Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tiếng Nhật Trình Độ N5 Qua 15 Bài Giảng


🔻No Deadline

🔻Giới thiệu:
“Khóa học trực tuyến tiếng Nhật trình độ N5” là tài liệu liên quan đến tiếng Nhật cấp độ N5. Bạn có thể học từ vựng, các từ biểu cảm, và ngữ pháp tương đương với trình độ N5. Ngoài ra, để nâng cao trình độ giao tiếp tiếng Nhật, bạn có thể xem các đoạn video miêu tả việc sử dụng tiếng Nhật trình độ N5 trong cuộc sống hàng ngày. Tất cả các đoạn hội thoại đều có phụ đề tiếng Anh, vậy nên những người mới lần đầu học tiếng Nhật có thể sử dụng các tài liệu một cách tự do. Hơn nữa, với các nước không quen thuộc với bảng chữ cái kanji, tất cả tiếng Nhật đều được viết theo chữ cái Latinh từ Bài 1 đến Bài 3, và tất cả các ví dụ trong bài đều được thể hiện bằng tiếng Anh để cho mọi người có thể học một cách hiệu quả.

🔻Nội dung khóa học:
– Kiến thức cơ bản đọc và viết tiếng Nhật
– Thành thạo các từ vựng, biểu cảm, ngữ pháp trình độ N5
– Có thể sử dụng các câu chào hỏi thông thường trong cuộc sống hàng ngày
– Làm quen với bảng Hiragana và Katakana, cũng như đọc các cụm từ và câu thường được viết trong trình độ N5
– Có thể nói chuyện đơn giản và hiểu
– Những tài liệu này rất hữu ích trong việc nâng độ thông thạo của bạn trong việc học tiếng Nhật, đạt được bằng cấp trình độ N5, cũng như học tiếng Nhật thương mại.
– Tài liệu giảng dạy tiếng Nhật này có thể sử dụng cho: Người mới bắt đầu muốn học tiếng Nhật, người muốn học tiếng Nhật thương mại trình độ nhập môn, và những người tham gia bài thi N5.

🔻Thông tin khóa học:
– Giảng viên: Attain Corp
– Nền tảng: Class Central
– Thời lượng: 21h
– Ngôn ngữ: tiếng Anh

🔻Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.classcentral.com/course/udemy-online-japanese-n5-course-all-15-lessons-26163

——————————————————————————————————————————-

English caption below:

[Online] Course On Japanese Language Level N5 Through 15 Lessons

🔻No Deadline

🔻Overview:
The “Online Japanese N5 Course” is Japanese study materials related to the JLPT N5 level. You can study vocabulary, expressions, and grammar that correspond to the JLPT N5 level. Furthermore, in order to advance communication proficiency in Japanese, you can watch video clips that show actual N5 level Japanese being used in daily conversations. All of the narration contains English subtitles, so that those learning Japanese for the first time can freely study the materials. In addition, for those countries unfamiliar with kanji, all of the Japanese is written in roman letters from Lesson 1 to Lesson 3, and all of the lesson examples are shown in English, so that all learners can study effectively.

🔻What you’ll learn:
-> Master the basics of writing and pronunciation of Japanese vocabulary.

-> Master vocabulary, expressions, and grammar related to the JLPT N5 level.

-> Being able to use basic greetings often used in daily life.

-> Being able to comprehend hiragana and katakana, as well as read common phrases and sentences written in N5 level Kanji.

-> Being able to have short simple conversations in daily life, and understand.

-> These teaching materials are useful for advancing your proficiency in Japanese language study, acquiring the proper qualifications of JLPT N5, as well as mastering business Japanese.

-> This course’s teaching materials can be used for: Beginners wanting to study general Japanese, learners who want to study entry level business Japanese, and those taking the JLPT N5.

🔻Information about the course:
– Taught by: Attain Corp
– Length: 21 hours
– Platform: Class Central
– Language used: English

🔻More detailed information and register at: https://www.classcentral.com/course/udemy-online-japanese-n5-course-all-15-lessons-26163

You may also like...