT lên hàng đầu
 • Có các kỹ năng liên quan như khả năng làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ,…
 • Chất lượng sản phẩm tối thiểu đạt 80%.
 • Đảm bảo phải hoàn thành công việc và đồng hành cùng dự án tới hết thời gian hoạt động ( tối thiểu 1 năm )
 • Chịu được áp lực , yêu thích làm việc trong lĩnh vực giáo dục và
 • phát triển con người.
 • Có thể hoạt động thường xuyên (hạn chế off ngắn hạn và dài hạn)

📌MÔ TẢ CÔNG VIỆC

BAN SỰ KIỆN:

 • Sáng tạo các ý tưởng và nội dung sự kiện
 • Xác định hướng tìm kiếm và hợp tác với các KOL/KOC/Doanh nghiệp phù hợp với các sự kiện của SSDT
 • Lên khung on site cho các sự kiện online/offline của SDT
 • Trao đổi với HR về các hoạt động training và quản lý các hoạt động nội bộ của team
 • Dẫn chương trình cho các sự kiện của SSDT ( 80% online và 20% offline )
 • Phụ trách các công việc hậu cần của SSDT cho một số sự kiện offline

BAN TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI:

 • Lên kế hoạch dự trù và sử dụng tài chính cho các sự kiện của SSDT
 • Mời tài trợ từ các doanh nghiệp và quỹ tài trợ
 • Tìm kiếm và hợp tác với các KOL/KOC/Doanh nghiệp phù hợp với các sự kiện của SSDT
 • Làm việc và báo cáo tài chính cho President và các nhà tài trợ trong và sau khi sự kiện diễn ra
 • Trao đổi với HR về các hoạt động training và quản lý các hoạt động nội bộ của team

BAN NHÂN SỰ:

 • Theo dõi tiến độ KPI của các ban được phân công phụ trách và báo cáo định kỳ.
 • Ghi chép nội dung các buổi họp. và theo dõi vi phạm và báo cáo định kỳ mỗi tuần.
 • Keep track seeding và quản lý check-in người tham gia các sự kiện
 • Theo dõi thực hiện kế hoạch phân công
 • Cập nhật nhanh chóng bảng phân công kế hoạch được bàn giao bởi trưởng ban/leader.
 • Báo cáo ngay với trưởng ban/leader nếu không thể thực hiện được việc phân công trong kế hoạch và có lý do thỏa đáng (báo cáo sau khi công bố bảng phân công đã được phê duyệt tối đa trong 18h).
 • Tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bạn thành viên hoặc trưởng ban/leader nếu thực sự cần thiết.

BAN DESIGN:

 • Quản lý, chỉnh sửa video, thiết kế poster (sẽ được phân công trong kế hoạch phân công của ban do trưởng ban/leader cung cấp).
 • Theo sát các bản kế hoạch phân công và sáng tạo concept cho các sự kiện của SSDT
 • Thực hiện đào tạo các kỹ năng cần thiết về sáng tạo nội dung
 • Kiểm duyệt các sản phẩm trước khi được đưa lên các kênh truyền thông của SSDT
 • Trao đổi với HR về các hoạt động training và quản lý các hoạt động nội bộ của team

BAN PR – MARKETING:

 • Có khả năng viết Content Marketing cho các nền tảng mạng xã hội ( Tiktok, facebook, instagram,..), phát triển các group cộng đồng
 • Lên kế hoạch truyền thông cho các nền tảng xã hội của SSDT
 • Xác định khán giả mục tiêu và lên hướng truyền thông phù hợp với các sự kiện của SSDT
 • Trao đổi với HR về các hoạt động training và quản lý các hoạt động nội bộ của team
 • Mời HTTT/BTTT từ các tổ chức và dự án khác

BAN NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG:

 • Lên kế hoạch nội bộ về mặt nội dung theo masterplan tổng của các thành viên
 • Thực hiện đào tạo các kỹ năng cần thiết về sáng tạo nội dung
 • Kiểm duyệt các sản phẩm trước khi được đưa lên các trang truyền thông của SSDT
 • Trao đổi với HR về các hoạt động đào tạo và quản lý các hoạt động nội bộ của team
 • Lên kịch bản cho Podcast của SSDT

BAN TIKTOK:

 • Thành thạo việc sử dụng hastag/ xác định xu hướngtrên tiktok
 • Xác định chủ đề và timeline phù hợp cho các thời gian lên video
 • Có khả năng chỉnh sửa và dựng video bằng các phần mềm cơ bản (capcup, alarm,…) hoặc nâng cao (Abode, Davichi,..)
 • Sáng tạo nội dung và quay các video trên Tiktok với chủ đề giáo dục ( kỹ năng phát triển bản thân, kỹ năng mềm ) của SSDT

VICE PRESIDENT:

 • Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch các chương trình tập huấn kỹ năng cho thành viên nội bộ & các bạn học sinh, sinh viên
 • Quản lý tổng toàn bộ dự án, quản lý tiến độ và đảm bảo chất lượng
 • Xử lý mâu thuẫn, rủi ro
 • Đại diện SSDT làm việc với đối tác và cơ quan chức năng

📌QUYỀN LỢI KHI THAM GIA

 • Được đào tạo tổng quan kỹ năng cứng và mềm cần thiết trong quá trình làm việc
 • Giấy chứng nhận cộng tác viên tham gia sự kiện khi bạn đồng hành cùng với dự án suốt thời gian quy định
 • Trở thành Đại sứ của SSDT
 • Thành viên tích cực, xuất sắc sẽ được nhận thư giới thiệu của founder SSDT để đi thực tập hoặc du học
 •  Mở rộng mối quan hệ, giao lưu với mạng lưới học sinh, sinh viên toàn quốc và du học sinh

📌TIMELINE:

 • Vòng form: 18/03/2023 – 31/03/2023
 • Vòng phỏng vấn: Hết 7/04/2023
 • Thời gian hoạt động: 12/04/2023 – 12/10/2023

📌CHI TIẾT XEM: TẠI ĐÂY

Nguồn: https://ivolunteer.vn/to-chuc-skills-development-training-ssdt-tuyen-thanh-vien-mua-4-s19744.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=132571

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất