Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Ngữ Pháp Và Từ Vựng Tiếng Anh: Chủ Đề Du Lịch

💥NO DEADLINE

[English Caption Below]

⚡️Giới thiệu:

Bạn có dự định đi đâu đó du lịch không? Nếu câu trả lời là có thì khóa học sau có lẽ sẽ có ích với bạn

Khóa học tiếng Anh trực tuyến miễn phí này dạy bạn về ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh liên quan đến du lịch. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách sử dụng các cụm từ thông dụng liên quan đến du lịch cũng như một loạt các tính từ được sử dụng để mô tả các điểm đến du lịch. Bạn cũng sẽ học về cách nói về chỗ ở, cũng như cách sử dụng các dạng khác nhau của thì tương lai. Tham gia khóa học trực tuyến miễn phí này ngay hôm nay và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của bạn một cách nhanh chóng nhé!

 ⚡️Bạn sẽ học được gì từ khóa học:

1. Tại sao đôi khi chúng ta sử dụng to / so as to và at other times to + infinitive.
2. Nêu sự khác biệt về ý nghĩa giữa thì hiện tại tiếp diễn và tương lai với be going to.
3. Theo dõi các từ vựng đã học để mô tả chỗ ở và đi lại bằng đường hàng không.
4. Xem lại các từ nối thích hợp nhất được sử dụng để diễn đạt lý do, mục đích và kết quả.
5. Phân tích các thành ngữ liên quan đến du lịch phù hợp nhất với ngữ cảnh nhất định.
6. Xem lại cách chúng ta sử dụng các cụm từ ‘to be due to’, ‘to be on the point of’, ‘to be about to’.
7. Tóm tắt việc sử dụng thì tương lai hoàn thành và tương lai tiếp diễn.
8. Xem lại cách sử dụng các tính từ thông dụng để mô tả các điểm đến du lịch.
9. Giải thích nghĩa những cụm danh từ chỉ du lịch và cách chúng được sử dụng.

⚡️Đối tượng của khóa học: tất cả mọi người

⚡️Yêu cầu: trình độ nâng cao

⚡️Thông tin khóa học:

  • Hướng dẫn bởi: Advance Learning
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh
  • Hình thức: trực tuyến
  • Học phí: miễn phí (LƯU Ý: Tại thời điểm Dương chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm)
  • Nền tảng: Alison

⚡️Đăng kí: tại đây

⚡️Introduction:

Are you going to travel somewhere? If the answer is yes, this course is helpful for you.

This free online English language course teaches you about English grammar and vocabulary related to travel. In this course you will learn how to use common travel related expressions as well as a series of adjectives used to describe travel destinations. You will also learn about how to talk about accommodation, as well as the use of the different forms of future tense. Take this free online course today and brush up on your English skills fast!

⚡️What you will learn:

1. Justify why we sometimes use in order to/so as to and at other times to + infinitive.
2. State the difference in meaning between the present continuous and the future with going to.
3. Trace the vocabulary studied for describing accommodation and air travel.
4. Review the most appropriate linking words used to express reason, purpose and result.
5. Analyse the most appropriate travel-related idioms for the given context.
6. Review how we use the phrases ‘to be due to’, ‘to be on the point of’, ‘to be about to’.
7. Summarise the use of the future perfect and the future continuous.
8. Review the use of common adjectives for describing travel destinations.
9. Explain what certain noun phrases connected to travel mean and how they are used.

⚡️Who this course is for: everyone

⚡️Requirement: advanced level

⚡️Course Information

  • Instructed by: Advance Learning
  • Language: English
  • Format: online
  • Tuition fees: free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
  • Platform: Alison

⚡️Apply in: here

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=40919

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network