Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tiếng Pháp Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu

❌No Deadline

 

🎉🎉Giới thiệu:

Bạn sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngôn ngữ tương tác và sẽ tham gia làm việc nhóm trực tuyến theo một giáo trình dựa trên sự tiến bộ có hệ thống về ngữ pháp.

 

Khóa học bao gồm các chủ đề khác nhau bao gồm lời chào, thông tin cá nhân và các tương tác cơ bản, bạn sẽ có thể đọc và hiểu các văn bản đơn giản bằng tiếng Pháp sau hai tuần tham gia.

 

🧐Thông tin:

-Tài trợ: Trường Đại học King London- Anh Quốc

-Thời gian: 6 tiếng/ tuần, trong vòng 2 tuần

-Giảng viên: Mr. Jerome Bertherat, Mr. Cyril Bastanès

-Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)

-Nền tảng: FutureLearn

Hoàn toàn miễn phí

 

💎Nội dung khóa học, bao gồm:

 • Lời chào hỏi, giới thiệu bản thân và những người khác
 • Quốc gia và quốc tịch
 • Bảng chữ cái và số đếm
 • Nghề nghiệp
 • Ngày và Tháng
 • Đồ vật

🌈Tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký tại đây: https://www.futurelearn.com/courses/learn-french-global-communication-level-1

—————————————————————————————————————————

 

🎉🎉You’ll get the chance to engage in interactive language activities and will participate in online group work according to a syllabus based on a systematic grammatical progression.

 

Covering varied topics including greetings, personal information, and basic interactions, you’ll be able to read and understand simple texts in the French language by the end of the two-week course.

 

🔻Overview:

-Provided by: King’s College London

-Duration: 6 hours/ week, within 2 weeks

-Professor:  Mr. Jerome Bertherat, Mr. Cyril Bastanès

-Language: English ( with subtitles)

-Platform: FutureLearn

-Tuition: Free

 

💎Syllabus:

 • Greetings; introducing oneself and others
 • Nationalities and countries
 • Alphabet and numbers
 • Professions
 • Months and days
 • Identifying objects

 

🌈For your information and register at: https://www.futurelearn.com/courses/learn-french-global-communication-level-1

You may also like...