Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tìm Hiểu Về Cảm Xúc Và Rối Loạn Cảm Xúc

?NO DEADLINE

[English caption below]

? Mô tả

Trong khóa học miễn phí này bạn sẽ tìm hiểu về các rối loạn liên quan đến sự căng thẳng, buồn chán, lo âu. Cụ thể bao gồm việc chẩn đoán các rối loạn, các mối tương quan sinh học và các dẫn chứng cụ thể cho các nguyên nhân tiềm tàng gây ra các rối loạn này.

? Nội dung

 1. Giới thiệu
 2. Bài học
 • Tâm trạng, cảm xúc và các rối loạn
 • Cảm xúc trong một hoàn cảnh mới
 • Nhận ra các rối loạn cảm xúc
 • Khó khăn trong việc chẩn đoán trầm cảm và lo âu
 • Tổng kết

? Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Nhận ra giá trị của quan điểm mới trong việc thấu hiểu cảm xúc (tâm trạng) và rối loạn cảm xúc (tâm trạng)
 • Các con đường của não bộ liên quan đến nhận thức và xử lý cảm xúc
 • Mô tả các hướng tiếp cận cơ bản  được sử dụng trong việc chẩn đoán các rối loạn cảm xúc (tâm trạng)
 • Hình dung sơ bộ các đặc điểm và các biểu hiện của những rối loạn cảm xúc cụ thể
 • Biết được các thông tin về sự phổ biến của vấn đề rối loạn sức khỏe tâm thần trong cộng đồng. 

? Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 6 tiếng 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí (Lưu ý:Tại thời điểm Lan Anh chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: OpenLearn

? Chi tiết đăng ký ngay tại: https://bit.ly/3yStTGN

 —————————————————————

? Introduction

In this free course, Emotions and emotional disorders, you will learn about some of the disorders related to the feelings of stress, sadness and anxiety including how these disorders are diagnosed, their biological correlates, and evidence of their possible causes.

? Content

 1. Introduction
 2. Learning outcomes
 • Moods, emotions and disorders
 • Emotions in an evolutionary context
 • Recognising emotional disorders
 • Challenges in the diagnosis of depression and anxiety
 • Conclusion

? What will you learn from this course?

 • Recognise the value of an evolutionary perspective in understanding emotions (or moods) and emotional (or mood) disorders
 • Specify brain pathways involved in the perception and processing of emotions
 • Describe the rationale of approaches used in the diagnosis of emotional (or mood) disorders
 • Outline the characteristics and experience of specified emotional disorders
 • Demonstrate understanding of information about the prevalence of mental health disorders in populations.

? Course information

 • Online 100%
 • Time:  6 hours study
 • Language: English
 • Tuition fees: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: OpenLearn

? Register now: https://bit.ly/3yStTGN

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=36265

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam