Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Phát Triển Bền Vững Trong Thế Kỷ 21 Với Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon Từ Đại Học Yonsei

 🌟 Khóa học được thiết kế cho những người muốn tìm hiểu về SGDs. Từ những mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, người học sẽ được tìm hiểu sự liên kết của các SDGs và cách tích hợp các SDGs trong các hoạt động hoạch định chính sách và vận hành thực tiễn ở cả các nước phát triển và đang phát triển. 

🌟 NỘI DUNG

  • Các khái niệm chính của Chương trình Nghị sự 2030 và SDGs
  • Nền tảng đằng sau SDGs
  • Khám phá cách làm và các kênh mà giới trẻ được cung cấp thông tin và các chương trình liên quan đến SDGs 

📌 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

  • Tài trợ: Đại học Yonsei
  • Người hướng dẫn: Ban Ki-moon 
  • Hình thức học tập: 100% online
  • Thời lượng: 15 giờ
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh 
  • Phụ đề: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha.

📌 NO DEADLINE

📌 Xem thông tin chi tiết và đăng ký tại đây:

https://www.coursera.org/learn/sustainable-development-ban-ki-moon

 

You may also like...