Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tiếng Hàn Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu (Có Chứng Chỉ)

NO DEADLINE

English below

 

📌 Giới thiệu về khóa học

Đây là khóa học tiếng Hàn trình độ sơ cấp, bao gồm 5 bài học gồm 4 units với 4 kỹ năng: đọc, viết, nghe và nói. 

Các chủ đề chính bao gồm

– Cách giao tiếp cơ bản trong cuộc sống hàng ngày: chào hỏi, giới thiệu bản thân, nói về gia đình và cuộc sống hàng ngày của bạn, v.v.

– Mỗi bài học bao gồm hội thoại, phát âm, từ vựng, ngữ pháp, câu đố và đóng vai.

 

📌Những gì bạn sẽ học

Những câu lệnh thông thường: đặt hàng,hỏi đáp về vấn đề trong đời sống hàng ngày

-Cách giới thiệu bản thân và nói lời chào

-Đọc và viết được chữ cái tiếng Hàn

-Văn hoá Hàn Quốc

📌Đăng ký

-Đại học cung cấp:Yonsei University

-Giảng viên: Seung Hae Kang

-Thông tin chi tiết: https://www.coursera.org/learn/learn-korean#about

 

[Online] First Step Korean Free Course (Shareable Certificate)

 

NO DEADLINE

📌About this course 

This is an elementary-level Korean language course, consisting of 5 lessons with 4 units, and covers 4 skills: reading, writing, listening and speaking. 

The main topics include 

-Basic expressions used in everyday life, such as greetings, introducing yourself, talking about your family and daily life and so on. 

Each lesson covers dialogues, pronunciation, vocabulary, grammar, quizzes and role-plays.

📌 What you’ll learn

-Read and write Korean alphabet.

-Communicate in Korean with basic expressions.

-Learn basic knowledge on Korean culture.

 

📌Registration 

-Provider:Yonsei University

-Instructor: Seung Hae Kang

-Apply here: 

https://www.coursera.org/learn/learn-korean#about

You may also like...