Deadline: All year round

[Onlinne] Khóa Học Miễn Phí Về Những Điều Cần Thiết Cho Bài Thuyết Trình Tiếng Anh

[English caption below]

 

💓Ngày nay, các nền tảng trực tuyến tiếp tục trở nên phổ biến khi ngày càng có nhiều trường đại học cung cấp các khóa học trực tuyến. Hầu hết sinh viên thích đăng ký các khóa học trực tuyến vì nó có thể dễ dàng truy cập và cung cấp cho họ tài liệu giáo dục bất cứ lúc nào phù hợp với họ. Vì vậy, nếu bạn cũng muốn tham gia các khóa học trực tuyến, thì tại đây bạn có cơ hội tuyệt vời do Đại học Bắc Kinh cung cấp.

 

💓Đại học Bắc Kinh đang tài trợ các khóa học cấp chứng chỉ trực tuyến miễn phí tốt nhất cho những sinh viên có động lực cao và rất có lợi cho họ. Vì vậy, bây giờ cơ hội là của bạn để tham gia liên minh thành công thông qua khóa học được đề cập dưới đây.

 

💓Những điều cần thiết cho bài phát biểu và thuyết trình bằng tiếng Anh

Đại học Bắc Kinh đang mời các ứng viên đăng ký khóa học trực tuyến về Những điều cần thiết cho bài thuyết trình và thuyết trình bằng tiếng Anh. Học sinh sẽ học kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để có một bài phát biểu hoặc thuyết trình tiếng Anh ấn tượng cho các mục đích học tập, tìm việc làm và các dịp kinh doanh. Học các kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để nói và thuyết trình tiếng Anh trong trao đổi học thuật, tìm việc làm, du học và các tình huống kinh doanh, đồng thời củng cố quan điểm toàn cầu và kỹ năng giao tiếp đa văn hóa của sinh viên Trung Quốc.

 

  • Nhà cung cấp: Đại học Bắc Kinh
  • Chủ đề: Phát triển cá nhân
  • Thời lượng: 16 giờ

📍Đăng ký tại: https://www.coursera.org/learn/yingyuyanjiang

 

Essentials For English Speeches And Presentations of Peking University

Nowadays, online platforms continue to gain popularity as more universities are providing courses online. Most students are like to enroll in online courses because it is easily accessible and they occupy them with education materials at whatever time suitable to them. So, if you also want to take online courses, then here you have a great chance offered by Peking University.

 

Peking University is sponsoring the best free online certification courses for highly motivated students that are very beneficial for them. So, now the chance is yours to join the league of success through the course mentioned below.

 

Essentials for English Speeches and Presentations

Peking University is inviting applicants to apply for the online course in Essentials for English Speeches and Presentations. Students will learn essential knowledge and skills to deliver an impressive English speech or presentation for academic purposes, job hunting, and business occasions. Learn the knowledge and skills necessary for English speaking and presentation in academic exchanges, job hunting, overseas study, and business situations, and strengthen the global perspective and cross-cultural communication skills of Chinese students.

 

  • Provider: Peking University
  • Subject: Personal Development
  • Duration:  16 hours

 

You may also like...