Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Thống Kê Miễn Phí Từ Trường Đại Học Stanford

? No Deadline

[English caption below]

? Thông tin về khóa học này:

Đây là khóa học cấp độ nhập môn về học có giám sát, tập trung vào các phương pháp hồi quy và phân loại. Giáo trình bao gồm: hồi quy tuyến tính và đa thức, hồi quy logistic và phân tích phân biệt tuyến tính; xác nhận chéo và các phương pháp khởi động, lựa chọn mô hình và chính quy hóa (ridge và lasso); mô hình phi tuyến, splines và mô hình cộng tổng quát; phương pháp dựa trên cây, rừng ngẫu nhiên và thúc đẩy; máy vectơ hỗ trợ. Một số phương pháp học tập không giám sát được thảo luận: các thành phần chính và phân cụm (k-means và hierarchical).

? Những gì bạn sẽ học:

– Tổng quan về thống kê học

– Hồi quy tuyến tính

– Phân loại

– Phương pháp lấy mẫu lại

– Lựa chọn mô hình tuyến tính và chính quy hóa

– Vượt ra ngoài tuyến tính

– Phương pháp dựa trên cây

– Hỗ trợ máy vector

– Học tập không giám sát

? Đăng kí học tại:  https://www.edx.org/course/statistical-learning

————————————————————————–

? About this course:

This is an introductory-level course in supervised learning, with a focus on regression and classification methods. The syllabus includes linear and polynomial regression, logistic regression and linear discriminant analysis; cross-validation and the bootstrap, model selection and regularization methods (ridge and lasso); nonlinear models, splines, and generalized additive models; tree-based methods, random forests and boosting; support-vector machines. Some unsupervised learning methods are discussed: principal components and clustering (k-means and hierarchical).

? What you’ll learn:

– Overview of statistical learning

– Linear regression

– Classification

– Resampling methods

– Linear model selection and regularization

– Moving beyond linearity

– Tree-based methods

– Support vector machines

– Unsupervised learning

? Register at: https://www.edx.org/course/statistical-learning

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=7763

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam