Deadline: 30/09/2021

[Séc] Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Dành Cho Các Nước Đang Phát Triển 2020-2021

Học bổng toàn phần của chính phủ Séc dành cho công dân từ các nước đang phát triển theo học chương trình Cử nhân / Thạc sĩ / Tiến sĩ tại các trường đại học công lập ở Cộng hòa Séc, nằm trong khuôn khổ Viện trợ Phát triển Nước ngoài nhằm hỗ trợ việc học tập của công dân nước ngoài.

Deadline: 30/09 hàng năm

?  Thông tin:

 • Đại học hoặc Tổ chức: Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao
 • Cấp độ khóa học: Chương trình cấp bằng Cử nhân / Thạc sĩ / Tiến sĩ
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Công dân nước ngoài từ các nước đang phát triển
 • Chương trình có thể được thực hiện tại Cộng hòa Séc

?  Điều kiện

 • Học bổng Chính phủ Séc dành cho sinh viên nước ngoài đến từ các nước đang phát triển. Một số cơ hội hạn chế cũng được cung cấp cho các ứng viên từ các quốc gia đang phát triển được lựa chọn thông qua UNESCO.
 • Học bổng của sinh viên được trao trong lĩnh vực Kinh tế, Nông nghiệp, Tin học, Môi trường và Năng lượng tại các trường đại học công lập ở Cộng hòa Séc.
 • Trong các Chương trình Nghiên cứu Cử nhân / Thạc sĩ / Tiến sĩ cộng với Khóa học Dự bị tiếng Anh một năm (Được kết hợp với đào tạo theo lĩnh vực cụ thể khác)
 • Trong các Chương trình nghiên cứu tiếp theo Chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ: các giải thưởng của chính phủ thuộc loại này được trao cho sinh viên tốt nghiệp Chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ, tương ứng, Ghi danh vào các Chương trình nghiên cứu của WHO với sự giảng dạy bằng tiếng Anh.

?  Quyền lợi:

 • Học bổng bao gồm các chi phí cần thiết liên quan đến việc lưu trú và học tập tại Cộng hòa Séc. Số tiền viện trợ thường xuyên được sửa đổi.
 • Hiện tại, số tiền trả cho sinh viên theo chương trình học Thạc sĩ tiếp theo là 14.000 K month mỗi tháng, trong khi số tiền trả cho sinh viên theo học chương trình Tiến sĩ là 15.000 K mỗi tháng.
 • Số tiền viện trợ trên bao gồm một khoản được chỉ định để thanh toán chi phí ăn ở.
 • Các chi phí ăn ở, ăn uống và phương tiện đi lại công cộng do các sinh viên có học bổng của chương trình đài thọ với các điều kiện tương tự áp dụng cho sinh viên là công dân Cộng hòa Séc. Nếu học sinh yêu cầu các dịch vụ y tế vượt quá mức chăm sóc tiêu chuẩn, học sinh phải tự chi trả.

?  Cách thức đăng ký:

 • Tất cả các ứng viên phải điền vào mẫu đơn đăng ký điện tử có sẵn trên trang web (tức là lấy số nhận dạng đơn đăng ký khi gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh đến cơ quan có thẩm quyền theo phương thức điện tử).

?  Yêu cầu về ngôn ngữ:

 • Các ứng viên từ bên ngoài nước sở tại thường sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về tiếng Anh / ngôn ngữ khác để có thể theo học tại đó.

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=9679

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam