Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Nền Tảng Miễn Phí Về Excel

[English Caption Below]

 ✔ Khóa học nhập môn Excel này trang bị cho bạn kiến thức nền tảng vững chắc về Excel để tổ chức, phân tích và làm việc với dữ liệu. Bạn sẽ phát triển những kỹ năng Excel cần thiết, chẳng hạn như xử lý số liệu cơ bản và quản lý bản tính, cùng với việc hiểu biết cơ bản về phân tích dữ liệu kinh doanh.

✔ Khóa học này thiết kế cho những người có ít hoặc không có kiến thức chức năng về Excel, cũng như những người thường xuyên sử dụng Excel ở mức độ cơ bản, nhưng muốn nâng cao kỹ năng hơn. Từ các thao tác cơ bản đến giới thiệu các kỹ thuật nâng cao hơn, trong vòng sáu tuần, bạn sẽ tự tin trong việc điều hướng giao diện Excel, thành thạo các chức năng cần thiết của bảng tính, thực hiện tính toán và xây dựng các biểu đồ và đồ thị sáng tạo, đồng thời xây dựng khả năng để phân tích dữ liệu, điều rất quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ tổ chức.

? Thông tin khóa học

 • Nhà thành lập:  UBCx ( Đại học British Columbia và edX)
 • Giảng viên: Ricardo R. Trujeque
 • Nền tảng: edX
 • Lĩnh vực: Phân tích dữ liệu & Thống kê
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 6 tuần, 4 – 6 tiếng/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online
 • Ngày bắt đầu: 24 Tháng 3

? Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/ngknx5

——————————————————————

✔ This introductory Excel course will equip you with a strong foundational knowledge of Excel to organize, analyze and work with data. You will develop essential Excel skills, such as simple data wrangling and managing spreadsheets, along with a foundational understanding of business data analysis.

✔ The course is designed for those with little or no functional knowledge of Excel, as well as those who regularly use Excel at a basic level, but wish to enhance their skills. From basic operations to an introduction to more advanced techniques, within six weeks you’ll gain the confidence to navigate the Excel interface, master essential spreadsheet functions, perform calculations and produce creative charts and graphs from your data, while building an aptitude for data analysis that is critical to the success of any organization.

? About this course

 • Institution: UBCx (The University of Bristish Columbia and edX)
 • Instructor: Ricardo R. Trujeque
 • Foundation: edX
 • Subject: Data Analysis & Statistics
 • Price: Free
 • Length: 6 weeks, 4 – 6 hours per week
 • Language: English
 • 100% online
 • Starts March 24

? Resigter and have more infomation right here: https://bitly.com.vn/ngknx5

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=10162

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam