Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Phân Tích Dữ Liệu Cơ Bản Từ Viện IBM

? NO DEADLINE

[English caption below]

? GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 • Trong khóa học này, bạn sẽ được học các thành phần khác nhau của hệ sinh thái dữ liệu hiện đại và vai trò của Nhà phân tích dữ liệu, Nhà khoa học dữ liệu và Kỹ sư dữ liệu trong hệ sinh thái này. Bạn sẽ được hiểu sâu hơn về các cấu trúc của dữ liệu, định dạng tệp, nguồn và kho dữ liệu. Bạn sẽ còn hiểu được Dữ liệu lớn là gì, các tính năng và cách sử dụng của một số công cụ xử lý Dữ liệu lớn.
 • Khóa học này sẽ giới thiệu cho bạn những nhiệm vụ chính mà một Nhà phân tích dữ liệu thường làm trong một ngày. Những nhiệm vụ ấy bao gồm cách họ xác định, thu thập, kết hợp, khai thác và phân tích dữ liệu, và cuối cùng là truyền đạt những phát hiện của họ đến các bên liên quan khác nhau một cách có tác động. Bạn sẽ còn được giới thiệu một số công cụ mà những Nhà phân tích dữ liệu thường sử dụng với mỗi nhiệm vụ trên.
 • Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được học về những tính năng và cách sử dụng của những cơ sở dữ liệu có liên quan và không liên quan, các kho dữ liệu, kho dữ liệu cục bộ và hồ dữ liệu. Bạn sẽ hiểu được ETL, hay Extract-Transform-Load, quy trình chuyển đổi dữ liệu thô thành dữ liệu sẵn sàng để phân tích. Và những từ ngữ chuyên biệt được sử dụng trong việc phân tích dữ liệu để trích xuất, chuẩn bị và phân tích dữ liệu.
 • Ở thời điểm cuối khóa học, bạn sẽ biết được rất nhiều cơ hội nghề nghiệp còn tuyển dụng trong lĩnh vực Phân tích dữ liệu, và những cơ hội học tập khác bạn có thể cân nhắc khi tham gia vào lĩnh vực này. Bên cạnh đó, bạn sẽ còn được cung cấp những bài tập và phòng thí nghiệm thực hành để kiểm tra mức độ hiểu biết của bạn về các tác vụ như thu thập, kết hợp, khai thác, phân tích và trực quan hóa dữ liệu.

? BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC NHỮNG GÌ?

 • Giải thích được thế nào là Phân tích dữ liệu và các bước quan trọng trong quy trình Phân tích dữ liệu.
 • Phân biệt được sự khác nhau giữa các vai trò như Kỹ sư dữ liệu, Nhà phân tích dữ liệu, Nhà khoa học dữ liệu, Nhà phân tích kinh doanh và Nhà phân tích tình báo kinh doanh.
 • Giải thích được việc sử dụng các loại kho dữ liệu khác nhau, quy trình ETL và các nền tảng Dữ liệu lớn.
 • Mô tả quy trình và các công cụ trong việc thu thập, kết hợp, khai thác, phân tích và trực quan hóa dữ liệu.
 • Biết đến những cơ hội nghề nghiệp khác nhau trong lĩnh vực Phân tích dữ liệu và các nguồn thông tin để cải thiện kỹ năng trong lĩnh vực này.
 • Kiểm tra mức độ hiểu biết của bản thân về các tác vụ thu thập, kết hợp, khai thác, phân tích và trực quan hóa dữ liệu.

? THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Nền tảng: EdX.
 • 100% Online.
 • Đối tượng: tất cả mọi người.
 • Thời lượng: 5 tuần (2-3 tiếng mỗi tuần).
 • Ngôn ngữ và phụ đề: Tiếng Anh.
 • Người hướng dẫn: Rav Ahuja.
 • Học phí: Miễn phí – Không có chứng nhận. (LƯU Ý: Tại thời điểm Anh Như chia sẻ khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)

? ĐĂNG KÍ THAM GIA KHÓA HỌC TẠI ĐÂY.

————- 

? ABOUT THIS COURSE

 • In this course, you will learn about the various components of a modern data ecosystem and the role Data Analysts, Data Scientists, and Data Engineers play in this ecosystem. You will gain an understanding of data structures, file formats, sources of data, and data repositories. You will understand what Big Data is and the features and uses of some of the Big Data processing tools.
 • This course will introduce you to the key tasks a Data Analyst performs in a typical day. This includes how they identify, gather, wrangle, mine and analyze data, and finally communicate their findings to different stakeholders impactfully. You will be introduced to some of the tools Data Analysts use for each of these tasks.
 • You will learn about the features and use of relational and non-relational databases, data warehouses, data marts, and data lakes. You will understand how ETL, or Extract-Transform-Load, process converts raw data into analysis-ready data. And what are some of the specific languages used by data analytics to extract, prepare, and analyze data.
 • By the end of this course you will know about the various career opportunities available in the field of Data Analytics, and the different learning paths you can consider to gain entry into this field. The course ends with some exercises and a hands-on lab to test your understanding of some of the basic data gathering, wrangling, mining, analysis, and visualization tasks.

? WHAT WILL YOU LEARN?

 • Explain what Data Analytics is and the key steps in the Data Analytics process.
 • Differentiate between different data roles such as Data Engineer, Data Analyst, Data Scientist, Business Analyst, and Business Intelligence Analyst.
 • Describe the different types of data structures, file formats, and sources of data.
 • Explain the use for different types of data repositories, the ETL process, and Big Data platforms.
 • Describe the process and tools for gathering data, wrangling data, mining and analyzing data, and visualizing data.
 • List the different career opportunities in Data Analysis and resources for getting skilled in this domain.
 • Demonstrate your understanding of gathering, wrangling, mining, analyzing, and visualizing data.

 ? INFORMATION

 • Platform: EdX.
 • 100% Online.
 • For everyone.
 • Length: 5 Weeks (2–3 hours per week).
 • Language and video transcript: English.
 • Instructors: Rav Ahuja.
 • Price: FREE – No certificate. (NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)

? ENROLLMENT: You can enroll in this course for free RIGHT HERE.

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=38361

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam