Deadline: 13/04/2021

[Online] Khóa Học Về Luật Hợp Đồng Từ Trường Harvard

Deadline: 13/04/2021

[English caption below]

Giới thiệu chung:

 • Khóa học tìm hiểu về hợp đồng này được giảng dạy bởi Giáo sư Charles Fried của trường Đại học Harvard, một trong những cơ quan có thẩm quyền hàng đầu thế giới về luật hợp đồng.
 • Hợp đồng chính là lời hứa mà 2 bên ký kết sẽ thực thi theo đúng pháp luật và theo những gì mà hai bên đã thỏa thuận. Nhưng khi nào luật pháp sẽ từ chối tôn trọng việc bảo vệ cho một hợp đồng? Điều gì xảy ra khi một bên không thực hiện lời hứa của họ trong thỏa thuận?
 • Bên cạnh đó, khóa học này còn bổ sung các phần mới về phiên dịch hợp đồng, cơ quan có thẩm quyền, đối tác, tổng công ty và các quy định của Chính phủ. Khóa học luật hợp đồng này, với các tài liệu mới và các ví dụ thực tế, được thiết kế để giới thiệu một loạt các vấn đề phát sinh khi ký kết và thực thi hợp đồng. Giáo sư cũng sẽ giới thiệu cho bạn biết những điều cơ bản về hợp đồng là gì, phân tích mục đích và ý nghĩa của hợp đồng. Sau đó, sẽ thảo luận về mục đích tạo ra các quan hệ pháp lý, tính hợp pháp và đạo đức.

Điều kiện tham gia: 

 • Không có điều kiện
 • Miễn phí (nếu muốn lấy chứng chỉ, bạn phải nâng cấp tài khoản edX lên thành premium)

Lợi ích:

Thông qua khóa học này bạn sẽ biết được:

 • Nền tảng lý thuyết về luật hợp đồng.
 • Cách hoàn chỉnh hợp đồng thông qua đề nghị và được luật pháp chấp nhận.
 • Giới hạn thực thi hợp đồng.
 • Các vấn đề bào chữa cho việc thực hiện hợp đồng.
 • Các biện pháp khắc phục có sẵn cho vi phạm hợp đồng.
 • Khả năng thực thi hợp đồng của các bên thứ ba.
 • Những hạn chế của luật hợp đồng.
 • Mối quan hệ của hợp đồng với đại lý, đối tác, công ty và quy định.
 • Cách đọc qua các hợp đồng để áp dụng các khái niệm chính này và hiểu các vấn đề và kết quả tiềm ẩn.

Xem thêm thông tin: https://www.edx.org/course/contract-law-from-trust-to-promise-to-contract

———————————————————

About this course

Learn about contracts from Harvard Law Professor Charles Fried, one of the world’s leading authorities on contract law. Contracts are promises that the law will enforce. But when will the law refuse to honor a promise? What happens when one party does not hold to their part of the deal? This version of the course adds new units on Interpretation, Agency, Partnerships, Corporations, and Government Regulation.

We are exposed to contracts in all areas of our life — agreeing to terms when downloading a new computer program, hiring a contractor to repair a leaking roof, and even ordering a meal at a restaurant. Knowing the principles of contracts is not just a skill needed by lawyers, it illuminates for everyone a crucial institution that we use all the time and generally take for granted.

This contract law course, with new materials and updated case examples, is designed to introduce the range of issues that arise when entering and enforcing contracts. It will provide an introduction to what a contract is and also analyze the purpose and significance of contracts. Then, it will discuss the intent to create legal relations, legality and morality, and the distinction between gifts and bargains. The course also investigates common pitfalls: one-sided promises, mistakes, fraud, and frustration. With the knowledge of what makes contracts and how they can go wrong, Professor Fried will discuss remedies and specific performance. Finally, Professor Fried will introduce how contracts can create rights for third parties.

The course’s instructor, Charles Fried, has been teaching at Harvard Law School for more than 50 years and has written extensively on contracts. Not only is Professor Fried a leading authority on contract law, but he also utilizes a story-telling approach to explaining the topic, which creates a unique and interesting class experience.

What you’ll learn

 • Theoretical background of contracts, trust, and promise
 • How to form contracts through valid offer and acceptance
 • Limits to enforcing contracts
 • Issues excusing contractual performance
 • Available remedies for contractual breaches
 • Third parties’ ability to enforce contracts
 • The limitations of contract law
 • How courts interpret contracts
 • Relationship of Contracts to Agency, Partnership, Corporations and Regulation
 • How to read through contracts to apply these key concepts and understand potential issues and outcome

 

Thi Khanh Hang Tran

khanhhang.ivolunteer@gmail.com

You may also like...