Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tiếng Anh Trung Cấp Miễn Phí: Kinh Doanh và Toàn Cầu Hoá

NO DEADLINE

English below

 

📌 Giới thiệu về khóa học

-Khóa học tổng hợp được thiết kế cho sinh viên có trình độ tiếng Anh trung cấp muốn đạt đến trình độ trung cấp cao hơn. Khóa học bao gồm các bài học video, hoạt động đọc hiểu, giải thích ngữ pháp và bài tập, hoạt động nghe hiểu và luyện nói.

-Khóa học bao gồm các chủ đề thú vị như là: Lễ hội Nhà hát Edinburgh, âm nhạc, phim ảnh và sân khấu, các phong trào di cư và văn hóa đa dạng…

-Đồng thời khóa học này cũng sẽ cung cấp cho bạn các tài liệu học để thi lấy Chứng chỉ Cambridge University First Certificate in English Examination (FCE).

 

📌Những điều bạn sẽ học

– Kỹ năng viết bài cho tạp chí

– Viết báo cáo

– Từ vựng và Ngữ pháp

– Kỹ năng nghe và nói tiếng Anh

 

📌Đăng ký

-Giảng viên: Ana Gimeno

-Thông tin chi tiết: https://www.edx.org/course/upper-intermediate-english-globalization

[Online] Upper-Intermediate English: Business and Globalization Free Course 

 

NO DEADLINE

 

📌About this course 

-This course is designed for students with an intermediate level of English looking to reach a higher intermediate level. The course is comprised of video lessons, reading comprehension activities, grammar explanations and exercises, listening comprehension activities and speaking practice.

-The course covers interesting topics such as the Edinburgh Theatre Festival, music, films and theatre, migratory movements and indigenous cultures.

-This course also includes preparatory materials and recommendations to take the Cambridge University First Certificate in English Examination (FCE).

 

📌What you will learn

-Writing articles for magazines

-Writing reports

-Using verb tenses in context

-Vocabulary and grammar

-Listening and speaking in English

 

📌Registration 

-Instructor: Ana Gimeno

-Apply here: 

https://www.edx.org/course/upper-intermediate-english-globalization

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...