[Online] Khóa Học Sử Dụng Microsoft Excel Cơ Bản

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

📍 Giới thiệu:

Khóa học giới thiệu về Excel sẽ giúp bạn có nền tảng vững vàng khi dùng Excel để quản lý, phân tích và làm việc với các dữ liệu. Qua khóa học này, kỹ năng sử dụng Excel của bạn sẽ được trau dồi và qua đó, tăng lên đáng kể, bao gồm những kỹ năng như quản lý trang tính, xử lý dữ liệu, cùng với một số kiến thức cơ bản về phân tích dữ liệu trong kinh doanh.

📍 Thông tin khóa học:

  • Thời gian: 6 tuần
  • Hoàn toàn miễn phí
  • Cơ sở giảng dạy: UBCx
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (kèm phụ đề)

👉 Đăng ký ngay tại đây: https://bit.ly/3lBAmkC

——————————————————————————

📍 About this course:

This introductory Excel course will equip you with a strong foundational knowledge of Excel to organize, analyze and work with data. You will develop essential Excel skills, such as simple data wrangling and managing spreadsheets, along with a foundational understanding of business data analysis.

📍 Course information:

  • Length: 6 weeks
  • Free & online
  • Institution: UBCx
  • Language: English (with video transcript)

👉 Sign up now: https://bit.ly/3lBAmkC

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Khanh Trương

khanhtruong.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...