Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tiếng Trung Trình Độ HSK 3 Từ Đại Học Bắc Kinh (Phần 1)

🔻No Deadline

🔻Giới thiệu:
– Khóa học tiếng Trung trình độ HSK 3 là khóa học dài 10 tuần. Nó tương đương với cấp độ 3 trong thang đánh giá năng lực tiếng Trung và cấp độ B1 trong bảng quy đổi ngoại ngữ châu Âu.
– Phần 1 kéo dài 6 tuần, bao gồm từ vựng và ngữ pháp qua các đoạn hội thoại và văn bản
– Cuối khóa học, bạn sẽ có thể giao tiếp được tiếng Trung mức độ cơ bản trong việc học tập, đi làm, và cuộc sống hàng ngày.

🔻Nội dung khóa học:
– 30 video bài giảng được thực hiện bởi sinh viên đại học Bắc Kinh
– Hơn 300 từ vựng dựa trên HSK 1 và HSK 2
– Hơn 60 quy tắc ngữ pháp
– Ôn tập các từ bạn đã học ở HSK 1 và HSK 2
– Các từ mới và văn bản qua ghi âm
– Các câu hỏi và văn bản cho mỗi bài học

🔻Thông tin khóa học:
– Giảng viên: CHEN Li và LU Yun
– Thời lượng: 7 tuần
– Nền tảng: Class Central
– Ngôn ngữ: tiếng Anh

🔻Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.classcentral.com/course/hsk-3-7137

——————————————————————————————————————————

English caption below:

[Online] Free Course On Chinese Language Level HSK 3 From Peking University (Part 1)

🔻No Deadline

🔻Overview:
– Chinese for HSK 3 is a 10-week course. It is the counterpart of Level 3 of the Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages and the B1 Level of the Common European Framework of Reference for Languages.
– Part I, which is a 6-week program, covers vocabulary and grammar delivered mainly through dialogues and passages
– At the end of the course, you will be able to communicate in Chinese at a basic level in your daily, academic and professional lives.

🔻What you’ll learn:
– 30 video lectures with dialogue role plays by PKU students;

– More than 300 new words on the basis of HSK 1 and HSK 2;

– More than 60 new grammar points;

– Review the words you have learnt in HSK 1 and HSK 2 courses.

– New words and texts via audio;

– Quizzes for each lesson and HSK test papers;

🔻Information about the course:
– Taught by: CHEN Li and LU Yun
– Length: 7 weeks
– Platform: Class Central
– Language used: English

🔻More detailed information and register at: https://www.classcentral.com/course/hsk-3-7137

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...