Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Sự Bền Vững Trong Kinh Doanh Thông Qua “Green HR” Từ Rmit University

No deadline

👇[English caption below]👇

🧐Tính bền vững là một thực tiễn gắn liền với nhiều doanh nghiệp. Nó ghi nhận những lợi ích lâu dài của việc hiểu biết các tác động xã hội và môi trường của sản xuất và tiêu dùng. Trong khi chính phủ khuyến khích các hành động có trách nhiệm cho xã hội và môi trường, việc thực hiện này của các tổ chức cá nhân thường chịu áp lực từ các cổ đông do mô hình hoàn vốn đầu tư (ROI) làm trung tâm. Và do đó, các thực hành môi trường bền vững thường trở thành một vấn đề nhân sự – chính con người phải tạo ra sự khác biệt.

Khóa học này sẽ khám phá những gì tạo nên tính bền vững trên cả quan điểm sinh thái và kinh doanh. Chúng ta sẽ tìm kiếm các phương pháp tiếp cận bền vững đối với nguồn nhân lực, được gọi là “Green HR”, và xác định các loại mô hình bền vững khác nhau.

📒Bạn sẽ bao gồm những chủ đề nào?

 • Nhân sự xanh là gì và sự liên quan của nó đối với sự bền vững của các tổ chức.
 • Nguồn gốc của sự bền vững bao gồm các tác động bên trong và bên ngoài đối với sự thay đổi và các rào cản ngăn cản sự thay đổi để thể hiện bản chất của tổ chức.
 • Lợi tức đầu tư bền vững (S-ROI) và “Triple top line” (TTL) để chứng minh doanh nghiệp có thể đo lường và đánh giá lợi nhuận bền vững như thế nào.
 • Vai trò của bộ phận Nhân sự đối với tính bền vững của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động làm tăng tính bền vững của doanh nghiệp .
 • Hiểu được tầm quan trọng của vốn con người với tất cả các bên liên quan.
 • Nắm bắt được tính bền vững về mặt sinh thái để phân biệt các thực hành sinh thái và tính bền vững nguồn nhân lực trong toàn tổ chức.

🔑Bạn sẽ đạt được gì?

Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể …

 • Định nghĩa tính bền vững từ quan điểm sinh thái và nguồn nhân lực.
 • Xác định các giai đoạn và động lực thay đổi của sự bền vững của doanh nghiệp.
 • Xây dựng và áp dụng các phương pháp và chiến lược nhân sự xanh.
 • Phát triển nguồn nhân lực xanh như một biện pháp cho các tổ chức để đạt được thành tựu vượt giới hạn.
 • Khám phá các phương pháp tiếp cận hàng đầu cho sự bền vững.
 • Tìm hiểu các yếu tố của nguồn nhân lực xanh và mối liên hệ giữa giữa sinh thái và tính bền vững của con người.
 • Đánh giá hiệu quả của các chiến lược kinh doanh và cách tiếp cận đối với tính bền vững.

🕵️Khóa học này dành cho ai?

Khóa học này dành cho các chuyên gia và sinh viên trong các lĩnh vực hoạt động tài chính, tiếp thị hoặc nguồn nhân lực, những người muốn tìm hiểu thêm về các thực hành Nhân lực Xanh bền vững.

📌Thông tin khóa học:

 • Lệ phí: Miễn phí.
 • Hình thức học: Trực tuyến.
 • Thời lượng: 3 tuần (2 tiếng/tuần).
 • Truy cập không giới hạn vào khóa học.
 • Có thể bắt đầu học ngay bây giờ.
 • Nhà cung cấp: RMIT University.

Đăng ký học tại đây: https://www.futurelearn.com/courses/sustainable-business

====================================================

About the course

🧐Sustainability is an embedded practice in many businesses. It recognises the long term benefits of acknowledging the social and environmental impacts of production and consumption. While governments encourage responsible social and environmental action, implementation is often left to individual organisations and many of these are under pressure from shareholders driven by a profit-centred return on investment (ROI) model. And so, environmental and sustainable practices often become a HR matter – it’s people that must make the difference.

This course will explore what constitutes sustainability from both ecological and business perspectives. We will investigate the emergence of sustainable approaches to human resources, known as ‘Green HR’, and identify various types of sustainability models.

📒What topics will you cover?

 • What is green HR and how relevant is it to organisations becoming sustainable.
 • The nature of sustainability including internal and external drivers toward change and barriers inhibiting change to show the nature of the organisational mindset required to acknowledge the need to move toward sustainability and beyond compliance.
 • Sustainable return on investment (S-ROI) and ‘Triple top line’ (TTL) to demonstrate how sustainability gains can be measured and valued by the business.
 • The role of HR in corporate human sustainability to show operational functions for sustainability within the business including networking and green rewards.
 • Human sustainability to understand the importance of human capital and being inclusive of all stakeholders.
 • Ecological sustainability to distinguish between green practices and organisation-wide sustainability and show how leadership is required to go beyond rhetoric and provide transparency.

🔑What will you achieve?

By the end of the course, you‘ll be able to…

 • Define sustainability from an ecological and human resource perspective.
 • Identify the stages of sustainability, and the drivers of change to business sustainability.
 • Define and apply green HR tools and strategies.
 • Develop green HR as a concept for organisations to achieve beyond compliance.
 • Explore the concept of triple top line approach for sustainability.
 • Explore the elements of green HR and the linkages between ecological and human sustainability.
 • Assess the effectiveness of business strategies and approaches to sustainability.

🕵️Who is the course for?

This course is aimed at professionals and students in disciplines of operations, finance, marketing, or human resources, who wish to learn more about sustainable Green HR practices.

📌Details: 

 • Free course.
 • Type: Online.
 • Duration: 3 weeks (2 hours/week).
 • Unlimited access to this course.
 • Course is available now.
 • Supplier: RMIT University.

Register here: https://www.futurelearn.com/courses/sustainable-business

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=14404

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Linh Hoàng

dieulinhhoang.ivolunteer@gmail.com