[Online]Khóa Học Về Quản Lý Gián Đoạn Chuỗi Cung Ứng Trong Giai Đoạn Covid-19

📌 NO DEADLINE

 

Trong khóa học này , bạn sẽ tìm hiểu về lý do và cách chuỗi cung ứng dễ bị gián đoạn. Chúng ta sẽ xem xét vấn đề này bằng cách thảo luận về các vấn đề bên trong và bên yêu cầu, các dòng của chuỗi cung ứng chính, sự phức tạp, quản lý rủi ro và sự kết hợp giữa các điểm thuyết phục chắc chắn về ứng dụng chuỗi và các câu chuyện thực hiện tại. Bạn sẽ tìm hiểu về cấu trúc các phần tử, hệ thống và hoạt động phát sinh trong quá trình gián đoạn cung cấp ứng dụng và các cơ chế để quản lý hiệu quả các phần tử này. ⭐ ⭐ ⭐

 

📖NỘI DUNG KHÓA HỌC:

– Giới thiệu khái niệm và thực hiện quản lý chuỗi cung ứng.

-Khám phá khái niệm về đoạn chuỗi cung ứng.

-Thảo luận về đoạn: COVID-19 & Chuỗi cung ứng PPE

-Các phương pháp hay nhất để quản lý đoạn dây cung ứng.

 

🌏THÔNG TIN KHÓA HỌC:

Khóa học có tính phí

-Các khóa học bổ trợ: Đại học Illinois tại Urbana-Champaign

-Giảng viên: Nehemiah Scott

-Hình thức: 100% trực tuyến

-Nền nền: Coursera

-Ngôn ngữ: tiếng Anh

-Cấp độ: Sơ cấp

👉Tìm hiểu thêm và đăng ký tại: https://bit.ly/3o9QQ3x

 

======================================================================================================================================================================

🍀Theo dõi iVolunteer Vietnam ngay hôm nay để cập nhật thông tin về các thông tin mới nhất về tình nguyện, kỹ năng, học bổng mới nhất dành cho học sinh, sinh viên hằng ngày và tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân tốt hơn mỗi ngày.

Lê Hoài Nam

Student | Faculty of Electronics and Telecommunications | VNUHCM-University Of Science

You may also like...