Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Nhập Môn Kinh Doanh Miễn Phí

⏰ NO DEADLINE ⏰

[English Caption Below]

🌟 Khóa học nhập môn Kinh doanh này sẽ cung cấp nền tảng kiến thức cho những nghiên cứu trong tương lai cũng như cải thiện kỹ năng tiếng Anh học thuật để bạn có thể chuẩn bị kỹ càng để học môn Kinh doanh bậc đại học.

🌟 Ngoài ra, bạn sẽ tìm hiểu về chủ đề thương mại quốc tế cùng bảo hộ thương mại và các môi trường vận hành khác nhau cho từng doanh nghiệp. Khóa học còn cung cấp những khái niệm về thị trường toàn cầu, nghiên cứu hướng bán hàng cho khách hàng trong nước và quốc tế.

🌟 Trong khóa học, bạn còn được khám phá cách đọc phê bình văn bản, ghi chú và cải thiện cách lập luận. Song song với đó là chọn một phương pháp nghiên cứu thích hợp cho một vấn đề nghiên cứu cụ thể bằng cách sử dụng các kỹ thuật lấy mẫu, định lượng và dùng bảng câu hỏi.

🎈 NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Đọc hiểu
 • Ghi chép
 • Cạnh tranh trong kinh doanh
 • Môi trường thị trường toàn cầu
 • Các chiến lược nghiên cứu định lượng
 • Phương pháp thử mẫu

🎈 THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC 

Cung cấp bởi: The University of Law

Người hướng dẫn: Daniel Phillips, Anastasia Marinopoulou

Nền tảng: Futurelearn

Thời lượng: 6 giờ

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Hình thức: Online, miễn phí

👉 ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ NGAY TẠI:

https://www.futurelearn.com/courses/international-foundation-programme-in-business-the-first-step-towards-your-future-successful-career

—————————————————————————————–

Introduction to Studying Business

🌟 This three-week course will help you discover the key business concepts that will inform your future studies, whilst learning how to improve your academic English study skills.

🌟 You’ll explore international trade versus protectionism and the different operating environments for businesses. You’ll learn about the global market, examining how to sell to customers locally, nationally and internationally.

🌟 You’ll also discover how to critically read a text, make meaningful notes and develop strong academic arguments. Besides, you’ll develop confidence in using various research design approaches. Learn how to choose an appropriate research methodology for a specific research problem. You’ll do this by using a range of sampling, quantitative and questionnaire techniques.

🎈 WHAT TOPICS WILL YOU COVER?

 • Critical reading
 • Note-taking
 • Competition in business
 • The global market environment
 • Quantitative research strategies
 • Sampling techniques

🎈 ABOUT THE COURSE

Offered by: The University of Law

Professor: Daniel Phillips, Anastasia Marinopoulou

Platform: Futurelearn

Syllabus: 6 hours

Language: English

Online, free

🔥 ENROLMENT

👉 JOIN COURSE FOR FREE AT 

https://www.futurelearn.com/courses/international-foundation-programme-in-business-the-first-step-towards-your-future-successful-career

_________________________________________________________________________

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Nga Thúy

bthuynga.ivolunteer@gmail.com

You may also like...