Deadline: All year round

[Online] Khởi Nghiệp Bằng Khóa Học Miễn Phí Về Mô Hình Kinh Doanh Từ Trường Đại Học Coventry- Anh Quốc

❌No Deadline:

 

🎉Giới thiệu

Bạn có một ý tưởng kinh doanh? Ý tưởng của bạn có thể tạo ra sự khác biệt?

 

Khóa học này đi sâu vào việc sử dụng tư duy mô hình kinh doanh và các kỹ thuật kinh doanh khác để phát triển các ý tưởng kinh doanh lớn thành các cơ hội kinh doanh.

 

Bạn sẽ học cách đánh giá khả năng tồn tại của ý tưởng kinh doanh và giá trị nó có thể thêm vào doanh nghiệp của bạn.

 

Bạn sẽ hiểu cách các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô có thể gia tăng giá trị trong thị trường toàn cầu, đồng thời có những tác động và lợi ích xã hội thực sự. Bạn cũng sẽ hiểu tầm quan trọng của tầm nhìn, sứ mệnh và đề xuất giá trị cho doanh nghiệp của bạn.

 

🔻Thông tin:

Thời gian: 3 tiếng/ tuần, trong vòng 2 tuần

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nền tảng: FutureLearn

Giảng viên:Muhammad Mustafa Kamal 

Hoàn toàn miễn phí

 

🌸Lợi ích sau khóa học:

-Giúp bạn nắm rõ tư duy mô hình kinh doanh được áp dụng trong bối cảnh phát triển một ý tưởng kinh doanh mới

-Chứng minh giá trị mà doanh nghiệp của bạn sẽ thêm vào

-Đánh giá khả năng tồn tại của ý tưởng kinh doanh của bạn

-Đánh giá tầm quan trọng của tầm nhìn, sứ mệnh và đề xuất giá trị cho doanh nghiệp của bạn

 

🌈Tìm hiểu và đăng ký tại:https://www.futurelearn.com/courses/business-model-thinking

 

————————————————————————————————————————

English caption below

 

🎉Do you have a business idea? Can your idea make a difference?

 

This course delves into the use of business model thinking and other business techniques to develop big business ideas into business opportunities.

 

You’ll learn how to assess the viability of your business idea and the value it could add to your business.

 

You’ll understand how businesses of all sizes can add value in a global market, and have real societal impacts and benefits. You’ll also understand the importance of a vision, mission, and value proposition for your business.

 

🔻Overview:

Approximately 3hours / week, within 2 weeks.

Level: Introduction

Language: English (subtitles)

Platform: FutureLearn

Professor: Muhammad Mustafa Kamal

Tuition: Free

 

🌸What will you achieve?

 

-Demonstrate business model thinking as applied within the context of developing a new business idea

-Justify the value that your business will add

-Assess the viability of your business idea

-Evaluate the importance of a vision, mission, and value proposition for your business

 

🌈For more information and register at https://www.futurelearn.com/courses/business-model-thinking


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews