Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tìm Hiểu Về Công Ty Và Kế Toán Tài Chính

🎈NO DEADLINE

[English caption below]

🔥 Mô tả

Khóa học miễn phí này sẽ cung cấp cho bạn về các đặc điểm pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn và cách công ty trách nhiệm hữu hạn huy động tài chính thông qua cổ phiếu phổ thông và vốn vay. Khóa học cũng giới thiệu lợi ích của các bên liên quan trong công ty và xem xét ba quan điểm khác nhau về các công ty và vai trò của họ trong xã hội. Cuối cùng, khóa học sẽ giới thiệu các dạng báo cáo tài chính của công ty so với báo cáo tài chính của doanh nghiệp tư nhân. 

🔥 Nội dung

 1. Giới thiệu
 2. Bài học
 • Các thực thể kinh doanh hợp pháp
 • Thị trường và các nguồn tài chính của công ty
 • Các lợi ích và những yêu cầu về thông tin của các bên liên quan trong công ty
 • Ba quan điểm về vai trò của công ty và các báo cáo tài chính trong xã hội
 • So sánh báo cáo tài chính của doanh nghiệp tư nhân với công ty
 • Tổng kết

🔥 Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Hiểu các đặc điểm pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn và sự khác biệt so với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh 
 • Hiểu về tài chính của công ty thông qua vốn cổ phần và vốn vay
 • Hiểu được lợi ích và nhu cầu thông tin của các bên liên quan 
 • Giải thích ba quan điểm khác nhau về vai trò của công ty trong xã hội
 • Hiểu và làm lại các dạng báo cáo tài chính của công ty, giải thích lý do tại sao chúng khác với báo cáo tài chính của doanh nghiệp tư nhân và trình bày sự khác biệt đó

🔥 Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 6 tiếng 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí (Lưu ý: Tại thời điểm Lan Anh chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: OpenLearn

🎈 Chi tiết đăng ký ngay tại: https://bit.ly/3hoN0CL

 —————————————————————

🔥 Introduction

This free course, Companies and financial accounting, introduces you to the legal characteristics of limited companies and how limited companies raise finance through ordinary shares and loan capital. It also introduces the interests of company stakeholders, and looks at three different perspectives on companies and their role in society. Finally, it introduces the formats of company financial statements in comparison with those of sole traders.

🔥 Content

 1. Introduction
 2. Learning outcomes
 • Legal forms of business entity
 • The market environment and sources of company finance
 • The interests and information requirement of company stakeholders
 • Three perspectives on the role of companies and financial reporting in society
 • Comparing sole trader and company financial statement formats
 • Conclusion

🔥 What will you learn from this course?

 • Understand the legal characteristics of limited companies and how these characteristics are different from those of sole traders and partnerships
 • Understand company financing through share capital and loan capital
 • Understand the interests and information needs of different company stakeholders
 • Explain three different perspectives on the role of companies in society
 • Understand and reproduce company financial statement formats and explain how and why they are different from sole trader financial statements.

🔥 Course information

 • Online 100%
 • Time:  6 hours study
 • Language: English
 • Tuition fees: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: OpenLearn

🎈 Register now: https://bit.ly/3hoN0CL

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=39062

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network