Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Về Xây Dựng Chiến Lược Marketing Trên Mạng Xã Hội

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

Cụm từ “mạng xã hội” hiện này đều trở nên rất phổ biến với người dùng trên khắp thế giới. Việc marketing trên mạng xã hội thường được nhiều công ty và doanh nghiệp sử dụng rộng rãi để quảng cáo và tiếp thị sản phẩm của họ. Và khoá học bổ ích hôm nay iVolunteer muốn giới thiệu với mọi người, đặc biệt là các marketer chắc chắn không nên bỏ qua. Bạn sẽ được học về cách phát triển những chiến lược về content trên mạng xã hội hiệu quả với khoá học online chiến lược gia trên kênh mạng xã hội này.

Khoá học online miễn phí cấp bằng về chiến lược trên mạng xã hội sẽ dạy bạn cách trở thành một nhà chiến lược gia về mạng xã hội hiệu quả. Bạn sẽ học về sự đi lên của kênh mạng xã hội cũng như học cách quản lý và kiểm tra về phân tích thị trường, đặt ra mục tiêu, thể loại content, kênh xã hội và lựa chọn nền tảng. Tìm hiểu về xây dựng những chính sách về mạng xã hội và kết hợp với chiến lược marketing. Đây là những kĩ năng cần thiết sẽ giúp bạn trở thành một nhà chiến lược gia trên mạng xã hội thành công.

🌟 Miêu tả khoá học:

 • Với Khoá học online miễn phí, “Chiến lược gia trên mạng xã hội”, sẽ cung cấp cho bạn một vốn hiểu biết về sự phát triển của mạng xã hội. Bạn sẽ được học về cách tiến hành phân tích marketing để hiểu biết thêm về nền tảng khách hàng. Bạn không chỉ được giải thích thêm về quá trình kiểm soát trang mạng xã hội mà còn được tìm hiểu về công cụ social listening và xem thêm ví dụ về grading tools.
 • Khoá học về marketing trên mạng xã hội này sẽ giải thích cách đặt mục tiêu và lựa chọn nền tảng cho nội dung chiến lược trên trang mạng xã hội của bạn. Bạn sẽ được học về văn hoá công ty đối phó với kế hoạch marketing trên mạng xã hội, mục tiêu của mạng xã hội với mục tiêu của doanh nghiệp, và các loại nền tảng mạng xã hội như thế nào. Không những thế, bạn còn được tìm hiểu thêm về cách phát triển nội dung hiệu quả để dùng cho content trên mạng xã hội.
 • Khoá học marketing trên mạng xã hội sẽ tóm tắt lại về việc cung cấp phản hồi về sử dụng thành công nền tảng mạng xã hội. Bạn sẽ học về cách tổ chức dịch vụ khách hàng, lấy ví dụ về mục tiêu phản hồi khách hàng, và tìm hiểu thêm về marketing personas. Bạn còn được xem lại cách khởi đầu chiến dịch thành công cũng như thiết lập tài liệu và lịch trình về mạng xã hội. Với việc tham gia khoá học, bạn sẽ được học cách tận dụng mạng xã hội một cách chuyên nghiệp và hấp dẫn. Vậy thì còn chần chừ gì nữa. Bắt đầu khoá học ngay hôm nay và học thêm nhiều kỹ năng có giá trị cho việc xây dựng chiến lược trên mạng xã hội.

👩🏻‍💻 Sau khi tham gia khoá học, bạn sẽ được học thêm về:

 •  Miêu tả cách tiến hành phân tích marketing
 •  Thảo luận về việc thiết lập mục tiêu trên mạng xã hội như thế nào
 •  Giải thích cách điều chỉnh mục tiêu của mạng xã hội với các mục tiêu tổng thể của tổ chức
 •  Phác thảo về các nền tảng khác nhau của mạng xã hội
 •  Xác định cách thực hiện chiến lược marketing
 •  Nhận ra cách phát triển và lựa chọn nội dung hiệu quả

☘️ Nền tảng: Alison

Thời lượng: 10-15 giờ

Nhà phát hành: Workforce Academy Partnership

Ngôn ngữ: English

👉🏻 Đăng kí và bắt đầu khoá học bổ ích này ngay hôm nay nhé. Tất tần tật về thông tin https://alison.com/course/diploma-in-social-media-strategy

——————————————————————————————–

Learn about how to develop effective social media content strategies with this online social media strategist course.

Description:

This free online social media strategy diploma course will teach you how to become an effective social media strategist. You will study the rise of social media as well as learn how to conduct and audit market analysis, set goals, types of content, social channels, and select platforms. Learn how to create a social media policy and integrate marketing strategies. These are the skills you need to become a successful social media strategist.

This free online course, “Social Media Strategist”, will provide you with an understanding of the rise of social media. You will learn about conducting market analysis to better understand your customer base. You will be able to explain the process of auditing social networks. You will learn about social listening tools and see an example of grading tools.

This social media marketing course then explains how to set goals and select platforms for your social media content strategy. You will learn about how corporate culture deals with the social media marketing plan, goals of social media vs goals of the business, and types of social media platforms. You will also learn about developing effective content for use as social media content.

This social media marketing strategy course then wraps up with providing feedback using social media success platforms. You will learn how to organize customer service, see examples of target audience feedback, and learn about marketing personas. You will also take a look at how to launch successful campaigns as well as setting up social media documentation and schedules. By taking this course you will learn to leverage social media in a professional and engaging way. So why wait? Start the course today, and learn valuable skills in social media strategy.

Having completed this course, you will be able to:

 • Describe how to conduct market analysis
 • Discuss how to create social media goals
 • Explain how to align social media goals with the overall organizational goals
 • Outline different types of social media platforms
 • Identify how to implement marketing strategies
 • Recognize how to develop and select effective content

Foundation: Alison

Duration : 10-15 hours

Publisher: Workforce Academy Partnership

Language: English

Apply now for more details: https://alison.com/course/diploma-in-social-media-strategy

Linh Mai

thaolinh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...