Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Những Nguyên Tắc Cơ Bản Của Tâm Lý Học

[English caption below]

?️‍? NO DEADLINE

? Khóa học giới thiệu một hệ thống bài học về nhận thức của con người, cảm xúc, và hành vi với sự nhấn mạnh về phương pháp khoa học. Những nguyên tắc cơ bản về hành vi, sự học tập, điều kiện, sự phát triển, quá trình nhận thức, sự nhận thức, cảm xúc, tính cách và bệnh học tâm lý là những phạm vi nội dung mà khóa học nghiên cứu. Việc sử dụng phương pháp khoa học cho sự nghiên cứu về bản chất côn người  là điều mà khóa học này đặc biệt nhấn mạnh. Những học viên mà thành công trong việc hoàn thành khóa học sẽ có những hiểu biết chung về kiến thức trong những phạm vi trên, cũng như những phương pháp được sử dụng bởi những nhà tâm lý học để thu nhận kiến thức trên.

? Khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể

 • Hiểu được những khái niệm then chốt, những lý thuyết, con người, và đề tài trong phạm vi của lịch sử tâm lý học, thần kinh học liên quan đến hành vi, sụ phát triển của loài người, cảm giác và nhận thức, điều kiện và sự học tập, trí nhớ loài người, nhận thức và trí thông minh, động lực và cảm xúc, bản năng giới tính của con người, tính cách, những rối loạn tâm lý, và hành vi xã hội.
 • Hiểu được hệ phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong mỗi phạm vi.
 • Ứng dụng khái niệm thên chốt trong mỗi phạm vi vào những tình huống mới
 • Ứng dụng phương pháp khoa học vào nghiên cứu về hành vi của con người.
 • Xác định được ứng dụng của tâm lý học.
 • Suy nghĩ việc sử dụng những lập luận khoa học để giải thích những hiện tượng tâm lý.

? Thông tin về khóa học

 • Nhà thành lập: DoaneX
 • Giảng viên: Amanda McKinney
 • Nền tảng: edX
 • Lĩnh vực: Khoa học xã hội
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 8 tuần, 5-10 tiếng/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

? Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bit.ly/3b6Qkzo

——————————————————

?️‍? NO DEADLINE

? An introduction to the systematic study of human cognition, emotion, and behavior with an emphasis on the scientific method. Fundamentals of behavior, learning, conditioning, development, cognitive processes, perception, emotion, personality, and psychopathology are among the content areas studied. Particular emphasis is placed on the use of the scientific method for the study of human nature. Students successfully completing the course will demonstrate a general understanding of the knowledge established in these areas, as well as the methods used by psychologists to acquire that knowledge.

? At the completion of this course students will be able to

 • Describe key concepts, theories, people, and themes in the areas of the history of psychology, behavioral neuroscience, human development, sensation and perception, conditioning and learning, human memory, cognition and intelligence, motivation and emotion, human sexuality, personality, psychological disorders, and social behavior.
 • Describe the research methodology used in each area.
 • Apply key concepts in each area to novel situations.
 • Apply the scientific method to the study of human behavior.
 • Identify applications of psychology.
 • Reflect on the use of scientific reasoning to interpret psychological phenomena.

? About this course

 • Institution: DoaneX
 • Instructor: Amanda McKinney
 • Foundation: edX
 • Subject: Social Science
 • Price: Free
 • Length: 8 weeks, 5 – 10 hours per week
 • Language: English

? Resigter and have more infomation right here: https://bit.ly/3b6Qkzo

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=7284

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam