Tagged: Vang Academy

Deadline: 09/12/2022

VANG Academy Mở Đơn Tuyển Thành Viên Đợt 2

𝐕𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 – dự án thành viên thuộc hệ sinh thái VANG. 𝐕𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 là dự án giáo dục bao gồm: dạy học miễn phí và định hướng nghề nghiệp dành cho học sinh...