Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tiếng Trung Trình Độ HSK 3 Từ Đại Học Bắc Kinh (Phần 1)

🔻No Deadline

🔻Giới thiệu:
– Khóa học tiếng Trung trình độ HSK 3 là khóa học dài 10 tuần. Nó tương đương với cấp độ 3 trong thang đánh giá năng lực tiếng Trung và cấp độ B1 trong bảng quy đổi ngoại ngữ châu Âu.
– Phần 1 kéo dài 6 tuần, bao gồm từ vựng và ngữ pháp qua các đoạn hội thoại và văn bản
– Cuối khóa học, bạn sẽ có thể giao tiếp được tiếng Trung mức độ cơ bản trong việc học tập, đi làm, và cuộc sống hàng ngày.

🔻Nội dung khóa học:
– 30 video bài giảng được thực hiện bởi sinh viên đại học Bắc Kinh
– Hơn 300 từ vựng dựa trên HSK 1 và HSK 2
– Hơn 60 quy tắc ngữ pháp
– Ôn tập các từ bạn đã học ở HSK 1 và HSK 2
– Các từ mới và văn bản qua ghi âm
– Các câu hỏi và văn bản cho mỗi bài học

🔻Thông tin khóa học:
– Giảng viên: CHEN Li và LU Yun
– Thời lượng: 7 tuần
– Nền tảng: Class Central
– Ngôn ngữ: tiếng Anh

🔻Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.classcentral.com/course/hsk-3-7137

——————————————————————————————————————————

English caption below:

[Online] Free Course On Chinese Language Level HSK 3 From Peking University (Part 1)

🔻No Deadline

🔻Overview:
– Chinese for HSK 3 is a 10-week course. It is the counterpart of Level 3 of the Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages and the B1 Level of the Common European Framework of Reference for Languages.
– Part I, which is a 6-week program, covers vocabulary and grammar delivered mainly through dialogues and passages
– At the end of the course, you will be able to communicate in Chinese at a basic level in your daily, academic and professional lives.

🔻What you’ll learn:
– 30 video lectures with dialogue role plays by PKU students;

– More than 300 new words on the basis of HSK 1 and HSK 2;

– More than 60 new grammar points;

– Review the words you have learnt in HSK 1 and HSK 2 courses.

– New words and texts via audio;

– Quizzes for each lesson and HSK test papers;

🔻Information about the course:
– Taught by: CHEN Li and LU Yun
– Length: 7 weeks
– Platform: Class Central
– Language used: English

🔻More detailed information and register at: https://www.classcentral.com/course/hsk-3-7137

You may also like...